Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanbevelingen voor etics op houtskeletbouw

Aanbevelingen voor etics op houtskeletbouw

Met etics (buitenbepleisteringen op isolatie) kan men de thermische weerstand van de gevel verhogen zonder in te boeten aan esthetiek. Toch bestaan er nog geen referentiedocumenten of een Belgische technische goedkeuring (ATG) voor deze afwerkingstechniek. Etics toepassen op houtbouw valt bijgevolg enkel te overwegen indien men rekening houdt met bepaalde aanbevelingen.

Het toepassen van etics op houtbouw houdt een aantal risico's in, in vergelijking met ondergronden uit metselwerk of beton. Enerzijds is er een verhoogd risico op scheurvorming in het pleistersysteem door omvangrijkere bewegingen van de ondergrond. Anderzijds kan de aanwezigheid van vocht in de gevel­opbouw omvangrijkere schade veroorzaken. Deze risico's kunnen echter bedwongen worden indien men bepaalde voorwaarden naleeft en aangepaste materialen gebruikt.

Om schade ten gevolge van dimensionale schommelingen van het hout te vermijden (voornamelijk scheurvorming in het pleister) raadt het WTCB etics op houtstapelbouw sterk af. Bij voldoende stijve houtskeletbouw (minder gevoelig voor schommelingen) of constructies uit verlijmde en/of genagelde geprefabriceerde massieve houten platen kan men etics overwegen op voorwaarde dat het vochtgehalte van het constructiehout en de draagplaten op het tijdstip van de uitvoering ' 18% is in de massa. Deze waarde sluit overmatige en/of langdurige bevochtiging door bijvoorbeeld de weersomstandigheden uit.

Etics zorgen voor een eentrapsdichting. Tenzij men over pertinente gegevens beschikt over de weerstand van de etics tegen slagregen en de verbindingen aan details ' wat tegenwoordig slechts zelden het geval is ', moet men het systeem zo weinig mogelijk blootstellen aan slagregen. Men zou zich in eerste instantie kunnen baseren op de beperkingen uit de TV 246 (niet toepasbaar op blootgestelde gevels van gebouwen van terreinruwheidscategorieën 0 en 1).

Om het inwendige condensatierisico door diffusie te beperken, moet men steeds een hygrothermische studie van de wand (zie afbeelding) uitvoeren. Aan de draagplaten is dit risico immers reëel van zodra de thermische weerstand van het isolatiemateriaal van het etics-systeem lager is dan 1,5 maal de thermische weerstand van het isolatiemateriaal van het skelet. Ook aan het raakvlak tussen het isolatiemateriaal en de bepleistering moet men hiervoor beducht zijn.

Om de hoeveelheid condensaat binnen de perken te houden, moet men ervoor zorgen dat de wand luchtdicht is en de prestaties van het dampscherm aanpassen aan de werkelijke situatie (samenstelling, materiaaleigenschappen en vochtgevoeligheid van het materiaal). Een dampscherm met een 'd > 5 volstaat doorgaans voor binnenklimaatklassen 1 en 2.

De gevolgen van een overmatige en/of te langdurige bevochtiging kunnen beperkt blijven indien men kiest voor materialen met een verbeterde vochtweerstand. Zo moet constructiehout steeds een insecten- en schimmelwerende behandeling krijgen en moet men vochtwerende draagplaten gebruiken. De houten draagplaten moeten minstens tot gebruiksklasse 2 of 3 (aanbevolen) behoren.

Etics zijn gesloten systemen. Dat wil zeggen dat enkel de inhoudsstoffen gebruikt mogen worden die de fabrikant beschrijft in de technische documentatie of in de ATG. Het valt af te raden om materialen van verschillende systemen door elkaar te gebruiken. Aan de verbindingen moet men aangepaste soepele voegen gebruiken van minstens klasse 20 LM (volgens de norm NBN EN 15651-1).

Onderhoud

De uitvoering van etics moet overgelaten worden aan een gespecialiseerde onderneming. Net zoals bij draagconstructies uit metselwerk en betonwanden moet men bij het ontwerp en de uitvoering van de details bijzondere aandacht besteden aan de dichting (vooral aan de verbindingen met het schrijnwerk).

De soepele voegen moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Bij het overschilderen van etics is de verfkeuze bepalend voor de duurzaamheid van de gevel. De verf moet immers over een grote waterdampdoorlatendheid beschikken (minstens klasse V1).

Bron: het artikel 'Etics op houtskeletbouw' van ir.-arch. Yves Grégoire, afdelingshoofd, en ir. Stijn Mertens, onderzoeker bij de afdeling Materialen, en ir. B. Michaux, adjunct-afdelingshoofd Gebouwschil en Schrijnwerk van het WTCB, in WTCB-Contact 2014-4. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, dat te vinden is op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar