Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanbestedingsstrategie voor Oosterweelproject

Het politieke stuurcomité dat het Masterplan 2020 opvolgt, heeft zich reeds op 2 maart uitgesproken over de aanbestedingsstrategie en de financiering van het Oosterweeldossier en is er principieel mee akkoord gegaan dat de uitvoering en exploitatie van het project integraal in de Vlaamse overheidsbegroting wordt opgenomen. Het is echter nog steeds niet duidelijk hoe deze uitgaven in de meerjarenraming van de Vlaamse begroting zullen ingepast worden.

Belangrijk is dat de beslissing sowieso impliceert dat de volledige investeringsuitgaven tijdens de bouwperiode in het Vlaamse ESR-vorderingensaldo worden verwerkt. Voor de exploitatie (onderhoud en beheer) dient men rekening te houden met tolinkomsten voorzien voor de drie Scheldekruisingen, die deel uitmaken van het project. De exploitatie na correctie voor tolinkomsten kan in de opstartfase eveneens een duidelijke impact op het Vlaamse vorderingensaldo hebben.

Uiteraard gaat men uit van de veronderstelling dat de huidige agenda voor aannemingswerken effectief gerealiseerd wordt. De SERV verwacht eveneens dat deze bedragen als dusdanig in de ESR-begroting worden opgenomen. Hoewel Oosterweel pas in 2017 een zeer grote druk op de begroting zal leggen (441 miljoen '; in de volgende jaren gaat het om meer dan 600 miljoen '), mogen de uitgaven al in 2016 (109 miljoen ') niet onderschat worden.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Oosterweel van een ondersteuning door het nieuwe EFSI-instrument kan genieten.

Een inbreng vanuit Europese middelen is onderzocht, maar het lijkt vandaag weinig waarschijnlijk dat Oosterweel van een ondersteuning door het nieuwe EFSI-instrument (een investeringskanaal voorgesteld door EU-Commissievoorzitter Juncker) kan genieten. Het is aangewezen dat de Vlaamse regering aangeeft hoe zij de budgettaire realisatie van de Oosterweelverbinding in een meerjarenperspectief binnen haar begroting in de komende jaren wil realiseren, aangezien in totaal immers een uitgave van ongeveer 3,2 miljard ' nodig zal zijn.

Ook moet men zich afvragen hoe deze doelstellingen gecombineerd worden met de naleving van andere begrotingsdoelen van de Vlaamse regering, zoals investeringen in andere infrastructuur. De grootste onbekende uitdagingen vormen pps-constructies en andere elementen die in de algemene toelichting bij de recente begrotingen aangeduid worden als ontstaan door het verstrengde Europese begrotingstoezicht.

De SERV stelt dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een solide raming voor 2016 te maken.

De correctie op het vorderingensaldo via deze pps-constructies komt bij de begrotingsopmaak 2015 neer op 446 miljoen ', met als belangrijkste Amoras in de Antwerpse haven, dbfm-Scholen van Morgen, het rollend fonds PMV en de voorwaardelijke investeringstoelagen door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

De SERV stelt dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een solide raming voor 2016 te maken en bovendien zijn vele elementen vertrouwelijk, zodat men enkel de grootteorde van de problematiek probeert aan te geven. Daarbij mag niet vergeten worden dat de cijfers niet up-to-date zijn omdat ze grotendeels dateren van maart 2015. Bovendien wordt voor een aantal elementen vertrokken van hypotheses en prognoses die ongetwijfeld voor verbetering vatbaar zijn. Ook zijn toekomstige pps-constructies (Kanaal Terneuzen) niet opgenomen. Bij de interpretatie is dan ook voorzichtigheid geboden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

De stad Hasselt gaat meer dan 3.000 gezinnen persoonlijk begeleiden in het verduurzamen van hun woning. De campagne startmetrenoveren.be omvat een complete aanpak op maat, van analyse tot werken, op een schaalgrootte die nog niet eerder werd[…]

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden