Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanbestedingen vergen steeds meer juridische achtergrond

De complexiteit van opdrachten en e-tendering schrikken sommigen af en de concurrentiedialoog en pps-constructies maken het allemaal nog complexer. Het vergt tevens vaak veel tijd om een offerte in te dienen, waarbij sommige offertes over wel tachtig bijlagen beschikken; vandaar de algemene oproep om zo weinig mogelijk onnodige documenten te vragen. Bovendien heerst een duidelijke trend naar (nood aan) meer juridische achtergrond. Deze opmerkingen en punten van kritiek weerklonken onlangs tijdens een speedmeeting op één van EBP's Tender Dates in het Sheraton Brussels Airport Hotel in Zaventem, waarbij de deelnemers hun visie op de wereld van de aanbestedingen konden ventileren.

Nonchalance

Volgens de debaters is ook regelmatig sprake van nonchalance. Zo schrijven sommigen erg laat in en schuiven ze hun deadline alleen maar op als de termijn verlengd wordt. Bepaalde overheden en aannemers denken dan weer dat de gestelde criteria uiteindelijk wel niet zo strikt zullen worden toegepast. En vaak zijn architecten niet mee met alle gewijzigde wetgeving.

Prestatiebestek

Volgens een vertegenwoordigster van een grote bouwfirma zijn algemene aannemers geen voorstander van prestatiebestekken, o.a. omdat ze heel moeilijk te objectiveren zijn, in tegenstelling tot technici en onderaannemers in het algemeen die daar hun eigen verhaal kunnen in passen. Hoofdaannemers blijven echter wel het contactpunt. Heel veel aannemers zijn trouwens coördinatiebedrijven geworden.

D&b-formule

Er moet meer gewerkt worden in een d&b-formule, merkte een deel van het panel op. Heel vaak wordt eerst een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Architecten hebben echter geen verantwoording af te leggen en gaan dikwijls voor een grote uitstraling die niet altijd strookt met het budget. Het gevolg hiervan is dat de inbreng van aannemers (onterecht) als duur wordt ervaren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette