Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aalst wil fietssnelweg naar Brussel en Dendermonde

Aalst wil fietssnelweg naar Brussel en Dendermonde

De stad Aalst wil een fietssnelweg aanleggen op de oude spoorwegbedding naar Dendermonde. 'We zullen ook een dossier opstarten om de missing link aan de Doorsteeklaan naar de Tragel op het jaagpad op te lossen', zegt de Aalsterse schepen van Mobiliteit Dylan Casaer. De provincie Oost-Vlaanderen betaalt de aanleg van fietssnelwegen voor 100% en maakt daarvoor in haar meerjarenplan jaarlijks 2,5 miljoen ' vrij.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met haar partners de afgelopen 15 jaar sterk geïnvesteerd in een fietsnetwerk op recreatief en functioneel niveau. Eind 2014 besliste de deputatie echter om prioriteit te geven aan de aanleg van fietssnelwegen.

'Een fietssnelweg is een fietsverbinding tussen attractiepolen, die fietservriendelijk en kwaliteitsvol is over het volledige traject', legt de Aalsterse schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen uit. 'Dergelijke fietspaden vormen een soort van overtreffende trap van gewone fietsinfrastructuur. Er wordt nog sterker ingezet op een conflictloze, aangename en vlotte fietsrit, zonder vertragingen, stops of hindernissen. Het moet mensen een alternatief bieden voor de woon-werkverplaatsing met de auto of het openbaar vervoer.'

'Voor de keuze van het tracé van de fietssnelweg tussen Aalst en Dendermonde hebben we eerst samengezeten met Dendermonde. Ook voor hen geniet de oude spoorwegbedding de voorkeur. Wanneer de provincieraad het tracé via de spoorwegbedding in september goedkeurt, wordt het jaagpad tussen onze steden een langeafstandsfietspad voor recreatie. Vandaag stopt dit fietspad n Gijzegem aan de Damkouterbaan. De verlenging door Gijzegem, via Oudegem tot in Appels is al gepland, maar nog niet aangelegd', aldus nog Casaer.

Aalst zal ondertussen de missing link op het jaagpad tussen de Tragel en de Doorsteeklaan oplossen. Over die aanleg is al overleg geweest tussen Aalst, Waterwegen en Zeekanaal en Jan De Nul. De stad wil ook de fietsroute langs de oude spoorwegbedding Leirekensroute verbeteren. Op korte termijn zullen zones in slechte staat aangepakt worden en de fiersroute krijgt ook verlichting.

Leirekensroute

De stad Aalst pleit immers ook sterk voor een fietssnelweg tussen Aalst en Brussel. De Leirekensroute is dan een belangrijke schakel. 'De verbinding tussen het station van Asse en Brussel werd al aanvaard als fietssnelweg. Het zou goed zijn moesten bepaalde pistes nader onderzocht worden, zodat bijvoorbeeld ook het traject Opwijk-Asse als fietssnelweg erkend wordt. Dan is een aansluiting naar Aalst via de Leirekensroute niet ondenkbaar. Mensen die de files beu zijn, kunnen we dan een volwaardig alternatief als pendelverbinding tussen Aalst en Brussel op de fiets aanbieden', aldus nog Casaer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette