Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aalst werkt voor­taan met digitale bouwaanvraag

Aalst is de eerste grote stad in West- en Oost-Vlaanderen waar burgers en architecten hun aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of melding digitaal kunnen indienen.

Wie tot voor kort in Aalst bouwplannen had, moest zijn aanvraagdossier op papier indienen. Tijdens de aanvraagprocedure kwamen er documenten en bijlages bij en legde het dossier fysiek een lange weg af. Hier komt nu verandering in want sinds kort heeft Aalst de digitale bouwaanvraag ingevoerd.

De administratieve procedure zal versnellen en vereenvoudigen aangezien alles verloopt via een uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Dit zorgt er onder meer voor dat alles vlotter zal verlopen. Steden die toetreden tot het systeem van digitale bouwaanvragen kunnen een eenmalige subsidie vragen. De stad Aalst krijgt hiervoor een subsidie van 12.500 '.

Aanvragen kunnen ingediend worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Wie een dossier digitaal wil indienen, moet zich via een elektronische kaartlezer aanmelden. Daarna kan het dossier stapsgewijs worden ingediend via het gebruiksvriendelijke loket.

De stad Aalst is van bij het begin ingestapt in dit project wegens de voordelen voor burgers en stadsdiensten. Zo kan elk dossier 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven worden opgevolgd via het omgevingsloket, los van openingsuren van stadsdiensten en de locatie waar de aanvrager of architect zich bevindt. Dit zorgt er ook voor dat de burger op elk moment zicht heeft op de fase waarin het dossier zich bevindt zonder dat hij contact moet opnemen met de stad.

Dankzij het omgevingsloket hoeft alle informatie bovendien slechts één keer opgevraagd te worden. De digitale verwerking van dossiers besparen zowel de aanvrager als de stad tijd en geld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette