Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

96 nieuwe inspecteurs in strijd tegen sociale dumping

96 nieuwe inspecteurs in strijd tegen sociale dumping

De federale ministerraad heeft eind vorige week een batterij extra maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen sociale dumping. Deze maatregelen moeten dit jaar een extra opbrengst genereren van 25 miljoen ' en 50 miljoen ' in 2017. De inspectiediensten worden versterkt met een deel van de extra opbrengsten uit 2015. 10% van de 42 miljoen ' die vorig jaar extra werd opgehaald, zal opnieuw geïnvesteerd worden. Er worden extra inspecteurs aangeworven, de strijd tegen de schijnzelfstandigheid wordt opgevoerd en het meldpunt sociale fraude wordt geconsolideerd.

'We moesten snel handelen om vooral de bouw- en de transportsector te helpen, die vandaag worden geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande. In de bouwsector zijn in 2013 en 2014 niet minder dan 13.222 jobs verloren gegaan en verloren 81% van de bouwondernemingen een opdracht aan een buitenlandse onderneming. Als de situatie niet snel wordt beheerst, zullen nog eens 16.000 jobs verloren gaan in de sector in de komende drie jaar', verklaren minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

Inspectiediensten

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal worden gereorganiseerd. De verbetering van de visie, de coördinatie van het werk, de bepaling van doelstellingen en een massale aanwerving van controleurs (wat de controlemogelijkheden quasi zal verdubbelen) vormen er de hoekstenen van. Voor alle inspectiediensten samen zullen 96 extra inspecteurs en ontvangers worden aangeworven, waardoor het aantal gerichte controles gevoelig zal kunnen worden opgevoerd. Voortaan zullen de controles op sociale dumping massaal en gericht zijn.

De samenwerking met de lokale politie zal eveneens worden versterkt. De politie krijgt de vraag om de inspectiediensten te informeren over elke abnormale situatie die een lokale politieagent vaststelt met indicaties zoals verblijf op de werf, werk tijdens het weekend of buiten de normale werkuren, enz.

Naast de illegale detachering van loontrekkenden zijn er ook steeds meer EU-onderdanen die in België werken onder schijnstatuten, in de hoedanigheid van schijnzelfstandige, meewerkende vennoot, ' Daarom zal de wet op de aard van de arbeidsrelaties worden herzien, zullen de administratieve boetes in geval van fraude verhogen, wordt een verplichte aansluiting opgelegd vóór de aanvang van een activiteit als zelfstandige en zal de grensoverschrijdende invordering van sociale bijdragen worden verbeterd. Het systeem van sancties zal worden hervormd zodat de administratieve boetes verhoogd worden in situaties waar fraude in het spel is, maar verlaagd worden voor wie ter goeder trouw een fout maakte.

Meldpunt

Het aangiftesysteem Limosa voor buitenlandse werknemers zal worden versterkt. De wet op de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden zal eenvoudiger toepasbaar worden gemaakt op buitenlandse ondernemingen (door bepaalde niet-betaalde uitkeringen in het land van oorsprong te beschouwen als sociale schulden, zal de subsidiaire aansprakelijkheid meer worden toegepast). Een laatste as van het plan zal gericht zijn op de uitvoering van de plannen voor de bouw-, transport- en taxisector en op de opvolging van het meldpunt sociale fraude.

'Zoals enkele weken geleden al werd aangegeven, willen we concrete resultaten inzake de strijd tegen sociale dumping. De boodschap is duidelijk. Wij geven voortaan de middelen om de regels te doen naleven: een versnelling van de procedures, een verhoging van de boetes en extra personeel. Ik zou ook het werk willen benadrukken dat werd uitgevoerd op initiatief van de eerste minister inzake de nieuwe wetten op de overheidsopdrachten die zopas werden goedgekeurd door de Kamercommissie. Het arsenaal aan instrumenten om de sociale dumping te breken, zal binnenkort volledig operationeel zijn in ons land. Dat was dringend nodig', besluit minister Willy Borsus.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde