Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

900 miljoen voor R4WO

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
900 miljoen voor R4WO

De Vlaamse regering start de aanbestedingsprocedure voor het project R4WO, een omvattend mobiliteitsproject dat het verkeer rond Gent vlotter en veiliger moet maken voor alle weggebruikers.  Vlaanderen investeert 900 miljoen € in vlotter en veiliger verkeer op de ring rond Gent, maar ook in 25 km fietsinfrastructuur, acht nieuwe fietsbruggen, nieuwe spoorinfrastructuur, busbanen, groen en geluidsschermen. De werken starten volgend jaar.

Vlaanderen wil het verkeer rond onze economische groeipolen vlottrekken. In deze regeerperiode ging de schup in de grond voor de grote Oosterweelwerken rond Antwerpen en werden de omvattende werken aan de ring rond Brussel op de rails gezet.

Er is ook nog werk aan de winkel rond (de haven van) Gent, nog zo’n cruciale pijler van de Vlaamse economie. De R4 is onvoldoende uitgerust voor de vele functies die de ring rond Gent moet vervullen. Het verkeer op de noordelijke R4 wordt bovendien gestremd door talrijke kruispunten met verkeerslichten, die vaak conflicten veroorzaken tussen doorgaand en afslaand verkeer. De vele afritten sturen veel (zwaar) verkeer door woonstraten. Het drukke en warrige verkeer schrikt fietsers af en er zijn onvoldoende goede fietsverbindingen naar de economische cluster in de haven.De Vlaamse regering start nu de aanbestedingsprocedure voor het project R4WO. Veertien kruispunten met verkeerslichten worden vervangen. Er komen tunnels op verschillende plaatsen. Het Eurosilo-kruispunt op de kruising van de Kennedylaan en de Eisenhowerlaan wordt dan weer omgebouwd tot het eerste turboverkeersplein van Vlaanderen: bestuurders moeten het juiste voorsorteervak kiezen bij het naderen van het plein en verkeerslichten regelen een vlotte afwikkeling van het verkeer. Verschillende op- en afritten worden geschrapt, zodat het zware en doorgaand verkeer geweerd wordt uit de woonkernen.

Er wordt fors ingezet op de alternatieven voor de wagen. In totaal wordt er 25 km fietsinfrastructuur gepland: 10 km bestaande fietspaden worden omgebouwd tot volwaardige fietssnelweg en er komt ook 15 km nieuwe fietssnelweg. Er komen ook acht nieuwe fietsbruggen en 15 nieuwe fietsonderdoorgangen. Zo ontstaat een netwerk van veilige, leesbare en compleet afgescheiden fietsinfrastructuur.

“Fietsers zullen in de toekomst  langs beide zijden van de R4 West en Oost meer dan 12 km kunnen doorrijden zonder één auto tegen te komen. Dankzij de fietsbruggen zal je ook veilig kunnen fietsen tussen de woonkernen en de havenzone”, vertelt Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Er wordt ook geïnvesteerd in het treinverkeer, want elke vracht die via het spoor gaat, moet niet meer via de weg. Het project R4WO legt infrastructuur aan voor de doortrekking van de lijn 204 Gent-Zelzate. Vlaanderen investeert zelf rechtstreeks in dit prioritaire spoorproject. Momenteel wordt onderzocht of deze lijn behalve voor vrachtvervoer ook gebruikt kan worden voor personenvervoer. Er worden bovendien vier spoorwegovergangen geschrapt, zodat de spoorveiligheid en de bereikbaarheid van de haven van Gent sterk verbetert. Er zijn ook middelen voorzien voor de realisatie van busbanen, geluidsschermen en nieuw groen.

“We hebben het oorspronkelijke project uitgebreid met veel meer investeringen ten voordele van de alternatieven voor de wagen”, zegt Weyts. “Er worden al lang plannen gemaakt voor de R4 en omgeving, maar wij starten nu echt met de aanbesteding. Dankzij deze investeringen zullen alle weggebruikers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, zal de bereikbaarheid van de Gentse havenzone fors verbeteren en gaat de leefbaarheid van de hele regio er sterk op vooruit”.

Het totale prijskaartje bedraagt 900 miljoen €, waarvan een grote hap voor leefbaarheidsingrepen en de alternatieven voor de wagen. Alleen al voor de fietsinfrastructuur is 150 miljoen € voorzien. Nu wordt de selectieleidraad voor een publiek-private samenwerking gepubliceerd om partners aan te trekken die het project gaan realiseren volgens een design-, build-, finance-, en maintain-principe (dbfm).

Deze procedure vergt een paar jaar, maar daar gaat Vlaanderen niet op wachten. Enkele werken zijn naar voor getrokken en kunnen al volgend jaar beginnen met de bouw van drie fietsbruggen en de werken aan het Eurosilo-kruispunt. De rest van de werken volgen dan vanaf 2022. De uitvoering wordt gecoördineerd door De Werkvennootschap, het vehikel dat de grote infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid in handen neemt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil volgend jaar het kruispunt vernieuwen van de Steenweg (N2) met de Kapelstraat en de Bosstraat in Berbroek (Herk-de-Stad). Rondom het kruispunt komende vrijliggende fietspaden met oversteekpunten. De[…]

Zulte krijgt fiets- en voetgangersbrug over de Leie

Zulte krijgt fiets- en voetgangersbrug over de Leie

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

Meer artikels