Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

90 miljoen € voor ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen

90 miljoen € voor ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen

© RECO

De Vlaamse regering gebruikt 90 miljoen €  van het relancebudget voor de ombouw naar ledverlichting op de gewestwegen die worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De tijdelijke maatschappij GW2LED begint in januari 2022 met de installatie.
De Vlaamse regering maakt in totaal 4,3 miljard € vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na de coronacrisis. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zet ongeveer 90 miljoen € van deze relancemiddelen in om alle openbare verlichting langs de gewestwegen ten laatste tegen 2030 om te bouwen naar ledverlichting.
 
“We zullen hierdoor jaarlijks tussen de 6.800 en 9.700 ton CO2-uitstoot besparen en realiseren zo een reductie van 7 tot 10% van het totale energieverbruik van de Vlaamse overheid”, aldus Peeters.
 
Het consortium GW2LED bestaat uit VSE, Yvan Paque, Trafiroad en Fabricom en brengt de expertise en kennis van de verschillende samenwerkende vennootschappen bij elkaar in een tijdelijke maatschappij die de ledverlichting zal uitrollen.

Planning

Daarbij wordt de volgende timing vooropgesteld:
• Opstart studies en inspecties in de field: begin september 2021.
• Eerste reeks studies: aanleveren tegen begin oktober 2021.
• Eerste bestelling verlichtingstoestellen (acht weken leveringstermijn): begin november 2021.
• Eerste installatie led : begin januari 2022.
 
Vlaanderen voorziet nog andere energiebesparende inbgrepen. Behalve voor de ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen trekt de minister ook 93 miljoen € uit voor de vergroening van de vloot van vervoersmaatschappij De Lijn en wordt 30 miljoen € vrijgemaakt voor de uitbouw van laadinfrastructuur voor elektrische wagens.
 
De Vlaamse regering stimuleert en faciliteert tevens het transport over het water door het aanleggen van extra kaaimuren (20 miljoen €). Om ervoor te zorgen dat binnenvaart ook bij droogte altijd mogelijk blijft, wordt 35 miljoen € geïnvesteerd in heel wat extra pompen. De bruggen over het Albertkanaal worden versneld verhoogd (96 miljoen €).
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

In Genk werden het voorbije weekend de spoorbruggen over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door nieuwe hogere bruggen. Vlaanderen investeerde 19,7 miljoen € in deze twee nieuwe bruggen. De Vlaamse Waterweg nv verhoogt[…]

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Meer artikels