Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

9,8 miljoen € voor asbestverwijdering

Gerelateerde onderwerpen :

,
9,8 miljoen € voor asbestverwijdering

Asbest - asbestos 05

© LianeM - stock.adobe.com

De Vlaamse overheid maakt dit jaar 9,8 miljoen € vrij voor subsidies rond asbestinzameling en -verwijdering. Vorig jaar stond de teller al op 5,8 miljoen €. “Een belangrijk deel van de subsidieaanvragen komt van intercommunales die pakketten ter beschikking stellen om mensen eigenhandig en zonder gevaar asbest te laten verwijderen”, aldus Vlaams parlementslid Elke Wouters, die de cijfers opvroeg bij de minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel. 

Het veilig verwijderen en inzamelen van asbest is een speerpunt van de Vlaamse regering. Sommige asbesthoudende materialen kan je echter ook zelf aanpakken, zonder een gespecialiseerde firma in te schakelen. Dat gebeurt met een doe-het-zelfpakket dat het nodige materiaal bevat om eigenhandig en op een veilige manier golfplaten of dakleien met asbest te verwijderen en af te voeren. In het pakket vind je ook nog opbergzakken, mondmaskers, handschoenen en een speciale overall. Een asbestexpert levert het pakket af en bezorgt naast de uitvoerige handleiding ook extra info. Het asbest wordt nadien aan huis opgehaald.

“Dergelijke projecten verspreiden zich nu over heel Vlaanderen. Op dit moment bieden al 74 gemeenten dit aan. Zo moet de eigenaar van de asbesthoudende materialen geen dure erkende asbestverwijderaar aanstellen en blijven de kosten tot een minimum beperkt. Dankzij de Vlaamse subsidies wordt een pakket om asbest zelf te verwijderen immers aan een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Zo betaal je gemiddeld slechts 30 € in plaats van de oorspronkelijke 80 €”, zegt Elke Wouters.

Vandaag worden de pakketten aangeboden in het werkingsgebied van de intercommunales Ibogem en MIWA (Waasland), IMOG (Kortrijk), IOK, Interza en Incovo (Noordrand), Mirom Menen en Mirom Roeselare. Dit jaar dienden al zeventien nieuwe gemeenten een aanvraag in, dus de dekkingsgraad van dit initiatief zal naar alle waarschijnlijkheid nog uitbreiden”, besluit Wouters.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook[…]

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Meer artikels