Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

75 gemeenten werken aan klimaatneutraal patrimonium

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
75 gemeenten werken aan klimaatneutraal patrimonium

© Stad Menen

75 gemeenten en overheidsdiensten engageren zich in SURE2050. Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het maken van een strategisch vastgoedplan, met klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft ook niet bij plannen. Deelnemende overheden krijgen hulp voor effectieve investeringsprojecten, met o.a. advies over financiële oplossingen.

Het aantal deelnemende publieke diensten overtreft de verwachtingen. “Het grote aantal deelnemers toont de brede interesse aan in een geïntegreerd vastgoedbeleid en ook het engagement vanuit de overheid om een voortrekkersrol op te nemen in de klimaatdoelstellingen”, zegt Tina Van Lierde van het Vlaams Energiebedrijf.

Opleiding

De eerste opleidingssessies gingen van start in oktober. Deelnemende gemeenten en Vlaamse publieke entiteiten ontwikkelen een geïntegreerd strategisch vastgoedplan tegen de zomer van 2020. Onderdelen in dit plan zijn o.m. een langetermijntransitieplan om het publieke vastgoed toekomstbestendig te maken en het bepalen van de meest kostefficiënte energie- en klimaatmaatregelen op korte en middellange termijn.

Vastgoed

“De stad Menen wil zijn vastgoed op strategische en duurzame wijze inzetten. Daarom hebben we niet geaarzeld om als één van de eerste West-Vlaamse steden in te tekenen op het project SURE2050, dat de stad faciliteert bij het formuleren van een strategische vastgoedvisie en het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzaam vastgoedbeheer. Dat is ook één van de doelstellingen die de stad Menen in zijn beleidsnota TEAM 8930 neerschreef en wil bereiken”, stelt schepen Renaat Vandenbulcke van de stad Menen.

Expertise

SURE2050 is ook een kennisontwikkelingsprogramma inzake duurzaam vastgoedbeleid en beheer. De expertise van de initiatiefnemers wordt gebundeld met deze van de deelnemende gemeenten en Vlaamse entiteiten. In het programma wordt veel aandacht besteed aan een goed geïnformeerde besluitvorming, het realiseren van inkomsten uit patrimoniumbeheer en het uitwisselen van best practices.  

SURE2050 is een initiatief van de Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB treedt op als projectcoördinator.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Het aandeel van de Vlaamse lokale besturen in de totale uitgaven van de Vlaamse overheden toont het relatieve gewicht aan van de plaatselijke besturen in het overheidsbestel. De gezamenlijke exploitatie- en investeringsuitgaven van 17,178[…]

Oost-Vlaanderen plant 275 miljoen € aan investeringen

Oost-Vlaanderen plant 275 miljoen € aan investeringen

4 miljoen € voor Vlaamse smart city-projecten

4 miljoen € voor Vlaamse smart city-projecten

Malle stopt met grote woonprojecten tot 2021

Malle stopt met grote woonprojecten tot 2021

Meer artikels