Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

741.000 € voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

741.000 € voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

Water- en modderoverlast aan Koningsbos in Bekkevoort en stroomafwaarts in de Lammerdries en Papenbroekstraat in Diest.

De provincie Vlaams -Brabant  heeft acht projecten voorbereid waarin wordt geïnvesteerd in het kader van  het erosiebedstrijdingsplan. De provincie ontvangt daarvoor in totaal 741.335,31 € van de Vlaamse regering. De projecten zijn gelegen in Beersel, Diest, Grimbergen, Liedekerke, Linter, Roosdaal en Scherpenheuvel-Zichem.
“Dankzij het goede voorbereidende werk van onze erosiecoördinatoren hebben we Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir ervan kunnen overtuigen om meer dan 60% van de subsidies toe te kennen aan Vlaams-Brabantse gemeenten die wij begeleiden als erosiecoördinator”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen.
 
Concreet gaat de investering naar het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Liedekerke en naar de volgende erosiebestrijdingsprojecten, waarvoor de omgevingsvergunning reeds werd aangevraagd:
* Hoogkouter in Beersel
Bij hevige neerslag kampt de straat Hoogkouter met modderoverlast, afkomstig van de aanpalende akkers. De talud tussen de straat en de akker is onstabiel. Er wordt een grasbufferstrook, een buffergracht en houthakseldam aangelegd.
* Koningsbos-Wolvenstraat in Diest
Er is regelmatig water- en modderoverlast ter hoogte van Koningsbos in Bekkevoort en stroomafwaarts in de Lammerdries en de Papenbroekstraat in Diest. Er wordt een bufferbekken van 1.200 m³ aangelegd, met een aarden dam en een geprofileerde grasbufferstrook
* Sparrenlaan (zone 1) in Grimbergen
Een veldweg krijgt af te rekenen met uitspoeling veldweg en er ontstaat water- en modderoverlast in de Sparrenlaan. Ook hier wordt een bufferbekken aangelegd van 215 m³ met een aarden dam en een graszone.
* Ransbergstraat in Linter
Geulvorming en sedimentatie op een grote akker veroorzaken water- en modderoverlast in de Ransbergstraat en meer stroomafwaarts ontstaat ook wateroverlast langs de Genovevabeek. De aanleg van een bufferbekken van 800 m³, een aarden dam, een grasstrook en een buffergracht moeten een oplossing brengen.
* Populierstraat in Roosdaal
Bij hevige neerslag ontstaat een modderstroom in de richting van het kruispunt Populierstraat–Zilverberkenlaan–Bosstraat. Enkele huizen kregen ook al modder en water binnen, afkomstig van de hoger gelegen akkers. Er worden een aarden dam met een bufferzone aangelegd (1.500 m³), een buffergracht (242 m³) en een grasstrook aangelegd.
* Oude Tiensebaan Noord/Oude Tiensebaan Zuid/Scherpenheuvel-Zichem
Tijdens felle regenbuien ontstaat geulvorming op een akker door afstroming van de hoger gelegen percelen. Het opwaartse gedeelte van de Vossekotholbeek, die dit akker-gebied doorkruist, kan de toevloed van water en modder niet slikken en loopt over op de akkers in de richting van de woningen in de Oude Tiensebaan. Op de laagst gelegen akkers zet zich sediment af en blijft het toegestroomde water staan.
 
Ook hier bestaat de oplossing in de aanleg van een bufferzone van 2.650 m³ met een aarden dam achter de huizen aan de Oude Tiensebaan (Oude Tiensebaan Noord). Tevens wordt de bovenloop van de Vossekotholbeek verbreed en beperkt verdiept. De beek wordt met tussenschotten ingericht als buffergracht. Er langs komt een grasstrook van 6 m breed om de instroom van sediment van de naastliggende akkers te beperken.
 
"We hechten veel belang aan erosiebestrijding. Reeds elf jaar is een team van erosiecoördinatoren in de weer om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen. We zijn dan ook blij dat de minister onze inspanningen erkent en ondersteunt. Bovendien geven we bovenop de Vlaamse subsidie ook nog een provinciale subsidie van 15% van de kosten met een maximum van 15.000 € per project”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.
 
De provinciale erosiecoördinatoren ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen met de opmaak van aanvraagdossiers voor gemeentelijke erosiebestrijdingsmaatregelen om Vlaamse subsidie te bekomen, het ontwerp van erosiebestrijdingsmaatregelen, onderhandelingen met de betrokken landbouwers en de omwonenden, de voorbereiding van de omgevingsvergunningaanvraag en archeologienota, de afwerking van de Vlaamse subsidiedossiers, de opmaak van het dossier voor het bekomen van de provinciale subsidie en de controle en opvolging van de werken.
Een voorbeeld van een houthakseldam.
Geulvorming en sedimentatie op een grote akker veroorzaken water- en modderoverlast in de Ransbergstraat in Linter.

Bij hevige neerslag ontstaat een modderstroom richting het kruispunt Populierstraat  - Zilverberkenlaan - Bosstraat in Roosdaal.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

De provincie Vlaams-Brabant breidt haar subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan uit met een subsidie voor een droogteplan. Hiermee speelt ze in op de klimaatverandering, die bij ons gekenmerkt wordt door zowel periodes van hevige[…]

VCB ongerust over toenemende bouwstop in Vlaams-Brabant

VCB ongerust over toenemende bouwstop in Vlaams-Brabant

Studieopdracht voor masterplan stationsomgeving Ruisbroek

Studieopdracht voor masterplan stationsomgeving Ruisbroek

Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Meer artikels