Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

70% van de bouwheren kiest energiezuinige investeringen voor het comfort

Gerelateerde onderwerpen :

70% van de bouwheren kiest energiezuinige investeringen voor het comfort

Comfort prijkt hoog op het lijstje van de redenen waarom wordt gekozen voor energiezuinige investeringen. Bovendien willen liefst 68% van de verbouwers zelf een deel van de werkzaamheden uitvoeren om geld te besparen. Dat blijkt uit een enquête van Bouwunie over energiezuinig verbouwen en renoveren in januari op Bouw & Reno in Antwerpen.

Wie een bestaande woning koopt, verbouwt of renoveert die op termijn met een nieuwe keuken, nieuwe verwarming, nieuwe vloeren, ' Ook wie al langer ergens woont, wil zijn huis moderniseren en zijn wooncomfort verhogen. Vanuit die gedachte peilde Bouwunie bij bouwheren die op het punt staan om te verbouwen of te renoveren naar de werkzaamheden die ze willen uitvoeren, naar hun intentie om deze werkzaamheden zelf uit te voeren of hiervoor een vakman in te schakelen en naar hun motivatie om de energiezuinigheid van hun woning te verbeteren.

Woningrenovatie staat bovenaan de agenda bij de overheid en de bouwsector. Hierbij ligt de focus op energiezuiniger en -efficiënter maken. Uit een rondvraag op Bouw & Reno Antwerpen in januari bleek dat 51% zijn woning grondig wil verbouwen (structurele, ingrijpende werkzaamheden). 45% kiest voor renovatie (modernisering en verhoging van comfort en energiezuinigheid) en slechts 4% opteert voor kleinere renovatiewerken met het oog op verfraaiing en meer luxe. De populairste renovatiewerken zijn dakwerken (81%), de isolatie van de gevel (77%), een nieuwe badkamer, nieuwe ramen (70%), dakisolatie (68%), een nieuwe keuken (66%), een nieuwe verwarming (64%), vloerisolatie en gevelwerken (telkens 62%), schilderwerken (51%), het plaatsen van deuren, poorten en rolluiken (38%) en de installatie van een zonneboiler (21%), een warmtepomp (13%) en zonnepanelen (6%).

Geldbesparing is de belangrijkste motivatie om bij deze renovatie en verbouwing de energiezuinigheid van de woning te verbeteren. 72% van de respondenten weten dat energiezuinige investeringen snel terugverdiend kunnen worden; de sensibiliseringscampagnes in het verleden hebben dus hun vruchten afgeworpen. Op de tweede plaats vermelden bouwheren het verhoogde comfort; liefst 70% is ervan overtuigd dat een energiezuinige woning ook comfortabel is; een goed geïsoleerde woning heeft immers geen last van koudestraling aan ramen of muren, laat geen tocht door spleten en kieren en biedt een betere akoestiek. 47% wil een energiezuinigere woning omdat die beter is voor het milieu en het klimaat en 13% omdat het moet.

De meeste bouwheren gaan ook zelf aan de slag, in eerste instantie omwille van de kostprijs. 11% van de bouwheren wil alle werkzaamheden zelf uitvoeren, 68% doet een gedeelte zelf en schakelt voor een deel een vakman in en 21% laat alles over aan een stielman. De meeste bouwheren gaan dus ook zelf aan de slag, in eerste instantie omwille van de kostprijs.

Dat de bouwheer zelf de handen uit de mouwen wil steken om geld te besparen, is opvallend want bij renovatie geniet hij van het verlaagde btw-tarief van 6% bij woningen ouder dan vijf jaar. 'Dit wijst er opnieuw op dat de loonkost in de bouw veel te hoog is en dringend moet verlaagd worden. De overheid moet hiervan een absolute prioriteit maken om de sector alle overlevingskansen te bieden', beklemtoont Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Bouwunie stelt ook vast dat vele doe-het-zelvers wel met veel enthousiasme beginnen aan de renovatie of verbouwing van hun woning, maar hun project vaak niet afmaken. En dan staan vakmensen ook niet meer te springen om dit werk over te nemen omdat zij tevens aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het deel van het werk dat zij niet hebben uitgevoerd. In zulke situaties stellen zich ook vaak problemen van garantie. Bovendien is de bouw een innovatieve sector en moet een doe-het-zelver zich eerlijk durven afvragen of hij wel voldoende vertrouwd is met nieuwe technieken en materialen. Daarom benadrukt Bouwunie het belang voor bouwheren om te kiezen voor een goede, gekwalificeerde vakman, die je kan vinden op www.vinduwaannemer.be. Bovendien is het vandaag het moment om te renoveren, want de federale regering wil het btw-tarief van 6% volgend jaar beperken tot woningen van meer dan tien jaar.

Epb-regelgeving

Wie zijn woning grondig renoveert en hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen of hiervan melding moet doen, moet ook rekening houden met de nieuwe energieprestaties sinds begin dit jaar. Zo wordt de epb-regelgeving steeds strenger, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Ze stelt in 2015 installatie-eisen bij renovatie: als je bij een renovatie met stedenbouwkundige vergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling technische installaties vervangt, vernieuwt, uitbreidt of toevoegt, dan moeten een aantal installaties aan rendementseisen voldoen. Bij 'ingrijpende energetische renovaties', een nieuwe categorie waarbij de technische installatie volledig vervangen wordt en minstens 75% van de gebouwschil die in contact staat met de buitenomgeving (bestaand + nieuw) (na)geïsoleerd moet worden, gelden nieuwe en uitgebreidere wettelijke eisen.

Ook de isolatie-eisen worden alsmaar strenger (Umax, ook bij na-isolatie). In de praktijk betekent dit dikkere isolatiepakketten (bv. met materialen met de allerbeste isolerende waarden) en performantere installaties door die installatie-eisen. Het (ver)bouwen wordt complexer, een vakkundige plaatsing is cruciaal, de initiële (ver)bouwkost wordt duurder met alles wat daarbij komt kijken en de kans bestaat dat je huis binnenkort alweer verouderd is, waardoor je je best afvraagt of je door de steeds strengere epb-regelgeving niet meteen beter zou doen. Dit maakt verbouwen complexer, beseft Bouwunie. Ook hier is het inschakelen van een vakman volgens haar dus onontbeerlijk.

Tot nu toe werden strafpunten enkel toegekend voor structurele zaken, maar vanaf 1 januari moet ook dakisolatie voorzien zijn in een woning. Vanaf 2020 krijg je voor het ontbreken van dakisolatie ineens 15 strafpunten en vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard.

Heel vele investeringen hebben een erg korte terugverdientijd. Bovendien meldt het Vlaamse regeerakkoord dat de nieuwe tarieven voor netgerelateerde kosten kostenreflectief zijn (onze elektriciteitsfactuur zal waarschijnlijk een pak de hoogte ingaan). We verhogen de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat (epc) en maken hiervan een slagkrachtig adviserend en begeleidend beleidsinstrument. We voeren de ambitie in energie-efficiëntie op door voort in te zetten op hoogrendementsglas, muurisolatie en hoogrendementsverwarming. De individuele premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas worden getrapt verlaagd; daarom moeten bouwheren nog best dit jaar hierin investeren. En premies worden op maat gemaakt van de doelgroepen (bv. mede-eigenaars, mensen die het sociaal wat moeilijker hebben, '). Daarenboven wordt het verlaagde btw-tarief van 6% vanaf begin 2016 verstrengd tot woningen die minstens tien jaar oud zijn. Als je even goed wil doen als je buren die binnenkort grondig renoveren of bouwen, isoleer je dan ook best nog beter.

Uitgebreider

'Daarom vraagt Bouwunie een woningpas, naar analogie met het onderhoudsboekje van een wagen. Wanneer iemand een woning wil kopen, moet een deskundige de investeringen bepalen. Deze woningpas, een uitgebreider epc met een stand van zaken van de woning, zal waarschijnlijk door architecten worden opgesteld en door de verkoper betaald', verklaart Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

We moeten inzetten op energiezuinigheid. 'In Vlaanderen zijn 2,3 miljoen woningen gebouwd. Meer dan de helft dateert van vóór 1970. We hebben een renovatiepact gestart om alle belanghebbenden op dezelfde lijn richting renovatie te krijgen. 36 verenigingen hebben het mee onderschreven en intussen is er nog eentje bijgekomen. Het hart van het renovatiepakket is de financiering. Energie is daarin een opportuniteit: heel vele investeringen hebben een erg korte terugverdientijd, bv. twee of drie jaar voor dakisolatie. Daarvoor moeten we de banken meekrijgen. We gaan ze binnenkort rond de tafel brengen met de minister die ook bevoegd is voor Financiën. Een ander aandachtspunt is de derdepartijfinanciering; er staat immers veel geld op banken, op spaarboekjes, bij investeringsmaatschappijen, '. Op 30 juni zullen we landen', luidt het. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels