Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

Foto’s: Atelier Claar

De komende jaren worden in Leuven heel wat wegen heraangelegd. Het is de start van de herwaardering van de zogenaamde Benedenstad waarbij de Mechelsestraat tussen de Vismarkt en de Halfmaartstraat en de Lei worden heringericht met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en extra groen. De Biezenstraat, het Sint-Jacobsplein en de Sint-Hubertusstraat krijgen een nieuwe riolering, bredere voetpaden en fietssuggestiestroken. Ook de heraanleg van andere straten zoals de Heilige-Geeststraat, de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Kaboutermansstraat wordt voorbereid.
 
“De ‘grote start’ wordt op 23 september gegeven. In totaal investeert Leuven 4,7 miljoen € in de Mechelsestraat, de Lei, de Voorzorgstraat, de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Aquafin investeert daarbovenop nog 3 miljoen € voor de riolering van de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Ook de heraanleg van andere straten zoals de Heilige-Geeststraat, de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Kaboutermansstraat wordt voorbereid.”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.
 
De Mechelsestraat tussen de Vismarkt en de Halfmaartstraat, en de Lei tussen de Mechelsestraat en Craenendonck worden heringericht als woonerf met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en extra groen. Er komt een nieuwe gescheiden riolering die afval- en regenwater afzonderlijk afvoert.
 
 
“Het is helaas niet mogelijk om bomen te planten in de Mechelsestraat omwille van de grote hoeveelheid nutsleidingen in de ondergrond. Toch gaan we voor een vergroening van de straat. Er komen grote plantenbakken met zitmogelijkheid en tegen de gevel van het voormalige Belgacomgebouw komen klimplanten. De bewoners kunnen ook geveltuintjes laten planten”, aldus Dirk Vansina.
 
“Als bestrating kozen we voor gezaagde kasseien. Die stijl sluit aan bij de historische gevels van de huizen zodat die extra tot hun recht komen. Ze zijn ook comfortabeler voor rolstoelgebruikers dan de klassieke kasseien. De straatverlichting wordt energiezuinige ledverlichting. De Voorzorgstraat wordt in samenspraak met de buurtbewoners eveneens een woonerf met extra groen. Ook hier wordt de riolering vervangen door een gescheiden stelsel”, vervolgt de schepen.
 
In de Biezenstraat, het Sint-Jacobsplein en de Sint-Hubertusstraat legt Aquafin een nieuwe riolering aan. De stad vernieuwt daarna het wegdek waarbij bredere voetpaden en fietssuggestiestroken worden voorzien. De aanwezigheid van de school Mater Dei wordt benadrukt met het oog op een verbeterde veiligheid.

Bufferbekken

Onder het Sint-Jacobsplein komt een bufferbekken dat 350.000 liter water kan opvangen. Deze ondergrondse opvangbak neemt bijna de helft in van het Sint-Jacobsplein. Bij grote regenval houdt dit bufferbekken het water tijdelijk vast om overstromingen te vermijden. Na de regenbui loopt het bufferbekken traag leeg.
 
“De bomen op het Sint-Jacobsplein behoren tot een beschermd stadsgezicht en blijven behouden. De stad vroeg advies aan een bomenspecialist. De inplanting van het bufferbekken en de rioleringsplannen werden aangepast in functie van deze bomen”, zegt Dirk Vansina.
 
Dergelijke werken zorgen onvermijdelijk voor ongemakken voor de weggebruikers en de bewoners. Om de verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen nam de stad Leuven voor het project een minderhindercoördinator in dienst. Daarnaast wordt per bouwwerf een toezichter aangeduid die de werken dagelijks opvolgt. 
 
 
De werken in de Mechelsestraat en de Lei gebeuren in drie fases om de bereikbaarheid zo groot mogelijk te houden. Eerst wordt gewerkt tussen de Halfmaartstraat en het Mercatorpad. Vervolgens tussen de Vismarkt en het Mercatorpad. Tot slot wordt de Lei tussen de Mechelsestraat en Craenendonck aangepakt.
 
De werken in de Mechelsestraat en de Lei zijn vermoedelijk klaar tegen het einde van volgend jaar. De Voorzorgstraat is iets sneller afgewerkt, daar mikt de aannemer op maart 2020. Ook voor de Biezenstraat werd een fasering uitgewerkt. Tot eind oktober voeren Fluvius, Proximus en De Watergroep nutswerken uit waarbij enkel éénrichtingsverkeer in richting van de Kapucijnenvoer mogelijk is. Vanaf begin november starten de rioleringswerken van Aquafin. Die duren tot en met april 2020. Aansluitend beginnen de werken in de Van Waeyenberghlaan.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels