Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

7,5 miljoen € extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
7,5 miljoen € extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

© Shutterstock

De Vlaamse regering maakt 7,5 miljoen € extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen. De Vlaamse ministers voor Onderwijs Hilde Crevits en Leefmilieu Joke Schauvliege werken daarvoor nauw samen. In Vlaanderen zijn naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om afgerond 15.000 ton. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid.

De OVAM werkt momenteel in het kader van een testproject een inventarisstudie af die de aanwezigheid van asbest in kaart brengt in 300 scholen, verspreid over alle onderwijsnetten. Tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs -(AGIOn) worden ook overeenkomsten gesloten met een plan van aanpak voor de verwijdering van asbest in scholen.

De Vlaamse regering heeft eind 2014 een concept goedgekeurd voor de afbouw van asbest. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Scholen, publieke overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en de land- en tuinbouw komen eerst aan bod. De OVAM werkt als regisseur en maakt voor elke doelgroep een plan van aanpak.

Om eerst een goed zicht te krijgen op de asbestproblematiek en de asbest-aanwezigheid in de Vlaamse scholen wordt in opdracht van de OVAM een inventaris gemaakt bij 300 scholen die zich vrijwillig hebben opgegeven. Dat gebeurt heel grondig door een extern expertisebureau. Zo worden niet alleen de gebouwdelen in kaart gebracht waar asbestblootstelling mogelijk is; ook moeilijk bereikbare plekken of (technische) ruimtes die zelden publiek toegankelijk zijn, maken deel uit van het onderzoek. De OVAM heeft eerder 2,4 miljoen € uitgetrokken voor de proefprojecten, de asbestinventarisatie, de ophaling en verwerking, de steekproeven bij scholen en de verwijdering in gebouwen. Uit de eerste tussentijdse en heel voorlopige resultaten blijken er 20 dringende dossiers te zijn bij de Vlaamse scholen. Die scholen zullen als eerste aangepakt worden. De definitieve resultaten van de inventarisstudie worden tegen de zomer verwacht. Tegen 2018 wil de OVAM een volledig afbouwplan voor asbest voor alle scholen in Vlaanderen en Brussel voorleggen en hiervoor middelen vrijmaken.

Ondertussen hebben de ministers Crevits en Schauvliege al twee asbestovereenkomsten gesloten. Eén overeenkomst omvat de samenwerking tussen de OVAM en het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De andere overeenkomst omvat de samenwerking tussen de OVAM en AGIOn voor de scholen in het gesubsidieerde onderwijs. Beide overeenkomsten bevatten een gelijkaardig plan van aanpak in eerste instantie voor de 300 scholen, maar kunnen later – mits een addendum - eenvoudig uitgebreid worden naar alle scholen in Vlaanderen en Brussel.

Elke overeenkomst geeft een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en de bijhorende financiële vergoeding bij de verwijdering van de asbest. Zo vindt er een inschatting plaats van de risicoschalen met betrekking tot de asbestaanwezigheid (nl. urgent/korte/middellange/lange termijn). Men maakt ook een onderscheid tussen niet-hechtgebonden asbest en hechtgebonden asbestmaterialen, tussen verwarmingsinstallaties en andere infrastructuur zoals asbesthoudende dak- en gevelbekleding en afvoerkanalen. Elke overeenkomst geeft een overzicht van de oplossingsmogelijkheden zoals het nemen van (eenvoudige) maatregelen om risico’s te beheersen (de risicobeheersmaatregelen) of de nood aan directe ontmanteling (verwijdering, afvoer en verwerking). Er worden ook afspraken gemaakt tussen de OVAM enerzijds en het GO! of AGIOn anderzijds voor de financiering van de voorziene asbestverwijderingswerken.


Uit de Schoolgebouwenmonitor leerplichtonderwijs van 2013 bleek dat 92% van de scholen in Vlaanderen een asbestinventaris heeft gemaakt en dat in 52% van de scholen asbest aanwezig is. 29% van de scholen had plannen om het asbest te verwijderen.

“In het verleden werd bij de bouw van gebouwen en scholen vaak asbest gebruikt. Het is belangrijk dat we met een degelijk plan van aanpak de nog aanwezige asbest uit scholen systematisch verwijderen, ook al is er meestal geen acuut gevaar. Met 7,5 miljoen € extra middelen kunnen we de verwijdering van asbest versneld aanpakken. Dat gebeurt op basis van een grondige asbestinventaris (in eerste instantie bij 300 pilootscholen). OVAM, AGIOn en het GO! werken hiervoor nauw samen. De overeenkomsten leggen de verantwoordelijkheden tussen Onderwijs en Leefmilieu, de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en financiering van de asbestverwijdering duidelijk vast. Tegelijk investeren we volop in de renovatie van scholen en de bouw van nieuwe asbestvrije scholen in Vlaanderen en het Brusselse Gewest”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

“Het lijdt geen twijfel dat asbest een gevaarlijke stof is. Daarom is het belangrijk om in het kader van het voorzorgsprincipe asbesthoudende materialen versneld te verwijderen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de meest risicovolle plaatsen waar asbest aanwezig is en aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen. Daarom zijn scholen een prioritaire doelgroep”, besluit Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Aanvragers van grondstofverklaringen zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Vanaf dan kan dat enkel door erkende laboratoria gebeuren. Dat besliste de Vlaamse[…]

16/07/2021 | ActueelZuhal Demir
Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Meer artikels