Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

6,7 miljoen € voor Gentse stadsvernieuwingsprojecten

6,7 miljoen € voor Gentse stadsvernieuwingsprojecten

Dit recent aangelegde park maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. (Foto: stad Gent).

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering 6,7 miljoen € voor vier stadsvernieuwingsprojecten. De middelen kaderen in drie oproepen van het Vlaams Team Stedenbeleid. Gent zal het geld gebruiken voor projecten in Muide-Meulestede, Scheldeoord, Rabot-Sluizeken-Tolhuis-Ham en de wijk Watersportbaan.
De financiële middelen zijn afkomstig uit oproepen in het kader van het Vlaams Investeringsfonds en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het gaat specifiek om de oproepen 'stadsvernieuwing 2021', 'veerkrachtige steden na corona' en de wijkverbeteringscontracten. Gent diende voor deze drie oproepen projecten in. De Vlaamse ministerraad keurde vier projecten goed.
 
Muide Meulestede Morgen
 
In 2016 werden de eerste projecten gelanceerd in het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Met de goedkeuring van deze subsidieaanvraag zal het stadsvernieuwingsproject in een stroomversnelling komen.
 
In totaal is er een subsidiebedrag van 4 miljoen € toegekend voor investeringen op het vlak van wonen, werken, de heraanleg van het openbaar domein, groen en duurzame investeringen.
 
Het geld zal onder meer aangewend worden voor een ontmoetingsruimte in de wijk, een wijkwerkplaats voor bedrijven en wijkbewoners en een creatief atelier. Er komt ook een groene sportoase in de wijk.
 
Scheldeoord
 
In het kader van de oproep veerkrachtige steden is een subsidie toegekend van 1,9 miljoen € voor het project Scheldeoord. Er zal geïnvesteerd worden in de uitbouw van een buurthuis, de heraanleg van het wijkpark en het verbeteren van de jeugdontmoetingsruimte.
 
Rabot-Blaisantvest – Sluizeken-Tolhuis-Ham
 
Daarnaast is er nog een subsidie toegekend van 800.000 € voor de uitwerking van een wijkverbeteringscontract voor de wijken Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het zal focussen op het gebied dat beide wijken met elkaar verbindt, het lint tussen de Wondelgemstraat en het Tolhuispark.
 
Hierbij zal er ingezet worden op het verbeteren van de sociale cohesie op basis van bestaande en vernieuwende methodieken. De stad Gent wil hiervoor in partnerschap met de Vlaamse overheid werken aan een alternatieve aanpak op maat van kwetsbare doelgroepen.
 
Watersportbaan
 
Gent krijgt ook 72.000 € om een conceptstudie uit te voeren voor het gebied rond de Watersportbaan. De middelen zullen aangewend worden voor de opmaak van een sociaal-ruimtelijk ontwikkelingsplan, wat de basis kan vormen voor een nieuw op te starten stadsvernieuwingsproject.
 
“Het stadsvernieuwingsfonds is een belangrijke hefboom in de aanpak van de vele stedelijke uitdagingen. Steden zijn de motor van verandering, het is hier dat we de uitdagingen aanpakken, dat we stappen vooruit zetten. Ik ben blij dat Vlaanderen dit erkent en mee haar schouders zet onder een sterk stedenbeleid. De middelen komen de Gentenaars rechtstreeks ten goede”, besluit burgemeester Mathias De Clercq.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels