Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

57ste Ufemat-congres in Dubrovnik stelt hoop op integratie en coöperatie

Gerelateerde onderwerpen :

57ste Ufemat-congres in Dubrovnik stelt hoop op integratie en coöperatie

BIM kan kosten besparen en risico's en kosten door fouten beperken. We moeten werk maken van een geïntegreerde veiligheidscultuur in de distributie. En we kunnen minstens 10% doeltreffender werken in de bouwketen als we aandacht schenken aan een aantal aspecten. Deze en vele andere ideeën en bedenkingen werden geventileerd tijdens het 57ste Ufemat-congres in de Kroatische stad Dubrovnik, waaraan vakmensen in de bouwmaterialensector uit gans Europa deelnamen.

Het programma startte traditioneel op donderdag 15 oktober met de ontmoeting van de voorzitters en directeurs van de nationale verenigingen en de Europese producenten van bouwmaterialen in hotel Excelsior. Zowat vijftig personen namen deel aan deze vergadering. 's Avonds trok het ganse gezelschap naar het Dubrovnik Museum of Modern and Contemporary Art om er de tentoonstelling 'The Ufemat Series' van Anabel Zanze te bewonderen. Haar opmerkelijke doeken, slechts gevuld met woorden, toonden straten van letters geïnspireerd door studieboeken.

The Ufemat Series

Secretaris-generaal van Ufemat Marnix Van Hoe vroeg de in Dubrovnik geboren artieste om deze 'Ufemat Series' vorm te geven: zes kleine schilderijen van 50 x 50 cm met daarin de namen van de vereniging en van de sponsors van het congres en het project, en een groter schilderij van 100 x 150 cm die de zes grote en de kleinere sponsors vermeldt.

'Mijn instinct vertelde me dat ik ten volle aan mijn principes zou tegemoetkomen als ik erin slaagde om alle delen in één enkel geheel te vatten. Ik besloot om in alle schilderijen teksten te schrijven uit het gebied van de architectuur. Zo maakte ik voor sponsor Mapei gebruik van historische feiten over de architectuur van Milaan en Italië en voor JCB van uittreksels uit Nikolaus Pevsners 'The Englishness of English Art'. Op het schilderij van Wienerberger staan namen van befaamde twintigste-eeuwse architecten. Op het werk van Xella wordt zowel verwezen naar de industriële revolutie als naar de massale bouw van spoorwegen in heel Europa. Op het doek van Velux evoceer ik problemen met de bouw van huizen. En het schilderij van Fakro confronteert in zijn tekstfragmenten moderne en postmoderne concepten. Het doek van Ufemat is gewijd aan het Bauhaus van o.m. Walter Gropius. Door de kleur van de achtergrond en de verschillende letters te kiezen en te spelen met lettertypes, texturen, regelafstanden, het ofwel terloops of eerder sober uitschrijven van de letters en andere visuele elementen trachtte ik in elk van deze doeken de geest van verbondenheid te behouden. Beseffend dat 'The Ufemat Series' niet bewaard zouden blijven als een geheel en dat de schilderijen na hun presentatie verspreid zouden worden over verschillende landen trachtte ik van elk werk een spiegel van de serie als een volledige eenheid te maken, een deel dat staat voor het geheel', legde ze uit.

Warm welkom

Het Ufemat-congres zelf vond plaats op vrijdag 16 oktober. De congressisten werden hartelijk verwelkomd door Sinisa Cuk (ceo van Jadran-impex d.o.o. en business development director van Jax), Ufemat-voorzitter Antonio Ballester López en diens secretaris-generaal Marnix Van Hoe.

Sinisa Cuk signaleerde dat zijn bedrijf meer dan twintig jaar geleden werd opgericht en dat het zich profileert als groot- en kleinhandel van bouwmaterialen, gereedschap en veiligheidsuitrusting, houten vloermaterialen en deuren, zwembaden en hun toebehoren evenals keramische tegels en badkameraccessoires. Hij keek tevens hoopvol uit naar de oprichting van een Kroatische federatie voor bouwmaterialen tegen het eerste kwartaal van 2016.

"Professionele handelaars van bouwmaterialen, dat moet onze identiteit zijn."

Antonio Ballester López somde de uitdagingen op van dit congres. 'Eén jaar geleden, tijdens het 56ste Ufemat-congres in Valencia, lanceerden we een aantal uitdagingen en vandaag kunnen we het resultaat van één ervan zien. We zullen kennismaken met de positieve ervaringen van bepaalde van onze leden en met vier succesvolle projecten in verschillende landen die inspiratie kunnen bieden voor projecten in andere delen van Europa', opperde hij.

Hij benadrukte de sterkte van Ufemat doordat diens aangesloten federaties van bouwmaterialenhandelaars en -producenten onafgebroken nieuwe ontwikkelingen en innovaties lanceren om productiever te zijn, een betere service te bieden aan hun klanten en/of duurzamer te werken.

'Ufemat is een platform om beste praktijken tussen de leden uit te wisselen en te delen. We moeten ons voordeel doen met deze sterkte. Een andere uitdaging is onze identiteit te definiëren. Zijn we vergelijkbaar met andere spelers zoals multinationals in de doe-het-zelfsector' Percipiëren de klanten dat we bijna identiek zijn of moeten ze zien dat we verschillen' Als klanten geen verschil zien tussen kopen bij ons of bij een multinational in de doe-het-zelfsector kunnen onze bedrijven niet overleven. Dan moeten ze immers concurreren met grote groepen die grote bedragen kunnen spenderen aan advertising of die beter kunnen aankopen dan wij door hun schaalvoordelen. We moeten onze klanten duidelijk maken dat er een duidelijke kloof bestaat met deze grote groepen en ons tegenover ons cliënteel profileren als de professionele verkoper bij uitstek. We mogen niet alleen bouw- en renovatiematerialen, maar moeten ook service, emotie, levenskwaliteit, welzijn en comfort verkopen. Daarom moeten we voor onze bedrijven een model ontwikkelen waarbij onze klanten ons niet louter zien als verkopers van bouwmaterialen, maar als betrouwbare adviseurs bij nieuwbouw en verbouwingen. Professionele handelaars van bouwmaterialen, dat moet onze identiteit zijn', oordeelde de Ufemat-voorzitter.

Een derde uitdaging is volgens hem de digitale omgeving. 'E-commerce is slechts een deel van deze digitale omgeving. De meeste van onze collega's, tenminste in Spanje, trachten op dit ogenblik in hun bedrijf een online verkoopkanaal te installeren, maar dit is een verwarrende evolutie. We zouden nauw betrokken moeten zijn bij alle digitale omgevingen', merkte Antonio Ballester López op.

Hij herinnerde eraan dat gsm's tien jaar geleden nog alleen werden gebruikt om te bellen. 'Vandaag zijn deze mobiele telefoons opgewaardeerd tot krachtige computertjes die voor alles worden gebruikt. We moeten ernstig nadenken over de vraag: wat doen onze bedrijven om gebruikt te worden in de smartphones van onze cliënten' Ze vormen een krachtig wapen, een concurrentievoordeel om te communiceren met onze cliënten en hen zo professioneel advies te geven, te informeren over producten en hen te doen voelen dat wij het meest professionele kanaal zijn in de bouwmaterialensector. Smartphones zijn eveneens een deel van de digitale omgeving. Om te begrijpen wat de digitale uitdaging betekent en hoe ze kan werken in zaken is het kritisch om onze zakelijke strategieën te ontwikkelen. Hierbij moeten we onze kennis en onze ideeën delen en benchmarken met wat gebeurt in vergelijkbare bedrijven van handelaars zoals in elektrische apparaten. De digitale wereld is een globale wereld. We moeten onze zwakheden beseffen, nagaan hoe we moeten omgaan met de digitale markt en deze ervaringen delen', stipte hij aan.

De vierde uitdaging is dat Ufemat in staat moet zijn om een leidersrol te spelen in en een referentie te zijn voor de EU m.b.t. het project Horizon 20/20 in de bouwsector. 'We moeten leiden, trainen en adviseren inzake energie-efficiëntie voor huizen en dus deel uitmaken van een strategische lobby in Brussel. De EU-politiek is erg actief in andere sectoren zoals de autonijverheid of de landbouw, maar ontplooit geen acties in de bouw. Het aandeel van de bouw in het bbp is nochtans erg belangrijk en de sector stelt miljoenen mensen tewerk, meer dan andere gerespecteerde sectoren in Brussel. En wat belangrijker is: als we een goede strategie ontwikkelen in restauratie en nieuwbouw is het mogelijk om veel meer energie te sparen dan bij andere acties van de EU', merkte de Ufemat-voorzitter op. De industrie en de distributie moeten hierbij nauw samenwerken om als één stem te worden gehoord en om de aandacht van de Europese administratie te trekken.

Marnix Van Hoe benadrukte eveneens het belang van veiligheid in de sector: in de jaren '60 van vorige eeuw betreurde de Belgische bouwnijverheid nog meer dan honderd doden per jaar, in 2014 slechts twaalf of één per maand.

De Kroatische situatie

Tijdens het eerste deel van het congres analyseerden vijf sprekers de economische situatie en trends in Kroatië. Sinisa Cuk gaf een overzicht van de marktsituatie van de bouwmaterialenhandelaars in zijn land. 'We worden geconfronteerd met een heleboel bedreigingen: een daling van de marktactiviteiten en van de verkoop in de detailhandel aan de eindconsument, de liquiditeit van bouwers die noopt tot een voorzichtigere aanpak, de invloed van een selectie van materiaal op basis van de prijs door bouwers in een vroege bouwfase (lagere marges), directe verkoop door bepaalde producenten en de algehele liquiditeit van de markt. We lijden ook onder sommige zwakheden: onze werkkrachten zijn moeilijk te motiveren, er is een gebrek aan cao's, we hebben lagere verkoopmarges, een betere service wordt niet als een toegevoegde waarde beschouwd en we behoeven een strikte faillissementswetgeving. Anderzijds vertonen we ook een aantal sterktes: een betere service aan de klant zou de sleutelfactor op lange termijn moeten zijn; de beschikbaarheid van materialen (in voorraad/snelle levering); de toepassing van nieuwe technologie moet de leverings-, distributie- en verkoopprocessen versnellen; en de ontwikkeling van business intelligence tools en van human resources tools en loopbaantrajecten (cursussen, internet sales academy). We reiken ook mooie kansen aan: we beleefden in 2015 het beste toerismeseizoen in negentig jaar; internationale investeringen; prikkels van de overheid om energie-efficiënt te bouwen; de start van projectfinanciering door EU-fondsen; en alleen de 'sterkste' bouwers en distributeurs zullen uiteindelijk in de markt blijven', lichtte hij toe.

Er zijn bouwmaterialenhandelaars actief in alle 21 regio's van Kroatië.

Kroatië geeft heel wat stimulansen voor energie-efficiëntie (voor familiewoningen, van 40 tot 80% van de totale projectwaarde voor meergezinswoongebouwen, voor vele projecten (de streek van Rijeka wordt beschouwd als één van de hot spots) en talrijke werkplaatsen die de vele bouwers uitdagen, en met financiering en risico's verbonden aan zulke projecten (40% betaald nadat het werk voltooid is). De grotere projecten omvatten hotels, winkelcentra, voetbalstadions en meergezinsgebouwen. Ze worden gefinancierd door talrijke zakenpartners (de fabrikant, de distributeur, de bouwer, de bank) en bieden de beste praktijkoefening voor latere projecten.

Igor Bacic, commercieel directeur van Jadran-impex d.o.o., legde uit dat een Kroatische federatie met initiële steun van Ufemat ondersteuning kan bieden aan bouwmaterialenhandelaars en -producenten. 'Er zijn bouwmaterialenhandelaars actief in alle 21 regio's van Kroatië. Onze federatie kan de band verstevigen tussen investeerders, architecten, producenten, distributeurs en aannemers. Onze leden zouden technische kennis en service kunnen leveren aan de klant en de federatie kan de zakelijke samenwerking tussen bouwmaterialenproducent en -handelaar verbeteren', suggereerde hij.

Jadran ' impex d.o.o., opgericht in 1992, verkoopt ook sanitair en tuinmeubelen. De firma heeft vijf kleinhandels in de streek met een totale oppervlakte van 36.556 m², waarvan 9.836 m² binnen en 26.720 m² buiten. In 2012 werd een nieuwe communicatiestrategie en een 'rebranding' van Jadran-impex naar Jax voltooid. Jax wil meer tijd (voor advies en informatie-ondersteuning) besteden aan bepaalde klanten, meer gegevens verzamelen, plannen en daarnaar handelen en unieke diensten en stimulansen aanbieden.

Het tweede en meer internationale gedeelte van het congres focuste op EU-onderwerpen en beste praktijken in de bouwmaterialensector. Bo'o Cernila, managing director SEE Region bij Wienerberger, bekeek de marktsituatie in voormalig Joegoslavië. Hij zag de markt krimpen na 2008.

'Een topperiode in de bouwactiviteit werd gevolgd door een sterke daling bij eindklanten. We zien overcapaciteit bij bouwmaterialenproducenten, een monopoliepositie bij energieleveringen, een sterke druk op de prijzen (die het enige argument worden) en lage marktactiviteiten met een lage liquiditeit. De verkoop verandert van premiumproducten naar gemakkelijke koopwaar. Wienerberger verkoopt uitsluitend via zijn distributeurskanaal en heeft geen directe verkoop. De bestaande verkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op volumes; er is geen link meer met de marktsituatie. Van 2011 tot 2012 daalde het segment van meergezinswoningen volgens schattingen van Wienerberger met 16,4% en dat van eengezinswoningen met 22%. We zagen tevens een scherpe marktdaling in het niet-residentiële segment en meer dan 60% van de bouwondernemingen ging failliet', betreurde hij.

De Kroatische markt moet evolueren van op volumes gebaseerde voorwaarden (met een bonussysteem gebaseerd op volumes en omzet, kassakorting bij snelle betaling en kortingen) naar prestatiegebaseerde voorwaarden. Eindgebruikers hebben nood aan beschikbaarheid, financiering en kwaliteitsadvies met argumenten gebaseerd op de jongste trends en bevindingen. Ze moeten ook kunnen zien, aanraken, voelen, ' Aannemers hebben behoefte aan beschikbaarheid, financiering, flexibiliteit en logistiek.

Er zijn tal van ontwikkelingsmogelijkheden in hernieuwbare energiebronnen en het transport en de logistiek van passagiers en cargo.

“We benaderen onze belangrijkste partners en verdelers na segmentatie. We bieden verkoopopleiding en vorming van hun partners (bouwfirma's), merchandisingmateriaal en co-advertising aan. Als ze toezeggen, reiken we hen betere verkoopvoorwaarden aan. Dit is de basis voor nieuwe voorwaarden: een opgeleid verkoopteam bij de verdeler (goede service voor de eindgebruiker), merchandisingmateriaal op het verkooppunt (betere visibiliteit), co-advertising (eindgebruikers worden uitgenodigd op het verkooppunt), een productmix op voorraad (betere beschikbaarheid) en de berekening van de benodigde materialen (heldere kostenstructuur)', verklaarde hij.

Een vertegenwoordiger van de Kroatische Economische Kamer presenteerde de economische en ontwikkelingsmogelijkheden van het graafschap Dubrovnik-Neretva, de zuidelijkste provincie van Kroatië. Diens grondgebied bestrijkt 9.272,37 km². In 2011 leefden 78.570 mensen of 64% van de bevolking in (de vijf) steden en 42.641 personen of 34,7% in Dubrovnik. In 2014 vertegenwoordigden het toerisme en de handel elk 23% van de totale inkomsten en transport en logistiek samen 13%. 22% van de arbeidskrachten zijn actief in het toerisme, 16% in de handel en 12% in de bouw. Er zijn tal van ontwikkelingsmogelijkheden in de toeristische sector (restauratie en privatisering van zowat 5.500 hotelbedden, investeringen in greenfields, '), de landbouw, de heropleving van kleine scheepsbouw (drie scheepswerven op het eiland Korcula; wereldwijde export, maar vooral naar Zweden), hernieuwbare energiebronnen (wind, water en zon; Eko project Sestrum en de windfarms Ponikve en Rudine) en het transport en de logistiek van passagiers en cargo (de havens van Dubrovnik en Ploce, de luchthaven van Dubrovnik, Atlantska Plovidba). Ten slotte zijn er plannen voor infrastructurele ontwikkelingen (autostrade naar Dubrovnik (Ploce), snelweg Cilipi Airport - Dubrovnik, brug Pelje'ac-vasteland).

Domagoj Soukup, hoofd Export van de bouwmaterialengroep Nexe, legde uit hoe nieuwe markten kunnen betreden worden door een investeringscyclus. Hij merkte op dat de Nexe Group in het verleden niet investeerde in innovatie, maar dat ze geconfronteerd werd met de markt. 'Omstreeks 2005-2006 besliste het bestuur om een nieuwe fabriek voor grote formaten te bouwen. In 2008-2009 investeerden we 25 miljoen ', maar toen brak de crisis uit. Eind 2009 openden we de nieuwe fabriek. Aanvankelijk hadden we het erg moeilijk om kleidakpannen te verkopen, maar vandaag kunnen we concurreren met producenten in West-Europa. We bieden alle kleuren en systemen aan en voeren onze producten uit naar Duitsland en Zweden', meldde hij.

'Onze kleidakpannen zijn het resultaat van een milieuvriendelijke productie. Dit natuurlijke materiaal (klei en water) van een ecologische energiebron (gas) kan gerecycleerd worden inclusief afvalinzameling. We gebruiken materialen van de hoogste kwaliteit en de modernste technologie om kleipannen van topkwaliteit met een hoge duurzaamheid en een tijdloos design te maken. Ze worden individueel gebakken, wat kwaliteitspannen met een glad oppervlak en een perfecte geometrie oplevert. De geometrie van het product zorgt voor een pan met een groot glijdend vlak en een uitstekende afdichting, waardoor ze de veiligheid en de diversiteit aan toepassingen verhoogt. Het belangrijkste kenmerk van deze pan is haar grootte (10 stuks/m²), die de materiaalkost en de productiesnelheid in grote mate beïnvloedt, wat economisch erg doeltreffend is', vertelde hij.

Het basistype heeft een natuurlijke kleur, maar er bestaan ook geschilderde pannen (engobe en glazuren). 'Gekleurde pannen hebben een uniek glad oppervlak met een betere weerstand tegen schokken en slijtage, waardoor ook hun duurzaamheid stijgt. Voor de kleur van de pannen laat Nexe kiezen uit zijn kleurenkaart (op verzoek) met een reeks standaardkleuren: zwart, natuur en rood. Sommige speciale pannen (Peripheral Right, Peripheral Left, Air Element, Snow Stop, Under Roof Bridge) dragen bij tot de esthetiek, de duurzaamheid en de individualiteit van een dak', lichtte Domagoj Soukup toe. Hij somde de producten op (Koninental, Rustik, Glinex Premium, Mediteran, Antik (voor haciënda's, renovatieprojecten, '), Oktavijan, Dioklecijan en Cezar) en vermeldde ook Nexe Roof Plus; een geventileerd dak en de toepassing van de originele Nexe-dakuitrusting zorgen voor een uitgebreide waarborgperiode van 30 + 10 jaar.

Zachte innovatie

Francesco Freri, architect en oprichter van 4Bild, had het over 'zachte innovatie'. '55% van de vastgoedmarkt in Italië (2 miljard m² aan gebouwen) is minder dan veertig jaar oud (76% in grootsteden) en 40% behoeft uitzonderlijk onderhoud. De investeringen in niet-residentiële bouw en in residentiële nieuwbouw daalden met respectievelijk 43% en 63% tussen 2008 en 2015, terwijl de investeringen in residentieel onderhoud in die periode met 21% stegen. Enerzijds is er de regelgeving: elektriciteit en verwarmingssystemen moeten gemoderniseerd worden en zich aanpassen aan EU-voorschriften; het publieke beleid promoot renovatie door belastingstimuli (d.w.z. energie-efficiëntie); en airco en verwarmingssystemen hebben de levenscycli verminderd. Anderzijds zien we bepaalde markttrends: nieuwe huizen zijn 'onbeschikbaar' (bijna - 9% in 2015); consumenten blijven ervoor kiezen om bestaande huizen te renoveren en zo aan te sluiten bij de moderne levensstijl (+ 2% in 2015); consumenten zijn zich steeds meer bewust van materialen en architecturale oplossingen; en internet en mond-aan-mondreclame veranderen de relatie tussen consumenten en de markt van de bouwer', legde hij uit.

4Bild is de eerste franchise voor de distributie van bouwmaterialen in Italië. Drie kleine bedrijven hebben een netwerk gecreëerd om de balans tussen distributie en levering te herdenken. 4Bild werd opgericht in 2006 en heeft elf franchisewinkels in de regio van Milaan en Como evenals zijn hoofdkwartier. Zijn partners opereren gedurende meer dan veertig jaar in de bouwmarkt. De franchise kan vertrouwen op 80 professionals (van de tweede/derde generatie, met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar) en presenteert 400 merken en 50.000 items in de catalogus. Dit jaar zal ze een omzet van meer dan 27 miljoen ' bij meer dan 4.000 klanten laten optekenen. De verkooppunten worden verdeeld in 4Bild Point voor basismaterialen en 4Bild Casa voor afwerkingen.

4Bild zal de relatie met de eindconsument vernieuwen. In zijn model is de markt van de bouwer veranderd van een eenvoudig logistiek punt naar een herstructurerende hub. De elf punten in Milaan/Como (25 miljoen ') werken samen met ontwikkelaars, leveranciers, professionals en zo met de consument. De oplossing en het model van 4Bild zijn gebaseerd op expertise (consumenten en professionals voorzien van een non-stop shop van vertrouwde experts met wortels in de regio), partnership (de relatie tussen leverancier en distributeur opnieuw vormgeven), franchise (elke partner brengt specifieke productkennis en competenties inzake klantenrelaties aan) en territoriale aanwezigheid (de franchisenemer wordt reeds erkend als een expert voor het aanreiken van innovatieve oplossingen).

4Bild kiest milieuvriendelijke materialen die respect hebben voor de economie en de ethiek.

“Het franchisemodel van 4Bild biedt kwalitatief hoogstaande diensten aan: een strategie (leveranciers, partners), marketing, risicobeheer inzake consumentenkrediet, training, ERP (Enterprise Resource Planning, een softwarepakket in de bedrijfsinformatica) en het web. De franchisenemer heeft een belangrijke rol inzake klantenadvies, klantgerichtheid, klantennetwerkdiensten, overdracht van webcontact en klantenrelaties. Sleutelwoorden zijn ecologie/energie (de omgeving en energie-efficiëntie zijn 'drivers' van de 4Bild-ethiek. Het beheer van het grondgebied en de gebruikte materialen staan centraal in ons aanbod. 4Bild kiest milieuvriendelijke materialen die respect hebben voor de economie en de ethiek (Vereisten om zaken te doen in combinatie met ethische criteria vormen een fundamenteel element van onze strategie. Eerlijkheid en de waarde die we hechten aan human resources zijn waarden waarin onze organisatie zich tracht te onderscheiden. Leveranciers, klanten en professionals werken samen met respect voor elkaar en in kameraadschap en solidariteit.) Distributeurs moeten kunnen communiceren op het web. De oplossing van 4Bild inzake het web biedt mogelijkheden voor onderhoud, een overdracht van webcontact en een herstructurerende hub', verklaarde Giuseppe Freri.

Recente referenties van 4Bild zoals de Expo 2015, Porta Nuova in Milaan, de Fondazione Prada, il Bosco Verticale, Ikea en inzake residentieel onderhoud en openbare ruimte bewijzen volgens hem het succes van dit businessmodel. 'Drie kleine bedrijven hebben een netwerk gecreëerd dat het distributiemodel heruitvindt, waarbij het dit niet beperkt tot de oprichting van een aankoopgroep. Het 4Bild-model is schaalbaar en stelt partners in staat om gebruik te maken van hun eigen expertise en klantenrelaties en territoriale dekking te promoten. De rol van de distributie voor bouwmaterialen is de sleutel voor de herlancering van de bouwnijverheid', concludeerde hij.

Mapei in Milaan

Robert Pozar, directeur van Mapei in Slovenië, vertelde dat zijn bedrijf een totale omzet van 2,3 miljard ' vertegenwoordigt, 65 fabrieken heeft in 31 landen op de vijf continenten evenals zeventig dochterondernemingen en meer dan 1.500 bouwproducten aanbiedt. Mapei biedt werk aan 7.500 mensen van wie 90% in zijn 18 o&o-centra, verzendt elke dag meer dan 20.000 ton aan producten en telt wereldwijd meer dan 60.000 klanten.

'Op de Expo 2015 in Milaan kon je Mapei wereldwijd ontdekken tijdens een wandeling van 2.500 m. Op 'onze' expo' werkten we mee aan meer dan 65 paviljoenen, clusters en structuren. We leverden meer dan vijftig types van producten aan meer dan 45 klanten (bedrijven, detailhandelaars, installateurs). Mapei sponsorde speciale projecten: het paviljoen van de USA (omwille van de sleutelrol van de Amerikaanse markt voor de groep en de langdurige relatie tussen de USA en Mapei), de Tree of Life (waarbij we het Consorzio Orgoglio Brescia sponsorden en de relatie van de groep met de steenfabrikanten in Lombardije versterkten) en Seme dell'Altissimo (sterke band met de steenleveranciers en Henraux SpA). Mapei nam ook deel aan speciale projecten: het paviljoen van Intesa San Paolo 'The Water Stone' (met 400 andere bedrijven), 'Adotta una scuola per Expo' (georganiseerd door Confindustria en Miur (het Italiaanse ministerie van Onderwijs; Mapei koos de Molinari Science & Technology High School en bood haar studenten een speciale training en een bezoek aan Expo 2015 aan), de Fondazione E4Impact (Global MBA in Impact Entrepreneurship voor de lokale bevolking; georganiseerd samen met andere Italiaanse bedrijven, Afrikaanse universiteiten en de Milanese Università Cattolica del Sacro Cuore) en de FabFood-tentoonstelling (georganiseerd door Confindustria over 'food excellence'). Mapei was aanwezig van expo ('Feeding the planet, energy for life') tot expo (een reeks van gecertificeerde producten speciaal getest voor de voedings- en drankenindustrie en omgevingen). De website www.mapeifood.com wordt onafgebroken geüpdated', lichtte hij toe.

Mapei liet ook zijn stempel na in de paviljoenen van Nepal en België.

Mapei-producten werden gebruikt in de funderingsplaat voor Expo 2015 (levering van hulpstoffen voor beton en producten voor de voorbereiding van onderlagen), Decumano en Cardo (gekleurde en beschermende afwerking voor asfaltwegen; aanleg van geleidepaden voor slechtzienden), loopbruggen (leveren van hulpstoffen voor beton, waterdichting, leggen van harsvloeren), de Expobrug (leveren van hulpstoffen voor beton), regionale paviljoenen en toiletten (structurele verankering, voorbereiding van substraten, leggen van vinylvloeren; schilderen van gevels), hortus en waterwegen (buitenaanleg van keramische tegels; renoveren en waterdicht maken van de kanalen), groene gebieden en servicezones (leveren van hulpstoffen voor beton en vochtwerende producten; leggen van harsvloeren en linoleumvloeren), het Zero Pavilion en het Expo Center (waterdicht maken met synthetische membranen en leggen van vinylvloeren), de Tree of Life en de Lake Arena (structurele bonds, waterdicht maken, leggen van stenen materialen bij de basis; bevestigen van elementen in de fonteinen), Seme dell'Altissimo (leggen en voegen van marmer bij de basis), het paviljoen van de USA (geluidsolatie van de platen, leggen van keramische vloeren), het paviljoen van Intesa San Paolo (leggen van keramische tegels in de servicezones) en de paviljoenen van KiP en Caritas (verankeren van metalen structuren en leggen van keramische tegels; waterdicht maken van bitumineuze membranen).

Mapei liet ook zijn stempel na in de paviljoenen van Nepal en België (leveren van hulpstoffen voor beton), Azerbeidzjan en de Verenigde Arabische Emiraten, Kazachstan en Hongarije, Mexico en Oostenrijk, Iran en Marokko, Qatar en Turkmenistan, de Tsjechische Republiek en Indonesië, Angola en Brazilië en Korea en Japan. Daarnaast werkte deze Italiaanse multinational mee aan de paviljoenen van Moldavië en Litouwen, Maleisië en Thailand, China en Uruguay, Colombia en Argentinië, Polen en Israël, het Palazzo Italia en regionale paviljoenen evenals Terrazza Martini en het Wijnpaviljoen, evenals de paviljoenen van Koeweit en Oman, Spanje en Frankrijk, Duitsland en Monaco, Zwitserland en Wit-Rusland en Estland en het Auditorium. De Expobezoekers kwamen Mapei tevens tegen in een aantal themaclusters, het Coca Cola en Future Food District, de paviljoenen van Lindt en Baci Perugina en het Open Air Theatre.

Buiten de Expo is Mapei in Milaan aanwezig op de Piazza Duomo en Darsena-Naviglio Grande (leggen en voegen van stenen vloeren; waterdicht maken en renoveren van de banken), TEEM evenals de Pedemontana- en BRE.BE.MI-autosnelwegen (leveren van hulpstoffen voor beton, waterdicht maken, afwerken), Porta Nuova en de City Life Districts (geluidsisolatie van de flats, leggen van keramische, stenen en houten vloeren, leggen van harsvloeren; waterdicht maken, binnen en buiten leggen van verschillende soorten bekledingen, schilderen van binnenmuren, leggen van harsvloeren), de MM5 Lilla metrolijn (bouw van nieuwe metrostations, waterdicht makende materialen, snelle lijmen voor keramiek) en het L. Da Vinci Museum, Bagni Misteriosi en de Pietà Rondanini (bouwen van hars- en cementgebonden vloeren, herstellen van de sculpturen, renovatie van de gewelven en leggen van houten vloeren).

In een volgende editie van Bouwkroniek gaan we in op de rest van dit Ufemat-congres.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels