Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

560 architecten stellen Vlaams minister Schauvliege in gebreke

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
560 architecten stellen Vlaams minister Schauvliege in gebreke

© Shutterstock

De Vlaamse overheid slaagt er niet in het loket van de digitale bouwaanvraag en het loket van de omgevingsvergunning op een stabiel en performant platform te doen draaien. De problemen die al meermaals door architecten-gebruikers werden aangekaart (zie o.m. Bouwkroniek van 28 april, blz.12), raken maar niet opgelost.

Uit een rondvraag van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) bij 700 leden blijkt dat 99% van de gebruikers problemen ondervindt met het loket van de digitale bouwaanvraag. Weinig hoopgevend zijn ook de eerste gebruikerservaringen met het loket van de omgevingsvergunning dat vanaf 1 juni algemeen verplicht wordt. Daar heeft 95% van de gebruikers moeilijkheden ondervonden. Acht op de tien architecten ervaart al die problemen als fundamenteel.

De architecten hebben Vlaams minister Joke Schauvliege daarom formeel in gebreke gesteld. 560 architecten hebben die ingebrekestelling onderschreven. De situatie is voor architecten onaanvaardbaar geworden. Er wordt een groot economisch verlies geleden omwille van het vele tijdverlies en de verloren inspanningen, maar ook omdat contractuele afspraken door een laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen. Ook de imagoschade voor de architect is enorm, want die lijkt in de ogen van de bouwheer of opdrachtgever onbekwaam.

“Indien de bevoegde diensten er niet in slagen een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij een juridische procedure starten om de geleden schade vergoed te zien. Omdat het Omgevingsloket feitelijk onwerkbaar is en de minister bovendien geen garantie kan geven voor een gedegen oplossing vragen wij haar nogmaals om de algemene invoering van de omgevingsvergunning, voorzien op 1 juni, uit te stellen. Op 21 april drongen we ook al eens aan op een overgangsperiode, maar daar ging de minister niet op in”, verklaart NAV-voorzitter Kati Lamens.

Geen uitstel

De kwestie kwam vrijdag aan bod tijdens de wekelijkse samenkomst van de Vlaamse regering. Ondanks het feit dat de ervaringen met beide digitale loketten allesbehalve positief zijn, wil de regering geen uitstel. De ministers weten dat er toepassingsproblemen geweest zijn met het Omgevingsloket en het uitwisselingsplatform en dat problemen kunnen ontstaan vanaf 1 juni, waneer de regelgeving in heel Vlaanderen moet worden toegepast.

Er komt echter geen verlenging van de instapperiode voor de digitale omgevingsvergunning. De omgevingsvergunningsprocedure is sinds 23 februari van toepassing voor aanvragen die bij Vlaanderen, de provincies of in zes Vlaamse gemeenten worden ingediend. Op 1 juni volgen de overige 302 gemeenten.

De Vlaamse architecten vragen zich af hoe het nu al gebrekkige systeem zal reageren op het toenemende aantal vragen die zullen moeten verwerkt worden. Velen vinden het ook onbegrijpelijk dat voor 1 juni werd gekozen als startdatum, midden in de drukste periode van het jaar. 

De Vlaamse overheid zet naar eigen zeggen alle zeilen bij om alles piekfijn te laten werken tegen 1 juni. Er werd en wordt geïnvesteerd om de performantie en stabiliteit van het Omgevingsloket te verbeteren. Er zou ook een regeling uitgewerkt zijn voor het geval er technische storingen zouden optreden in het omgevingsloket of het uitwisselingsplatform.

De Vlaamse regering zou tevens overwegen om in noodsituaties een alternatieve manier van werken toe te laten. Meer was daarover bij het ter perse gaan van dit nummer niet bekend. Steden en gemeenten volgen de maneuvers inmiddels met argusogen. Zij vrezen te moeten opdraaien voor de administratieve lasten en de gevolgen als het misloopt.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

De International Architecture Award 2022 is toegekend aan het casinoproject Middelkerke. Het ontwerp kwam tot stand onder leiding en supervisie van Debuild en is gemaakt door het architectenbureau ZJA en DELVA Landschapsarchitecten, in[…]

26/09/2022 | Projectenaward
Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Mechelen kiest ontwerper voor vernieuwde cultuursite

Mechelen kiest ontwerper voor vernieuwde cultuursite

Meer artikels