Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

450.000 Vlaamse woningen hebben nog altijd geen dakisolatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
450.000 Vlaamse woningen hebben nog altijd geen dakisolatie

Vanaf 1 januari 2020 geldt in Vlaanderen verplichte dakisolatie. Onze regio telt meer dan 2,6 miljoen gebouwen, samen goed voor iets meer dan 3 miljoen woongelegenheden. Uit de woonsurvey 2018 van de Vlaamse overheid blijkt dat 14% van de woningen nog steeds zonder dakisolatie zit. In totaal zijn dat bijna 450.000 woningen. Daarnaast heeft 11% nog enkel glas en is bij 53% van de woningen de buitenmuren nog steeds niet geïsoleerd. Vooral voor huurwoningen begint het te dringen aangezien die ongeschikt voor verhuur kunnen verklaard worden. 

Vlaanderen heeft globaal een ouder woningpatrimonium. 64% van de woningen werd gebouwd vóór 1980. Voldoende isolatie en andere energetische ingrepen zijn daarom cruciaal. Naast de premies die door de netbeheerders uitgekeerd worden om energetische renovaties te promoten, heeft de Vlaamse overheid nu ook de spreekwoordelijke stok bovengehaald. Er werden enkele belangrijke deadlines voor de transitie naar een energiezuinig woonpatrimonium vastgelegd. Het gaat respectievelijk om dakisolatie in 2020, dubbel glas in 2023 en ten slotte elke woning even energiezuinig als nieuwbouw vandaag tegen 2050 (epc-kengetal 100 kWh/m²/jaar).

Geen dakisolatie? Woning ongeschikt!

Vanaf 1 januari 2020 kan het ontbreken van dakisolatie voldoende zijn om een woning ongeschikt te verklaren, indien niet voldaan is aan de globale epc-norm. Vandaag wordt er al een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie, maar vanaf 2020 worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren.

De mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring, zoals een jaarlijkse heffing of een strafrechtelijke handhaving, zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt. In de praktijk betekent dit dus dat vooral eigenaars-verhuurders in eerste instantie tot actie moeten over gaan. De private huurmarkt maakt iets meer dan 19% uit van het woningenpark in Vlaanderen, sociale woningen iets meer dan 7%. In beide categorieën wacht ongeveer 25% op een energetische renovatie met isolatiewerken aan het dak. In totaal betekent dit meer dan 194.000 woningen op de huurmarkt. (bron: Wonen in Vlaanderen anno 2018, Steunpunt Wonen) 

Geen onderscheid

“Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt kunnen verklaard worden; het zijn alle woonentiteiten in de hele blok. Of u nu op het gelijkvloers uw appartement verhuurt of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden”, maakt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, duidelijk.

De Vlaamse beleidsmakers hebben de minimumnorm voor dakisolatie vastgelegd op een isolatiewaarde of R-waarde van 0,75 m²K/W. Dat is ongeveer 3 cm glaswol. “Dit is aan de lage kant. Om te voldoen aan de langetermijndoelstelling én om een premie te krijgen, moet uw dakisolatie minstens een R-waarde van 4,5 m²K/W of ongeveer 20 cm glaswol hebben”, aldus Dillen.

Woningpas

Het budget is allesbepalend om in één beweging grondig te renoveren of een weloverwogen stappenplan te hanteren. De woningpas die de Vlaamse overheid voorbereidt, kan soelaas bieden. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij de woningpas met aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. Om zo onnodig dubbelwerk en bijgevolg onnodige investeringen te vermijden.

Daarnaast ondersteunt die woningpas de keuze tussen ingrijpende renovatie of vervangende nieuwbouw. Afhankelijk van de staat van de woning is een renovatie soms duurder of kan het gewenste resultaat niet bereikt worden. Zo wordt vandaag al 68% van de nieuwe woningen neergepoot op bestaand ruimtebeslag. Het gaat bijgevolg om sloop en heropbouw met een hoge energie-efficiëntie als gevolg.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Misvattingen over de brandbaarheid van hout

Misvattingen over de brandbaarheid van hout

Hout is een veelgebruikt materiaal in de bouw- en beglazingsindustrie en wordt ingezet voor raam- en deursystemen in een breed scala aan gebouwtypes. Desondanks blijven er nog steeds misvattingen bestaan over de brandbaarheid van hout en de[…]

Montagegemak staat voorop bij Argenta Invisidoor 2.0

Montagegemak staat voorop bij Argenta Invisidoor 2.0

Prowood verwelkomt nu ook de hele parketsector

Prowood verwelkomt nu ook de hele parketsector

Zonweringsector groeit opnieuw met 30%

Zonweringsector groeit opnieuw met 30%

Meer artikels