Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

43ste Hogere Cursus Akoestiek

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de 43ste keer georganiseerd door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ingenieursvereniging ie-net vzw). Deze cursus is ontstaan uit de behoefte aan een gedegen aanvullende opleiding inzake akoestiek.

In de toch ruime bestaansperiode van deze cursus, is het vakgebied inmiddels uitgegroeid tot een sterk ontwikkelde, maatschappelijk relevante en zeer levendige branche. De fysische inzichten en de theoretische benaderingen zijn inmiddels immers vertaald in krachtige rekenhulpmiddelen, nauwkeurige en veelzijdige meetinstrumenten zijn nu op de markt en ook adviesondersteunende software wordt ruim aangeboden. De betrokken wetgeving heeft bovendien het akoestische advies en controlewerk sterk op het voorplan gebracht.

De Hogere Cursus Akoestiek speelt hierop in. Hij biedt immers een basis aan voor het opbouwen van eigen expertise in één van de toepassingsgebieden. Daarom komen ook erg uiteenlopende aspecten aan de bod. Deze gaan van fysische inzichten in de geluids- en trillingsleer over de betere kennis van de geluidperceptie, de kennis van meet- en signaaltechnieken, de industriële lawaai- en trillingsbeheersing, de bouw- en zaalakoestiek en de elektro-akoestiek tot de geluidsreglementering. De docenten bespreken dit telkens vanuit hun eigen betrokkenheid. Deze experts uit België en Nederland zijn verbonden aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, adviesbureaus en ministeries.

Deze akoestische opleiding is uitgegroeid tot een vaste waarde voor het betrokken bedrijfsleven en voor de overheid in Nederland en België. In dit verband wordt trouwens de mogelijkheid geboden om een diploma te bekomen na het succesvol afleggen van examens over de algemene vakken en over de vakken van één of meer van de richtingen: lawaaibeheersing, bouwakoestiek of elektro-akoestiek.

De cursus is bestemd voor academici, afgestudeerden hoger technisch onderwijs, respectievelijk technisch/industrieel ingenieurs, die tijdens hun studie onvoldoende met het vak werden geconfronteerd en ook voor alle personen die door hun ervaring een gelijkwaardige vorming hebben verworven. Vóór de start van de cursus zal elke deelnemer een algemene wis- en natuurkundige inleiding ontvangen om zich voor te bereiden op deze lessencyclus. Het aantal toegelaten cursisten is beperkt.

De Hogere Cursus Akoestiek wordt bij voorkeur als een totaalpakket aangeboden (78 lesuren). Tijdens de vijftien lessen komen de volgende thema's aan bod: grondbeginselen (6 u.); numerieke akoestiek (3 u.); mechanische trillingen (4 u.); meettechnieken en apparatuur (6 u.); signaalverwerking (4 u.); geluidwaarneming (5 u.); elektro-akoestiek (5 u.); bouwakoestiek (14 u.); zaalakoestiek (5 u.); industrielawaai (8 u.); industriële geluiddempers (2 u.); lawaai in gebouwen veroorzaakt door comfortinstallaties (3 u.); trillingsisolatie in de praktijk (3 u.); verkeerslawaai (6 u.); Nederlandse wetgeving geluidhinder (2 u.); wetgeving lawaai op de arbeidsplaats (zelfstudie); en Belgische wetgeving (2 u.).

De cursusreeks start op 26 september en loopt voort in oktober, november, januari en februari. Daarnaast zijn ook een experimentarium (praktijkdag) en technische bezoeken in België en Nederland voorzien. De examens vinden plaats medio maart 2017, de herexamens medio mei 2017. De data worden in de loop van het cursusjaar definitief bekendgemaakt. Het examen en herexamengeld (75 ' per deelname) is niet inbegrepen in de cursusprijs. Omwille van de behoefte aan bijscholing kan de deelnemer afzonderlijke lesonderwerpen uit het totale cursusaanbod van de Hogere Cursus Akoestiek volgen. Een attest van aanvullende opleiding wordt afgeleverd.

Meer informatie over prijzen, de docenten en het programma krijg je via christine.mortelmans@ie-net.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels