Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

43 sociale appartementen in Borgerhout

43 sociale appartementen in Borgerhout

Voor het eerst sinds lang werd in Borgerhout een concreet plan gelanceerd voor de bouw van nieuwe betaalbare appartementen. Tussen de Kerkstraat en de Helmstraat wordt een woonproject met 43 appartementen gerealiseerd die verhuurd zullen worden door de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. De bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend, maar eerst wil vastgoedontwikkelaar Timeless Developers de plannen voor extra parkings en groenaanleg nog bespreken met de buurt. De bouwwerken kunnen vermoedelijk dit jaar nog starten. Als dat lukt, zullen de eerste bewoners in principe in het voorjaar van 2019 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe complex.

Project De Kistemaecker situeert zich in de gelijknamige straat in het hart van Borgerhout. Hier bevinden zich nu een dertigtal oude garageboxen die in het verleden al meermaals het speelterrein waren van drugsdealers en vandalen. Straks moeten hier op een terrein van 3.500 m² 43 appartementen komen, goed voor een honderdtal nieuwe bewoners. In totaal gaat het om een buurtinvestering van ruim 6 miljoen €. Een woonproject van die omvang in deze buurt is de jongste jaren een zeldzaamheid geworden. Nochtans  is de nood aan betaalbare appartementen in deze snelgroeiende wijk bijzonder groot.

De Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ziet in dit woonproject een efficiënte invulling van de schaarse ruimte in deze snelgroeiende stadsbuurt. Het district Borgerhout kent namelijk een bevolkingsdichtheid van 11.866 bewoners per km², wat behoorlijk veel is en typisch voor een stad zoals Antwerpen. In de buurt van de Kistemaeckerstraat loopt die zelfs op tot 13.357 inwoners per km².

“Met dit soort woonprojecten kunnen we de buurt op een efficiënte manier opwaarderen. Dat is meer dan ooit nodig in Borgerhout, en zeker in deze buurt. In tien jaar steeg het aantal inwoners en vooral het aantal eenoudergezinnen in het district met bijna 10%, wat de nood aan betaalbaar wonen alleen maar versterkt”, zegt schepen Van de Velde.

Het project werd goedgekeurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften. Binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend, maar eerst volgt nog overleg met de buurtbewoners. Zeker wat de mobiliteit en de groeninvulling betreft wil ontwikkelaar en initiatiefnemer Timeless Developers nog een aantal bijkomende suggesties doen die de omwonenden ten goede moeten komen. Zo worden in de plannen 26 ondergrondse parkeerplaatsen en 120 fietsenstallingen voorzien aan sociale en dus erg goedkope tarieven. Om de parkeerdruk te verlichten zal worden voorgesteld om dit aantal uit te breiden tot 65 parkings of zelfs meer.

Ook de plannen voor de groeninvulling zijn bespreekbaar en kunnen nog worden aangepast. Op de huidige locatie is vandaag enkel sprake van een aantal bomen in een private binnentuin. De bedoeling is om op de site een groot deel privétuinen en een openbaar plein met groen te voorzien. Daardoor zou er dubbel zoveel groen komen als momenteel het geval is. Bovendien krijgt elk van de drie appartementencomplexen ook een groendak.

“Deze buurt is dichtbevolkt, maar precies daarom moeten we constructief durven nadenken over de meest efficiënte invulling van dit woonproject. Vandaag is deze locatie een broeihaard voor verloedering en criminaliteit. Het project dat we nu plannen, moet de buurt vooral opwaarderen. Vandaar ook dat we samen met de bewoners willen nadenken over de mogelijkheden inzake mobiliteit en groen”, besluit Ludovic Vekemans, ceo van Timeless Developers.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels