Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

41 nieuwe scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
41 nieuwe scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 41 scholen geselecteerd die via een nieuwe publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De investeringswaarde van de projecten bedraagt 550 miljoen €. De nieuwe scholen hebben in totaal een oppervlakte van 250.000 m². Dat is te vergelijken met de oppervlakte van ruim 50 voetbalvelden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet zo de inhaalbeweging in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw voort.

In het voorjaar werd een nieuwe dbfm-oproep gelanceerd aan schoolbesturen voor een investeringswaarde van 300 miljoen €. Dat bedrag werd in het herfstakkoord van de Vlaamse regering opgetrokken tot 550 miljoen €. 52 aanvragen werden ingediend, waarvan 41 scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Dat betekent dat 250.000 m² extra nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd wordt. Onder meer de Sint-Maartensscholen in Ieper (20.800 m²), het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent (10.080 m²), de Leerexpert in Deurne (12.679 m²), het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo (16.317 m²) en de Ignatiusscholen in Sint-Jans-Molenbeek (12.450 m²) krijgen subsidies om via pps nieuwe schoolinfrastructuur te realiseren. Om de verdeelsleutel tussen de verschillende onderwijsnetten te respecteren, wordt aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gevraagd om nog bijkomende schoolbouwprojecten in te dienen.

Nieuw programma

Dit nieuwe scholenbouwprogramma versterkt de inhaalbeweging in scholenbouw die past in het Masterplan Scholenbouw. Net zoals in het vorige bouwprogramma (Scholen van Morgen, dat goed is voor 182 nieuwe scholen) wordt opnieuw samengewerkt met de private sector. Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid geeft daarvoor een dbfm-toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het nieuwe dbfm-scholenbouwprogramma legt een aantal nieuwe accenten. “Zo kiezen we bij voorkeur voor clusters van schoolbouwprojecten omwille van de schaalvoordelen en voor een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen. Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Ze worden bijgestaan via het dbfm-projectbureau door een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid”, stelt minister Hilde Crevits.

Ieper

Voor vele scholen betekent deze nieuwe fase vooral een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. De Sint-Maartensscholen in Ieper krijgen een volledig nieuwe campus van ruim 20.000 m². In de nieuwe campus zullen de tweede en derde graad secundair onderwijs een nieuw onderkomen vinden en kunnen alle klassen van de eerste graad in de huidige gebouwen worden samengebracht. Dit laat de scholen toe om domeinscholen inzake bv. wetenschap, techniek en economie te maken. In Deurne werken drie scholen in het buitengewoon onderwijs samen om met een doorgedreven campuswerking de beschikbare infrastructuur en het pedagogische aanbod voor elke leerling te maximaliseren. Daarbij bundelen ze het onthaal, de personeelsruimtes en de sportinfrastructuur.

Molenbeek

Ook in Tessenderlo grijpt men de nieuwe schoolgebouwen aan om een stap te zetten naar de bestuurlijke reorganisatie en verbetering van het vrij onderwijs. Het nieuwe schoolgebouw voor de Ignatiusscholen (12.000 m² voor 850 leerlingen) in Sint-Jans-Molenbeek komt voor een deel tegemoet aan de capaciteitsproblematiek in de regio. Behalve mooie, duurzame en energiezuinige nieuwe schoolgebouwen biedt dit dus kansen aan scholen om hun onderwijsproject te versterken.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

De toekomst van de 32.000 m² grote Marie Thumas-site aan de Vaart in de Leuvense deelgemeente Wilsele wordt concreter. De oude conservenfabriek wordt grotendeels gerenoveerd en krijgt binnenin een volledig nieuwe indeling met plaats voor[…]

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Meer artikels