Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

35 miljoen ' verwijlinteresten

De Vlaamse overheid speelde vorig jaar 6,8 miljoen ' kwijt aan intresten wegens te laat betaalde facturen. Dat is een kwart meer dan in 2013. In de volledige regeerperiode tussen 2009 en 2014 betaalde Vlaanderen zelfs 35 miljoen ' aan deze zogenaamde verwijlintresten.

Dat schrijft de krant De Tijd op basis van een onderzoek door senator Lode Vereeck. De huidige Vlaamse regering wil niet-betwiste facturen binnen 30 dagen betalen. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de verwijlintresten naar beneden moeten. De geleidelijke invoering van elektronische facturatie moet daaraan meehelpen.

De grootste wanbetaler, goed voor 82% van de verwijlintresten, is volgens de senator het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral het Vlaams Infrastructuurfonds, dat de wegeninfrastructuur en het structureel wegenonderhoud financiert, kampt met betwiste en te laat betaalde facturen. In 2014 voerde dat departement een inhaalbeweging uit, waardoor het aantal facturen en dus ook de kans op laattijdige betaling en betwistingen stegen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata