Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

35 miljoen ' verwijlinteresten

De Vlaamse overheid speelde vorig jaar 6,8 miljoen ' kwijt aan intresten wegens te laat betaalde facturen. Dat is een kwart meer dan in 2013. In de volledige regeerperiode tussen 2009 en 2014 betaalde Vlaanderen zelfs 35 miljoen ' aan deze zogenaamde verwijlintresten.

Dat schrijft de krant De Tijd op basis van een onderzoek door senator Lode Vereeck. De huidige Vlaamse regering wil niet-betwiste facturen binnen 30 dagen betalen. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de verwijlintresten naar beneden moeten. De geleidelijke invoering van elektronische facturatie moet daaraan meehelpen.

De grootste wanbetaler, goed voor 82% van de verwijlintresten, is volgens de senator het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral het Vlaams Infrastructuurfonds, dat de wegeninfrastructuur en het structureel wegenonderhoud financiert, kampt met betwiste en te laat betaalde facturen. In 2014 voerde dat departement een inhaalbeweging uit, waardoor het aantal facturen en dus ook de kans op laattijdige betaling en betwistingen stegen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten