Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

35.000 ton gedumpte oorlogsmunitie wordt opgeruimd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
35.000 ton gedumpte oorlogsmunitie wordt opgeruimd

Foto's: Adobe Stock

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) gaat op zoek naar bedrijven of onderzoeksgroepen die expertise hebben om duizenden tonnen gedumpte oorlogsmunitie vóór de kust van Knokke veilig en efficiënt op te ruimen. Op donderdagnamiddag 10 oktober wordt hierover een marktconsultatie georganiseerd waar geïnteresseerden de aanbestedende overheid kunnen ontmoeten en meer informatie krijgen.

Op de zandbank 'De Paardenmarkt' in de Noordzee op ongeveer 1,5 km van de kust van Knokke ligt naar schatting 35.000 ton gedumpte munitie, voornamelijk afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om zowel conventionele als chemische munitie. Tot dusver is er geen gevaar voor het mariene milieu of de volksgezondheid, maar wel een voortdurend risico op doorroesten of doorscheuren (door scheepsaanvaringen). Dat zou zware (chemische) vervuiling kunnen veroorzaken. Bovendien kan de munitiestortplaats in de toekomst een hinderpaal vormen voor de kustveiligheid en de verdere ontwikkelingen rond de haven van Zeebrugge bedreigen.De overheid wil in het kader van dit PIO-project (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke manier deze munitiestortplaats niet alleen veilig maar ook tijds- en kostenefficiënt zou kunnen worden opgeruimd. De bedoeling van de test is om een stuk munitie zo precies mogelijk te lokaliseren binnen de ruimere munitiestortplaats en, ongeacht het type of de staat van het stuk, dit op te diepen en aan land te brengen. De verdere opruiming of verwerking van de opgehaalde munitie maakt geen deel uit van de test.

Hiervoor zullen surveysystemen en robottechnologie ontwikkeld en/of getest moeten worden die het mogelijk maken om de risico’s voor de mens en het mariene milieu tot een minimum te herleiden. Het gaat dan om apparatuur, gereedschap of technologie die de positie van de munitie precies kan detecteren, de omgeving permanent kan monitoren, de bovenliggende sedimenten kan verwijderen, de munitie effectief naar boven kan halen en deze vervolgens veilig naar het vasteland vervoeren. Indien succesvol kunnen de geteste oplossingen worden ingezet voor een volledige opruimingsactie op grote schaal.

Om dit project tot een goed einde te brengen wil de aanbestedende overheid zoveel mogelijk experts samenbrengen. Op de marktconsultatie van 10 oktober kunnen deze laatsten komen kennismaken en krijgen ze tevens meer informatie over het project. De overheid rekent op (internationale) marktspelers op het gebied van (algemene) offshore werken, onderwatersurveillance, monitoringsystemen en robotica die specifiek gericht (of toepasbaar) zijn op de detectie/lokalisatie en ophaling van onder water gelegen springtuigen, ook als die nog niet ontploft zijn. De overheid wil vervolgens nagaan in hoeverre de voorgestelde oplossingen de opdracht succesvol kunnen uitvoeren, en hoe innovatief, haalbaar (inzake tijd, budget, ontwikkelingstraject, …) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte en resultaatgerichte discussie wordt aan de geïnteresseerde bedrijven gevraagd om slechts één technische medewerker af te vaardigen, liever dan een commerciële medewerker. Technische experts kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor de gestelde vraag. Voor een goede praktische gang van zaken wordt tevens uitdrukkelijk gevraagd dat elke deelnemende organisatie door slechts één persoon wordt vertegenwoordigd. De uitkomst van de marktconsultatie moet Maritieme Toegang in staat stellen om via een overheidsopdracht (een) geschikte innovatieve oplossing(en) te kopen of te laten ontwikkelen.

De marktconsultatie vindt plaats op donderdag 10 oktober van 13 uur tot 17.30 uur in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 in 1030 Brussel. De consultatie zal in het Engels worden gehouden. Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich wel best vooraf in. Dat kan tot 20 september. Informatie: erwin.dewallef@ewi.vlaanderen.be, tel. 02 553 60 06.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvergunning voor Cartoonmuseum in Brussel

Bouwvergunning voor Cartoonmuseum in Brussel

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft de stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van het pand waarin het Cartoonmuseum De Kat/Le Chat onderdak zal vinden, op de site van het BIP, in de Koningsstraat in Brussel,[…]

Kamp C wint Europese Procura+ Award

Kamp C wint Europese Procura+ Award

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Leuven voert open-dataclausule in voor overheidsopdrachten

Leuven voert open-dataclausule in voor overheidsopdrachten

Meer artikels