Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

34 woningen in Houthalen-Meulenberg

34 woningen in Houthalen-Meulenberg

De sociale woonmaatschappij Kempisch Tehuis begint aan de tweede fase van een groot bouwproject in de wijk Meulenberg in Houthalen. Ditmaal worden 34 huurwoningen neergezet. De ontwerpers zijn M10 Architecten bvba uit Lille i.s.m. D&A architecten bvba uit Lommel. Er wordt 530 dagen gebouwd, de kostenraming zonder btw bedraagt 4,29 miljoen '. Op 26 februari volgt de aanbesteding. Kempisch Tehuis is een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) gevestigd in Houthalen-Helchteren. De shm beheert ongeveer 3.000 woningen en is daarmee zowat de grootste huiseigenaar in Zonhoven, Houthalen-Helchteren en Noord-Limburg.

Kempisch Tehuis is al een tijdje bezig met een bouwproject in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren. Het gaat om de herhuisvesting van ongeveer 84 gezinnen in vier grote appartementsblokken. Deze appartementen zijn een voorbeeld van sociale huisvestingsprojecten uit de jaren '70 van de vorige eeuw. Om de leef- en woonkwaliteit van deze families en de omwonenden te verbeteren, wil Kempisch Tehuis de verouderde blokken vervangen door mooie, moderne woningen en appartementen. Een dergelijk project vergt heel wat voorbereiding en reeds in 2004 werd gestart met de opmaak van de structuurplannen. Concreet wordt er in enkele fases over verschillende jaren gewerkt.

Op 14 december 2012 werd begonnen met de bouw van de eerste zeventien woningen op restpercelen tussen de bestaande woningen in de Varenstraat, Bremstraat en Hazelarenstraat. Tussen de Bergstraat en de Ahornstraat werden ook twaalf woningen gerealiseerd. Die vangen de bewoners van de twee appartementsblokken in de Saviostraat op, zodat deze blokken vrij komen en gesloopt kunnen worden. Na de afbraak komt op deze plek ruimte vrij om 34 nieuwe appartementen en woningen te realiseren. Zodra die klaar zijn kunnen ook de bewoners van de twee overgebleven woningblokken verhuizen naar de nieuwe woongelegenheden.

De invulling van de restpercelen en groenpleinen is een eerste projectzone. Deze woningen zijn plaatselijke injecties die een nieuwe wind door wijk moeten laten waaien. Ze vormen een aanknopingspunt en kunnen beschouwd worden als een stimulans voor herwaardering. De woningen zijn losse, per twee of per drie geschakelde 'stempels' van twee bouwlagen hoog. De volumes hebben een hellend dak en een interne garage of carport. Op de plaats waar de woonblokken van de Elzenstraat nu staan en in de omgeving zullen in de laatste fase nog eens 25 woningen en 32 appartementen worden gebouwd.

De sociale woonwijk Meulenberg in Houthalen kampt met een leefbaarheidsprobleem gekoppeld aan de minder kwalitatieve sociale huisvestingsprojecten van destijds. De ontwerpers willen de wijk opnieuw een leefbaar karakter geven. Nieuwe woningen met moderne architectuur, de inbreng van verschillende woontypologieën en de opwaardering van doorsteken en -zichten liggen aan de basis hiervan.

Volgens de architecten was het nodig de monotone bebouwing in het projectgebied te doorbreken en diende de sociale controle op het openbaar domein te verbeteren. Het terugdringen van de sterke aanwezigheid van de auto, het nastreven van een goede sociale mix en de integratie van verschillende doel- en leeftijdsgroepen waren andere vereisten, net als de versterking van het groene karakter en de voetgangersdoorsteken. Zowel de publieke als de private terreinen moesten duidelijk worden bestemd. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen