Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

300 miljoen € voor Vlaamse en Brusselse scholen

Gerelateerde onderwerpen :

300 miljoen € voor Vlaamse en Brusselse scholen

UPDATE

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brusselse Gewest. Inrichtende machten en schoolbesturen kunnen tot eind mei nieuwe clusters van schoolbouwprojecten indienen. De scholen zullen via alternatieve financiering worden gerealiseerd. De Vlaamse overheid werkt daarvoor samen met de private sector. Er wordt 300 miljoen € vrijgemaakt om zowat 150.000 m² nieuwe schoolgebouwen te realiseren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan om stap voor stap de historische achterstand weg te werken inzake scholenbouw.

Het pas aangekondigde programma, met een waarde van 300 miljoen €, houdt in dat Vlaanderen en de private sector de handen in elkaar slaan om nieuwe scholen te realiseren. Tot eind mei kunnen instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding zich kandidaat stellen voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Het gaat ofwel om individuele schoolbouwprojecten ofwel om clusters van schoolbouwprojecten, maar telkens met een minimale schaalgrootte en investeringskost van 20 miljoen €. Deze investeringsbedragen hebben als doel een voldoende grote efficiëntie en aantrekkelijkheid van het bouwprogramma voor de private partner te waarborgen. Een cluster van schoolbouwprojecten kan het initiatief zijn van één of meer inrichtende machten die samenwerken.

Selectiecriteria

De ingediende schoolbouwprojecten worden beoordeeld op basis van negen selectiecriteria. Enkele voorbeelden zijn: de dwingende nood aan investeringen, de financiële haalbaarheid, de duurzaamheid en de multifunctionaliteit. AGIOn zal de aanvragen beoordelen voor het gesubsidieerde onderwijs en de selectie van goed te keuren aanvragen voorbereiden. Samen met het voorstel van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zal AGIOn een advies aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorleggen. Zij zal dan samen met de Vlaamse regering beslissen welke schoolbouwprojecten effectief gerealiseerd kunnen worden.

Bij deze formule kennen één of meer inrichtende machten of schoolbesturen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor een dbfm-toelage aan het schoolbestuur. Die toelage bedraagt 81,5% voor de instellingen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in het gesubsidieerde onderwijs en 71,5% voor instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. Voor het Gemeenschapsonderwijs bedraagt de dbfm-toelage 100%.

Projectbureau

De Vlaamse overheid steunt de schoolbesturen met expertise bij het indienen van hun aanvragen. Er wordt een projectbureau opgericht met de vertegenwoordigers van de onderwijsnetten, de Vlaamse overheid en juridische, technische en financiële deskundigen inzake schoolinfrastructuur en pps-projectenmanagement.
Het nieuwe dbfm-programma is een vervolg op het huidige programma Scholen van Morgen (goed voor 182 schoolbouwprojecten, met een investeringsbedrag van 1,5 miljard €). Het nieuwe dbfm-programma legt wel een aantal nieuwe andere accenten. Zo gaat de voorkeur nu naar clusters van schoolbouwprojecten en is er een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen.

50 projecten

“Om de historische achterstand in scholenbouw stapsgewijs weg te werken, blijven we investeren in de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur. We verzekeren via de samenwerking met de private sector de inspanningen die al gebeuren. Het nieuwe programma zal naar schatting goed zijn voor de realisatie van 150.000 m² nieuwe schoolbouwoppervlakte. Afhankelijk van de grootte van de projecten kan het gaan om een vijftigtal nieuwe scholen. De oproep die we lanceren, moet schoolbesturen ertoe aanzetten om kwalitatieve voorstellen in te dienen in het belang van de leerlingen en het personeel, maar ook voor de hele gemeenschap van een stad of een gemeente. Daarom zorgen we er voor dat de schoolbesturen meer betrokken worden en een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij de realisatie van deze nieuwe reeks dbfm-scholen”, besluit Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels