Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

300 miljoen € voor fietsinfrastructuur

300 miljoen € voor fietsinfrastructuur

Onderaan dit artikel kan u de volledige lijst downloaden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt voor het eerst met een Fietsinvesteringsplan met daarin alle fietsinvesteringen voor de rest van de bestuursperiode (tot 2019). Het investeringsbudget voor de fiets stijgt naar een historische hoogte, tot 300 miljoen € over drie jaar (+ 25%).

Alleen al langs gewestwegen wordt geïnvesteerd in meer dan 200 trajecten, samen goed voor 830 km fietspad. “Vroeger keken we alleen maar terug na de feiten. Nu creëren we nieuwe perspectieven door voor het eerst drie jaar vooruit te blikken”, zegt Weyts.

De stilstand op onze wegen verlamt mens, milieu en economie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil Vlamingen verleiden om de auto vaker te ruilen voor de fiets. Hij wil fietsen aantrekkelijker maken met concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen.

Comfort

Inzake snelle en comfortabele verbindingen is er nog heel wat werk aan de winkel, zo blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs gewestwegen. In 2015 scoorde slechts 63,5% van de opgemeten fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ op de comfortparameter. “Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt weliswaar in alle Vlaamse provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft veel te laag. We hebben nog een lange weg te fietsen”, vindt Weyts.

Recordbudget

Weyts heeft zijn Fietsinvesteringsplan zopas voorgesteld. Het is de eerste keer dat alle fietsinvesteringen voor een periode van drie jaar (2017-2019) op deze manier naar voor geschoven worden. Het investeringsbudget voor de fiets wordt dan ook opgetrokken naar een recordhoogte. In 2017, 2018 en 2019 wordt de ‘magische’ (en lang onbereikbare) kaap van de 100 miljoen € per jaar telkens gerond. Alleen al langs de gewestwegen wordt geïnvesteerd in meer dan 200 trajecten, samen goed voor zowat 830 km fietsinfrastructuur.

Jaagpaden

Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. “We investeren nu, in tijden van besparingen, veel meer in de fiets dan we vroeger deden in tijden van budgettaire overschotten”, zegt Weyts.

Vlaamse Ruit

Er wordt geïnvesteerd van De Panne tot Opgrimbie, maar gevoelig meer in de Vlaamse Ruit. Weyts focust immers op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op 80 nieuwe fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’ die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals autosnelwegen. “Vlaanderen is al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek. Ik wil pendelaars de mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”, zegt Weyts.

Lokale besturen

“Ik ben enkel bevoegd voor de gewestwegen. Het gros van de fietspaden is in handen van de lokale besturen. Ik besef dat het ook voor hen niet vanzelfsprekend is om in tijden van besparingen extra te investeren. Als Vlaamse regering geven wij bij deze alvast het goede voorbeeld”, benadrukt Weyts tot slot.

Het volledige overzicht van de goedgekeurde projecten vind je hier.

'300 miljoen is te weinig'

Het bedrag van 300 miljoen euro dat Vlaams minister Weyts op drie jaar wil investeren is voor de Fietsersbond ontoereikend als Vlaanderen de weekendfietser ook tijdens de week wilt laten fietsen. De fietsambitie mag misschien hoog lijken, in vergelijking met andere fietssteden en fietsregio's blijft dit bedrag volgens deze bond te laag. "In vergelijking met andere mobiliteitsinvesteringen, zoals de – vermoedelijk - miljarden voor de Oosterweelverbinding, is 100 miljoen € per jaar belachelijk weinig. Om de modal shift erdoor te krijgen, moet de Vlaamse regering jaarlijks meer investeren in nieuwe fietsprojecten en structureel onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur."

De Fietsersbond is blij dat de minister werk maakt van het wegwerken van missing links op fiets(snel)wegen. Ook de klemtoon op de Vlaamse Ruit is logisch gezien daar de meeste mensen fietsen. De Fietsersbond heeft de lijst met aangekondigde projecten gecontroleerd en daaruit blijkt dat een deel van de investeringen al eerder aangekondigd werden en dat een ander deel niet meteen pure fietsinvesteringen zijn. Als een gewestweg heringericht wordt, is het logisch dat men ook een nieuw fietspad voorziet, maar het totale bedrag van de herinrichting gaat over meer dan enkel de aanleg van dat fietspad.

De Fietsersbond wil minister Weyts geloven wanneer hij zegt dat hij van de zondagsfietser ook een dagelijkse fietser wilt maken, maar volgens de bond blijven in het huidige mobiliteitsbeleid de investeringen in fietsinfrastructuur ondergeschikt aan de 'auto-investeringen' (Oosterweel en Brusselse ring). De Fietsersbond vraagt dat een mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken ministers en overheden (ruimtelijke ordening, financien, gezondheid), dat het jaarlijkse bedrag voor fietsinvesteringen verhoogt en dat een lijn 'fietsinvesteringen' in de begroting opgenomen wordt zodat de ambitie duidelijk wordt en de investeringen naspeurbaar zijn. De bond roept de minister op om de fietsafdelingen van zowel Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit te bouwen door meer personeel aan te werven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels