Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

30 miljoen € voor publieke laadinfrastructuur

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
30 miljoen € voor publieke laadinfrastructuur

© jk-rostov.ru

De Vlaamse regering keurde de conceptnota goed voor de versnelde uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de periode 2021-2025. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters trekt 30 miljoen € uit voor 30.000 extra laadequivalenten (charge point equivalent of cpe) voor publieke laadinfrastructuur tegen 2025.
Nu ons wagenpark aan de vooravond staat van een transitie van brandstofaangedreven naar volledig elektrisch rijden, dient er versneld werk gemaakt te worden van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Een versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten is nodig om de omschakeling naar zero-emissievoertuigen verder mogelijk te maken.
 
Ook het aantal laadpunten per locatie zal in de toekomst opgetrokken worden. Om het comfort en de gemoedsrust van de gebruikers van elektrische wagens over een langere afstand te garanderen, komt er langs de grote verkeersassen in Vlaanderen om de 25 km snellaadinfrastructuur bij. Ook in steden zullen op strategische locaties bijkomende laadpalen worden geplaatst.
 
De uitrol van publieke laadinfrastructuur wordt zo goed mogelijk afgestemd op het actuele aantal elektrische voertuigen, met een combinatie van normale en (ultra)snelladers. In september van dit jaar waren 17% van alle verkochte nieuwe wagens op de Belgische markt elektrisch of hybride.
 
Bij de uitrol van publieke laadinfrastructuur worden bestaande systemen zoals ‘paal volgt wagen’ uitgebreid naar ‘paal volgt paal’, waarbij er op plaatsen waar veel opgeladen wordt extra laadinfrastructuur bijkomt.
 
Voorts zal de uitbreiding van de basisinfrastructuur projectmatig worden aangepakt, onder meer voor taxi’s en deelsystemen, Hoppinpunten en zogenaamde laadeilanden in dichtbevolkte gebieden. Deze extra publieke laadinfrastructuur neemt niet weg dat de focus gericht blijft op thuisladen en laden op het werk, waar en voor wie dit mogelijk is.

Uitrol

Een laadpunt is publiek toegankelijk wanneer dit op niet-discriminerende basis 24/24 en 7/7 toegankelijk is voor iedereen. Publieke laadpunten zijn noodzakelijk om het laden dicht bij huis toe te laten voor iedereen die geen eigen parkeer- en of laadvoorzieningen heeft. Daarnaast zijn deze laadpunten ook nodig als basisinfrastructuur om elektrisch rijden zichtbaar te maken aan het grote publiek en tussentijds laden mogelijk te maken.
 
Op dit moment zijn er in Vlaanderen 3.920 publieke laadpunten (≤ 23 kW) en 96 publieke snellaadpunten (> 23 kW). Minister Lydia Peeters streeft ernaar om 30.000 extra laadequivalenten (publiek en semi-publiek) uit te rollen tegen 2025.
 
“We hebben gekozen om de doelstelling van het aantal publieke laadpunten op een uniforme manier uit te drukken in ‘charge point equivalent’ (cpe) omdat de ene laadpaal niet meer dezelfde is als de andere laadpaal. De huidige laadpalen verschillen namelijk enorm in laadvermogen, en dit zal in de toekomst nog toenemen”, legt Peeters uit.
 
Een laadpaal met een beperkt vermogen (3 tot 7 kW) komt overeen met 1cpe, bij een laadpaal met een hoger vermogen (11 tot 22 kW) zijn dat 2 cpe. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het cpe -cijfer. Laadpunten die slechts 10 uur per dag toegankelijk zijn voor iedereen tellen voor de helft mee in dit cpe. Daarmee hanteren we dezelfde telling als Europa reeds doet”, aldus Lydia Peeters.

Plaatsingsprocedures

De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter. Minister Peeters wil tijd winnen door vooraf de locaties in kaart te brengen waar een vlotte uitrol de komende jaren prioritair kan plaatsvinden.
 
Een tweede verbeterpunt is de betrokkenheid van de laadpaaloperatoren, waarbij deze sneller in het plaatsingsproces betrokken kunnen worden, om discussies over locaties in een latere fase te vermijden. Tot slot kan er tijdswinst geboekt worden door verder werk te maken van een eenvormige aanpak op het beslissingsniveau.
 
Om het laadproces voor de ev-rijders zo eenvoudig mogelijk te maken, moeten laadpunten makkelijk vindbaar, aantrekkelijk in gebruik, bereikbaar en vlot toegankelijk zijn, los van wie de laadpaal bezit of uitbaat.
 
Peeters stelt dat elke ev-rijder moet toegang krijgen tot betrouwbare informatie over de locaties en het vermogen van de laadpalen, maar ook over de actuele beschikbaarheid en transparante prijsinformatie van elk laadpunt. Tevens moeten alle laadpunten ad-hoc oplaad- en betaalmogelijkheden voorzien zonder dat de gebruiker hiervoor eerst een laadpas moet hebben of contracten moet afsluiten.

Reacties

De sectorfederaties Techlink, VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en Avere België (de Belgische afdeling van de Europese vereniging voor e-mobiliteit) staan positief tegenover de opvolger van het laadpalenplan. Ze stellen wel dat het plan nog zal moeten worden bijgestuurd om tijdig het noodzakelijke nog hogere niveau van elektrische mobiliteit te bereiken.
 
In het federale regeerakkoord werd afgesproken dat alle bedrijfswagens vanaf 2026 zero emissie moeten zijn. Techlink, de VCB en Avere België verwachten dat tegen 2030 in België ongeveer 1 miljoen batterij-elektrische bedrijfswagens zullen rijden, zeker zodra ook de lichte bestelwagens vergroend zullen worden. In dit getal zit het aantal elektrische wagens voor particulieren niet vervat.
Volgens de drie sectorverenigingen onderschat het plan de uitrol van elektrische wagens en de bijbehorende laadinfrastructuur. Ze vermoeden dat de Vlaamse regering op deze manier bij de uitvoering heel snel geconfronteerd zal worden met een tekort aan publieke laadpalen. Techlink, VCB en Avere België dringen dan ook aan op de realisatie van een algemene visie en op een plan hoe de Vlaamse regering de toekomst van het wagenpark en de mobiliteit in het algemeen ziet.

Aanpak

Ze zijn wel heel tevreden met de aanpak van het nieuwe laadpalenplan. Door een betere voorbereiding en afstemming krijgen meer kwalitatieve laadinfra-partijen de kans om palen uit te rollen via een systeem ‘paal volgt wagen’. “De palen worden niet meer op onbereikbare plaatsen gezet, wat nu soms wel het geval is en waardoor er bijna niet geladen wordt. Daardoor zal het commerciële model verbeteren. Dit zal de uitrol van elektrische wagens zeker ondersteunen”, stellen de drie sectorverenigingen.
 
Ook de rol van Fluvius wordt teruggeschroefd. Zij zullen niet meer de leidende partij zijn in het aanbesteden van publieke laadinfra in Vlaanderen. Voor Techlink, VCB en Avere België is dit een goede zaak, want er is in Vlaanderen laadinfrastructuur gerealiseerd op commercieel niet interessante plaatsen omdat gemeentebesturen daar een laadpaal vroegen of omdat de omstandigheden inzake netcapaciteit ideaal waren. Deze laadpalen worden vandaag ook te weinig gebruikt.
 
In het plan worden tevens ruimte en middelen voorzien voor creatieve projecten, zoals integratie in mobipunten en slimme laadsystemen. “Dat is dringend nodig want Vlaanderen is een grote achterstand aan het oplopen, zeker ten aanzien van Nederland waar er met 60.000 publieke laadpunten een pak innovatieve projecten aan de gang zijn naar deelmobiliteit, flexibiliteit en integratie met het energiesysteem. Het is een goede zaak dat Vlaanderen nu de ambitie heeft om een stuk van de grote achterstand in te halen”, besluiten Techlink, de VCB en Avere België.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels