Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

Vlaanderen wil in 2040 asbestveilig zijn. Daarom maakt de Vlaamse regering extra middelen vrij uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht om de asbestafbouw bij scholen te versterken.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir pompt 3,85 miljoen € extra in het bestaande sectorprotocol scholen om op kruissnelheid te geraken en 200 extra asbestverwijderingen in scholen te financieren. Daarnaast worden de komende vier jaar ook 780 extra asbestinventarissen in schoolgebouwen uitgevoerd.
  
In 2018 keurde de Vlaamse regering het actieplan Asbestafbouw goed. Dat actieplan moet zorgen voor een versnelde afbouw van het asbestpassief om tegen 2040 te kunnen leven en werken in een asbestveilig Vlaanderen. Een versnelling van het huidige afbouwtempo is nodig, vooral voor wat betreft de risicovolle en verweerde asbesttoepassingen zoals asbestdaken.
 
“Daar waar kinderen en kwetsbaren dagelijks vertoeven kunnen we dus versneld aan asbestafbouw doen in het belang van hun gezondheid. Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen, het komt nog erg veel voor in onze gebouwen en op onze daken. We zijn er in geslaagd een ongezien groot budget voor uit te trekken wat ten goede komt aan de leefkwaliteit en gezondheid van velen”, zegt Demir.

Tewerkstelling bouwsector

“Bovendien zorgen we zo voor meer dak- en gevelrenovaties in Vlaanderen, die op de koop toe ook nog eens zorgen voor het verlagen van de energiefactuur van de mensen, voor extra tewerkstelling voor de bouwsector én voor het verminderen van de uitstoot. Zeker na de coronacrisis kan de bouwsector alle duwtjes in de rug gebruiken”, vervolgt de minister.
 
“Asbest in  schoolgebouwen is een ongezonde erfenis uit het verleden. De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor die erfenis, maar neemt wel de verantwoordelijkheid om het probleem stap voor stap weg te werken. In de voorbije jaren hebben we al ingegrepen in vele honderden scholen en er staat nog veel meer op stapel. We blijven de scholen ook stimuleren om het probleem beter in kaart te brengen en sneller aan te pakken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
  
Sinds de opstart van het sectorprotocol meldden al meer dan 1.700 scholen zich bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Met de bijkomende middelen kan de OVAM de komende vier jaar bijkomend 780 asbestinventarissen verfijnen en 200 asbestverwijderingen in scholen financieren aan 50% van de kostprijs.
  
Eerder maakte Demir ook al bekend recordbedragen uit te trekken voor asbestophaling aan huis in gans Vlaanderen en asbestverwijdering in jeugdlokalen via de lokale besturen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent plaatst 17.000 zonnepanelen aan Rigakaai

Gent plaatst 17.000 zonnepanelen aan Rigakaai

De stad Gent sluit een overeenkomst met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van groene stroom, bestemd voor eigen gebruik. De coöperatie zal samen met Lemahieu Group aan de Rigakaai 17.000 zonnepanelen installeren op de loodsen[…]

13/01/2022 | MilieuZonnepanelen
Vlaanderen wil pad effenen voor CO2-opslag en hergebruik

Vlaanderen wil pad effenen voor CO2-opslag en hergebruik

Windparken in Noordzee leveren stroom voor bijna 2 miljoen gezinnen

Windparken in Noordzee leveren stroom voor bijna 2 miljoen gezinnen

Gent neemt maatregelen naar aanleiding van droogtestudie

Gent neemt maatregelen naar aanleiding van droogtestudie

Meer artikels