Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

27% sociale woningen is niet energiezuinig

Gerelateerde onderwerpen :

,
27% sociale woningen is niet energiezuinig

Het aantal Vlaamse sociale huurwoningen met één of meer knelpunten inzake energiezuinigheid daalde van bijna de helft van het sociaal huurpatrimonium (48,2%) in 2010 tot nog iets meer dan één vierde (27%) in 2016. Vlaanderen heeft het EnergieRenovatieProgramma (ERP) dat vooropstelt dat er tegen 2020 geen sociale woningen meer mogen zijn met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met weinig energiezuinige verwarmingssystemen.

Met nog maar enkele jaren te gaan, polste Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) bij de Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) naar een stand van zaken inzake het EnergieRenovatieProgramma. Uit de tweejaarlijkse bevraging hierover van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) blijkt dat er inzake de energetische toestand van het sociale huurpatrimonium in Vlaanderen nog een hele weg moet afgelegd worden.

Tandje bij steken

Na zes jaar inspanningen boekten de sociale huisvestingsmaatschappijen wel al een aanzienlijke vooruitgang. “In 2010 stonden de sociale huisvestingsmaatschappijen voor een serieuze opdracht. Het aantal woningen met één of meer knelpunten daalde van bijna de helft van het sociale huurpatrimonium tot nog iets meer dan één vierde. Dat is een sterke prestatie, al zal er toch nog een tandje bijgestoken moeten worden richting 2020. Er zijn nog 17.131 woningen waar de enkele beglazing vervangen moet worden, 18.839 woningen die nood hebben aan dakisolatie en 21.239 woningen die nog geen centrale verwarming hebben of nog steeds elektrisch verwarmen. Uiteraard zijn er heel wat overlappingen bij deze woningen. Vooral woningen waar geen centrale verwarming is, hebben vaak meer dan één gebrek”, weet Valerie Taeldeman.

Ongelijke spreiding

Het sociale woonpatrimonium groeide van 150.173 in 2014 tot 153.090 woningen in 2016. Opvallend is dat er een ongelijke spreiding is onder de Vlaamse shm’s. “Ongeveer 20% van de shm’s zijn al zo goed als helemaal in orde met de vooropgestelde doelstellingen. Een grote middengroep is zeker in staat ze te halen indien de inspanningen wat verhoogd worden. Maar er is ook een groep van 20% die het bijzonder moeilijk zal krijgen om de doelstellingen te halen.  De VMSW zal nauw moeten toezien op deze shm’s opdat ze toch hun doelstellingen zullen halen”, beseft de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

Subsidies

“Een woning met enkele beglazing, geen dakisolatie of geen centrale verwarming zorgt voor een torenhoge energierekening. Dat is onaanvaardbaar voor sociale huurders die sowieso al een kwetsbare groep zijn. Daarnaast moet Vlaanderen maximaal blijven inzetten op renovatiesubsidies. Die vormen een noodzakelijke financiële stimulans om ook het Vlaamse sociale huurpatrimonium voort te blijven renoveren”, besluit Valerie Taeldeman

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul en milieudochter Envisan bieden als eerste speler op de Waalse markt een fysicochemische reiniging van vervuilde gronden aan. Beiden staan voor 100% circulaire oplossingen voor licht tot zwaar vervuilde gronden en sedimenten. Envisan[…]

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Meer artikels