Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

26 Limburgse bouwbedrijven staan mee aan de wieg van LIMBIM

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
26 Limburgse bouwbedrijven staan mee aan de wieg van LIMBIM

Johan Ceyssens, Erik Keijers, Tom Vandeput en Chris Slaets (vanaf l.) waren aanwezig op de officiële oprichting van de vzw LIMBIM.

De Confederatie Bouw Limburg, de provincie Limburg, POM Limburg en 26 Limburgse bouwbedrijven zetten in op het innovatieve tewerkstellingsproject ‘Limburgse Pool voor BIM-professionals’, afgekort als ‘LIMBIM’. Hiervoor wordt zowat 500.000 € vrijgemaakt. Alle partners leggen de focus op dit project om de digitale revolutie in de Limburgse bouwsector te versnellen en de concurrentiekracht van Limburgse bouwbedrijven te versterken.

LIMBIM werd geïnitieerd door Transformatie Bouw Limburg en wordt opgevolgd door de werkgroep BIM, voorgezeten door Johan Ceyssens (Willemen Construct nv). Op donderdag 13 december werd de oprichting van de vzw LIMBIM officieel ondertekend door de 26 deelnemende bouwbedrijven.

Building Information Modeling (BIM) maakt het mogelijk om data door middel van 3D-digitale bouwmodellen gestructureerd ter beschikking te stellen van verschillende bouwpartners, waardoor het ganse bouwproces beter kan worden beheerst. Het is de sleutel bij uitstek tot de digitale revolutie van de bouwsector. “BIMming is de toekomst. BIM is dé oplossing voor integraal gebouwenbeheer en kan ingezet worden als multidisciplinair opleidingsinstrument. Als BIM goed wordt toegepast, heeft het tal van voordelen: de bouwtijd wordt versneld, het aantal ontwerpfouten en de bouwkosten worden gereduceerd, er kan beter gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever, enz. Digitaal versnellen in de bouwsector is noodzakelijk: aanbestedingen vragen gradueel meer BIM-gebruik en het niet integreren van technologische innovaties leidt op termijn tot een concurrentiehandicap voor onze ondernemingen”, beseft Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder en directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

De initiatiefnemers willen met LIMBIM vzw een werkgeversgroepering oprichten waarbij werkgevers (in dit geval verschillende bouwbedrijven, architectenbureaus, …) zich verenigen om werknemers of BIMmers tewerk te stellen om hun behoeften gemeenschappelijk in te vullen. Hierbij zal LIMBIM BIMmers aanwerven en ter beschikking stellen van haar leden. Tegenover de BIMmers zal LIMBIM de enige werkgever zijn. Democo, Grizaco, Habenu-Van de Kreeke, Hoogmartens wegenbouw, Houben, HVC architecten, Imtech, Jaraco, Ondernemingen Swennen, Reynders, Strabag Belgium, Vandebos Algemene Bouwonderneming, Algemene Onderneming Driesen, BAM Track, Belemco, Bisar Business Architecture, Bouwbedrijf Dethier, Bouwonderneming Haex, Bouwwerken Albert Janssen, Building Group Jansen, CKS, Cooltech, Cordeel Zetel Hoeselt, Vanderstraeten en Willemen Construct nv ondertekenden op 13 december de officiële oprichting van de LIMBIM vzw en bevestigden hiermee hun participatie in het project Limburgse Pool LIMBIM vzw.

“BIM is tegenwoordig niet meer weg te denken in de bouwsector. Het project LIMBIM past voort in de activering van werkzoekenden in Limburg. Het voorgestelde deelsysteem waarbij zowel grotere als kleinere ondernemingen een beroep kunnen doen op BIM-professionals zal immers leiden tot de creatie van jobs met een digitaal toekomstprofiel. Kmo’s hebben vooral behoefte aan een deeltijdse of flexibele inzet van BIM-profielen. LIMBIM wil zowel de opleiding tot BIM-professionals faciliteren als de (deeltijdse) inzet van BIM-professionals voor bedrijven haalbaar maken. Tot op heden is er geen opleiding tot BIM-professional in Limburg. Daarnaast kent Limburg wel geschikte profielen om tot BIM-professional opgeleid te worden, onder wie digital native schoolverlaters en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM. De provincie Limburg trekt daarom voor dit innovatieve project graag 120.000 € uit. Ook POM Limburg wil hier met 100.000 € sterk op inzetten”, meldt Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie, Lokale, Sociale en Speerpunteneconomie en Innovatie.

“Het LIMBIM-project verbindt vraag en aanbod door afgestemde opleidingsformules te ontwikkelen en de opgeleide BIM-professionals door middel van een sharingmodel te detacheren naar Limburgse bouwbedrijven. Er wordt als het ware een pool gecreëerd voor BIM-professionals, die vervolgens op projectbasis worden ingezet. Alle partners werken enthousiast en actief mee aan een traject waarbij werkzoekenden worden opgeleid naar een toekomstgerichte job in deze belangrijke sector. Dit project past perfect in de visie om samen duurzame jobs te creëren in onze regio”, besluit Chris Slaets.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoe zorgen we voor minder ongevallen in de bouwsector?

Publireportage

Hoe zorgen we voor minder ongevallen in de bouwsector?

Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de bouw afneemt, ligt het cijfer nog altijd te hoog in België. Hoe implementeren we een (betere) veiligheidscultuur? Volgens de meest recente cijfers van Fedris, het Federaal Agentschap voor[…]

26/05/2022 |
De praktische en esthetische voordelen van aluminium bouwmaterialen

Publireportage

De praktische en esthetische voordelen van aluminium bouwmaterialen

Boels faciliteert en anticipeert op emissievrije bouwplaats

Publireportage

Boels faciliteert en anticipeert op emissievrije bouwplaats

Welke vloer past bij jou?

Publireportage

Welke vloer past bij jou?

Meer artikels