Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

255 bijkomende woningen in Pelt

Gerelateerde onderwerpen :

255 bijkomende woningen in Pelt

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) "Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt" trad zopas in werking. Het werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 21 november 2018. Het plan legt de ruimtelijke grenzen van het toekomstige Pelt vast: waar kunnen nog extra stedelijke functies ontwikkeld worden en waar moet aandacht gaan naar de open ruimte en het landelijke wonen. Het prup biedt ruimte voor 255 bijkomende woningen, bedrijvigheid en andere stedelijke functies.
 

“Dit PRUP geeft aan hoe de bipool (Pelt, de recente fusiegemeente met Neerpelt en Overpelt ) zich in de toekomst op een duurzame manier kan ontwikkelen en hoe beide centra beter met elkaar verbonden kunnen worden”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. 

Bijkomende woningen

Aan de oude sigarenfabriek in Overpelt worden mogelijkheden voorzien om het gebied te herontwikkelen met één- en meergezinswoningen. Ook in Boseind wordt ruimte voorzien voor verschillende woonvormen, publieke voorzieningen en groene ruimte. Daarnaast wordt wonen en werken vlakbij het station in Neerpelt mogelijk gemaakt door een beperkte ontwikkeling van woningen, kantoren en diensten.

De toename van het aantal woningen vraagt nieuwe infrastructuur voor zuivering van het afvalwater. De bestaande rwzi ten noordwesten van het centrum van Neerpelt krijgt daarom uitbreidingsruimte en een landschappelijke inkleding.

Bedrijven

“De uitbreiding van het Nolimpark met zowat 11 ha geeft kansen aan bedrijven die gericht zijn op een zichtlocatie en biedt mogelijkheden voor bijkomende jobs”, stelt gedeputeerde Inge Moors.
Het ziekenhuis krijgt zowat 9 ha uitbreidingsruimte ten zuiden en ten westen van de huidige site. De zone tussen het spoor en het ziekenhuis biedt ruimte voor stedelijke ontwikkelingen zoals mogelijk een nieuwe treinhalte, randparkeren en diensten verbonden aan het ziekenhuis.

Stadspark

Het prup heeft aandacht voor groen. Omdat het gebied centraal tussen de kernen van Overpelt en Neerpelt een groot overstromingsrisico kent, wordt zowat 3,5 ha van het gebied bestemd als stadspark. Dit Dommelpark wordt via een goede en veilige fietsverbinding toegankelijk gemaakt voor de Peltenaren. Daarnaast wordt hier ruimte voorzien voor de Wico-scholencampus met o.a. sport- en recreatieterreinen.

De afbakening van de bipool Neerpelt-Overpelt is de jongste in rij van de afbakeningen van tien Limburgse kleinstedelijke gebieden.

Bekijk hier de definitief goedgekeurde plannen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werkte een regeling uit om ervoor te zorgen dat[…]

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Meer artikels