Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

24,5 miljoen € voor voormalige provinciale cultuurgebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

24,5 miljoen € voor voormalige provinciale cultuurgebouwen

Gallo-Romeins Museum Tongeren.

© Toerisme Tongeren

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) komt zijn belofte na om te investeren in de voormalige provinciale cultuurgebouwen, die ofwel aan steden en gemeenten ofwel aan de Vlaamse overheid werden overgedragen. Tot 2024 wordt voor veertien culturele organisaties in totaal 24,5 miljoen € uitgetrokken voor infrastructuurinvesteringen. Zo houdt de minister zijn belofte voor een ‘warme’ overdracht.

Vier van de veertien voormalige provinciale instellingen worden overgedragen aan de stad Antwerpen: de Arenbergschouwburg, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), het Fotomuseum en het Modemuseum. De Bibliotheek Limburg in Hasselt wordt aan die stad overgedragen. Tongeren krijgt het Gallo-Romeins Museum onder zijn hoede. Het Caermersklooster wordt toevertrouwd aan de stad Gent. Moerbeke krijgt de zeggenschap over het schrijvershuis Anton van Wilderode. En de Vlaamse overheid krijgt de verantwoordelijkheid over het Roger Raveelmuseum (Machelen-Zulte), het Hanenbos (Dworp), MuZee (Oostende), het Permekemuseum (Jabbeke), het Lijsternest (Anzegem) en Z33 (Hasselt).

Warme overdracht

Om de investeringsnoden van deze gebouwen te dekken, heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Gatz beslist om in totaal 24,5 miljoen € te bestemmen tijdens de periode 2018-2024. “Voor de verdeling van deze middelen over de provincies is een verdeelsleutel vastgelegd waarbij het totaalbedrag verkregen van de provincie ook in de provincie gewaarborgd blijft. Zo kom ik het juste retour-principe na. De meerjarenplanning die we hebben afgesproken is de beste manier om, gespreid over zeven jaar, die eerlijke verdeling over de provincies te garanderen. Ik ben daarom tevreden dat ik met deze meerjarenplanning mijn woord hou om een warme overdracht van de provinciale infrastructuur naar Vlaanderen en de steden en gemeenten te realiseren, die gekoppeld is aan een mooie invulling van de huidige en toekomstige investeringsnoden”, aldus minister Gatz.

14 gebouwen

Het totaal van 24,5 miljoen € wordt de komende jaren verdeeld over veertien infrastructuurdossiers: de Arenbergschouwburg zal in totaal 1.969.500 € krijgen; DIVA ontvangt 1.430.000 €; het Fotomuseum 1.310.000 €; het Modemuseum 1.195.000 €; de Bibliotheek Limburg 1.827.000 €; het Gallo-Romeins Museum 1.510.000 €; Z33 1.220.000 €; het Hanenbos 784.000 €; het Roger Raveelmuseum 2.009.000 €; het Caermersklooster 1.470.000 €; MuZee 7.389.500 €; het Permekemuseum 1.286.000 € en het Lijsternest 1.100.000 €. Deze verdeling over de genoemde gebouwen is volgens Gatz gebaseerd op een objectieve beoordeling van de toestand van de gebouwen.

2018

Reeds dit jaar wordt in totaal 3,5 miljoen € toegekend aan de Arenbergschouwburg (235.000 €), DIVA (280.000 €), het Modemuseum (1.195.000 €), Z33 (1.220.000 €) en het Caermersklooster (570.000 €). De volgende jaren, van 2019 tot 2024, wordt jaarlijks nog eens 3,5 miljoen € vrijgemaakt, wat het totaalbedrag op 24,5 miljoen € brengt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

De reusachtige onderdelen van het ponton van de nieuwe Antwerpse cruiseterminal zijn onderweg naar het Steenplein. Ze zullen op verschillende dagen en tijdstippen in Antwerpen aankomen. De komende maanden worden ze ter plaatse afgewerkt en aan[…]

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Meer artikels