Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

23 miljoen ' voor scholenbouwprojecten

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft in oktober 23 miljoen ' subsidies goedgekeurd voor Vlaamse scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs. Deze investeringen maken deel uit van de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits wil realiseren.

Bijna de helft van de toegekende subsidies gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bedoeld voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium.

AGIOn kent elke maand subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk volgens de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. In september werd voor 39 miljoen ' scholenbouwsubsidies vastgelegd (zie Bouwkroniek van 23 oktober 2015, blz. 5-7). Een maand later werd in totaal voor ruim 23 miljoen ' investeringssubsidies toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden via de standaardprocedure 10.250.126 ' subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend. Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er ruim 8,3 miljoen ' vrijgemaakt en 4,5 miljoen ' gaat naar dossiers voor relatief kleinere bouwwerken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan De Nul neemt nieuwe sleephooperzuiger in gebruik

Jan De Nul neemt nieuwe sleephooperzuiger in gebruik

Scheepsbouwer Keppel Shipyard - Ofshore & Marine leverde zopas de sleephopperzuiger Ortelius af bij de onderneming Jan De Nul. De Ortelius wordt toegevoegd aan de Jan De Nul-vloot en is het vijfde schip met extreem lage emissies. Het filtert[…]

Bouwhistorisch onderzoek voor Sint-Godelieveabdij in Brugge

Bouwhistorisch onderzoek voor Sint-Godelieveabdij in Brugge

Slechts lichte terugval in aantal bouwvergunningen

Slechts lichte terugval in aantal bouwvergunningen

Prijzen voor pur/pir-isolatie stijgen fors

Prijzen voor pur/pir-isolatie stijgen fors