Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

23 miljoen ' voor scholenbouwprojecten

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft in oktober 23 miljoen ' subsidies goedgekeurd voor Vlaamse scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs. Deze investeringen maken deel uit van de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits wil realiseren.

Bijna de helft van de toegekende subsidies gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bedoeld voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium.

AGIOn kent elke maand subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk volgens de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. In september werd voor 39 miljoen ' scholenbouwsubsidies vastgelegd (zie Bouwkroniek van 23 oktober 2015, blz. 5-7). Een maand later werd in totaal voor ruim 23 miljoen ' investeringssubsidies toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden via de standaardprocedure 10.250.126 ' subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend. Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er ruim 8,3 miljoen ' vrijgemaakt en 4,5 miljoen ' gaat naar dossiers voor relatief kleinere bouwwerken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam