Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

22% meer bouwvergunningen in 2018

Gerelateerde onderwerpen :

22% meer bouwvergunningen in 2018

© ©franz massard - stock.adobe.com

Het aantal bouwvergunningen steeg in 2018 in heel België met 22%, zo blijkt uit cijfers van Statbel. In totaal werden 61.000 vergunningen toegestaan voor nieuwe woningen, iets meer dan tijdens het recordjaar 2006. Desondanks juicht de Confederatie Bouw niet want het aantal bouwvergunningen nam vorig jaar enkel toe in Vlaanderen (+ 32%), vooral door de strengere energienormen voor nieuwbouw. In Wallonië daalde dit aantal met 7%, in het Brusselse Gewest zelfs met 19%.

Het relatief hogere peil van toegekende nieuwbouwvergunningen in 2014, 2016 en 2018 in Vlaanderen heeft telkens te maken met de graduele verstrenging van het E-peil. Daardoor werden in het jaar voordien telkens meer vergunningen aangevraagd om aan het strengere peil van het jaar daarop te ontsnappen. In 2018 was een gelijkaardige forse stijging van het aantal toegekende vergunningen merkbaar door de invoering van een (te) streng S-peil. Brussel en Wallonië zijn hier niet aan onderhevig.

“De daling van het aantal nieuwbouwvergunningen in Wallonië en Brussel, aangevuld met het EPB-effect in Vlaanderen, nuanceert meteen dat het erg goed gaat in de woningbouw. Meer nog, de geobserveerde daling in Brussel en Wallonië is zelfs verontrustend en in de gaten te houden”, waarschuwt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

AANTAL BOUWVERGUNNINGEN

  2017 2018 Evolutie
Brussel 1.819 1.476 - 19%
Vlaanderen 37.385 49.307 + 32%
Wallonië 11.125 10.395 - 7%
België 50.329 61.178 + 22%

Steeds meer flats

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont de stijging van de vergunningen die vooral te danken is aan meer flats. Die trend bevestigt dat de bouwshift zich heeft ingezet vóór er sprake is van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) of betonstop onder impuls van de markt en de groeiende schaarste in bouwgronden. Het aantal vergunde nieuwe flats is sinds 2011 fors toegenomen van zowat 16.000 in 2011 naar meer dan 31.000 in 2018. Het aantal vergunde huizen bleef daarentegen relatief stabiel op ongeveer 15.000 per jaar met een stijging tot circa 18.000 in 2018. Sinds 2016 vertegenwoordigt het aandeel flats in het totale aantal vergunningen voor nieuwe woningen steeds meer dan 60% tegenover minder dan 40% voor nieuwe huizen. Meer nog, een recent rapport van de Vlaamse overheid geeft aan dat 68% van die nieuwe flats en woningen gerealiseerd worden op oude sites en bijgevolg geen extra ruimte innemen.

In Nederland voltrekt zich de omgekeerde beweging en sinds 2015 overvleugelt het aandeel nieuwe flats in Vlaanderen (meer dan 60%) het tanende aandeel nieuwe flats in Nederland (40%). “Sterker nog, in heel België wonen 21,6% van de gezinnen in een flat en in Nederland 18,9%. Er zijn geen afzonderlijke cijfers voorhanden, maar het aandeel in Vlaanderen moet meer uitgesproken zijn aangezien de ‘verappartementisering’ er zich sterker heeft doorgezet dan in de andere gewesten”, signaleert de VCB.

Het aantal vergunde woningrenovaties daalde in Vlaanderen van gemiddeld 18.000 per jaar in 2002-2010 naar gemiddeld 16.000 per jaar na 2010. 2017 kende een verdere dip tot 13.000 vergunningen. Recent gaf de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) aan dat het aantal hypothecaire kredieten voor verbouwingen in 2018 opnieuw was gekrompen (tot 52.000) en dat tegelijk het totaal toegekende kredietbedrag voor woningrenovaties in 2018 onder 2,75 miljard € bleef. De stijging van het aantal renovatievergunningen in 2018 tot pakweg 17.000 is duidelijk een zwaluw die de lente nog niet maakt, niet het minst omdat het renovatieritme moet verdrievoudigen om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen tegen 2050.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw Evergems zwembad start in 2022

Bouw Evergems zwembad start in 2022

De gemeente Evergem start binnenkort met de onderhandelingen voor de bouw van een nieuw zwembad volgens het dbfmo-principe. De bouw zou in 2022 moeten starten. De levensduur van de kuip van het huidige zwembad in Sportcentrum Hoge Wal is beperkt[…]

27/10/2020 | Sportinfrastructuurdbfm
Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Meer artikels