Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

2015 was vrij goed, 2016 begint aarzelend

Algemeen genomen was de activiteit in de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie in 2015 gematigd positief, met mooie groeicijfers voor de textielindustrie, aldus Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie in ons land. De omzet in de textielindustrie steeg vorig jaar met 6,7%, in de meubelindustrie met 1,9% en in de houtverwerkende industrie met 2,2%. De export was de drijvende kracht met 7,6% meer uitvoer van Belgische textiel-, hout- en meubelproducten. De tewerkstelling bleef ongeveer op peil op zowat 40.000 jobs in totaal. Fedustria verwacht dit jaar een lichte groei van de productie en omzet.

Fedustria maakte tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op woensdag 20 april in Bergen een balans op van het voorbije jaar, met indicaties voor 2016 en met aanbevelingen voor het beleid. Textielondernemer Jean-François Gribomont (Utexbel) gaf ook het voorzitterschap door aan Luc Billiet (Lefevere Group) uit de hout- en meubelindustrie.

Algemeen

De teneur voor de hout- en meubelsector voor 2015 is gematigd positief. Ongeveer de helft van de omzet van de meubelindustrie komt van de binnenlandse markt; de andere helft is afkomstig uit export. Dit maakt dat het gedrag van de Belgische consument een sterk bepalende factor blijft en het consumentenvertrouwen een goede graadmeter is. Niettegenstaande het consumentenvertrouwen in de loop van 2015 opmerkelijk verbeterde, vertaalde zich dit slechts met mondjesmaat in de verkoopresultaten (+ 1,5% ontvangen bestellingen in de meubelhandel). Wat de export van meubelen betreft, domineren nog steeds Frankrijk, Nederland en Duitsland.

In 2015 werd door de meubelbedrijven voor 8,6% meer geïnvesteerd dan het jaar voordien, alhoewel dit cijfer maar net volstond om de daling in 2014 goed te maken. De hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit (82%) bleef een sterke drijvende kracht voor de investeringen. In 2015 waren er 11.150 werknemers aan de slag in de meubelindustrie.

Net als de meubelindustrie is de houtverwerkende industrie qua omzet voor een groot stuk op de binnenlandse markt gericht. Niettemin konden in 2015 goede exportresultaten worden opgetekend: + 4,8%. De investeringen groeiden fors de afgelopen twee jaren, ook als gevolg van de aanhoudend hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit. De Belgische houtverwerkende industrie telde in 2015 7.600 jobs.

Concurrentiepositie

Algemeen genomen blijft het sentiment gematigd positief, omdat voorlopig de consumptiemotor van de Europese Unie blijft draaien. Maar de wereldwijde groeivertraging en de toegenomen risico's (vluchtelingenproblematiek, terreurdreiging, gevaar voor Brexit, Schengenzone onder druk, handelsbelemmeringen, enz.) zouden wel eens voor een ommekeer kunnen zorgen in de loop van 2016.

De bedrijfsleiders verwachten veel van de door de regering genomen maatregelen om de lasten op arbeid te verlagen in het kader van de taxshift. Maar de toenemende inflatie - alleen in België! - zorgt ervoor dat de indexering van de lonen veel sneller zal gebeuren dan voorzien, waardoor de indexsprong deels wordt uitgehold. Fedustria pleit voor een dringende aanpassing van de competitiviteitswet van 1996 om loonkostenontsporingen in de toekomst onmogelijk te maken en om de historische loonkostenhandicap van vóór 1996 (nl. 12,5 %) op termijn volledig weg te werken.

Op energievlak moet de federale regering zo spoedig mogelijk werk maken van de beloofde energienorm, zodat de energieprijzen voor de ondernemingen niet hoger uitvallen dan die in onze buurlanden. Bij de uitvoering van de energienorm zullen ook de Gewesten een grote verantwoordelijkheid moeten nemen.

Voor hout en meubel speelt ook nog de dreiging van duurdere houtgrondstof door de geplande biomassacentrales in ons land (Gent en Langerlo in Vlaanderen en Lixhe in Wallonië) en in West-Europa, in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen. Omdat deze centrales gesubsidieerd worden om groene stroom te produceren uit hout dreigen zij de prijs ervan duurder te maken. Fedustria wijst erop dat het verwerken van hout tot producten 25 maal meer jobs oplevert dan het dadelijk verbranden ervan voor energieproductie. De federatie blijft er dan ook voor pleiten om geen subsidies te verlenen aan de verbranding van houtstromen die nog als grondstof kunnen worden ingezet. Een energetische valorisatie is pas op het einde van de levenscyclus (na recyclage) verdedigbaar.

Houtverwerkende industrie

De omzet in de houtverwerkende industrie groeide in 2015 met 2,2% (+ 3,6% in volume) tot 2,7 miljard '. De houtverwerkende industrie omvat uiteenlopende productgroepen: houten plaatmaterialen, bouwelementen, verpakkingen en dan ook nog de overige houtverwerking (bv. kaders en staaflijsten, doodskisten, borstels en penselen, muziekinstrumenten, speeltoestellen').

De belangrijkste groep is die van de plaatmaterialen met 1,4 miljard ' omzet en een omzetstijging van 4% in 2015. De productgroep van de houten verpakkingen kende een omzetstijging met 4,9% tot ongeveer 400 miljoen '. De houten bouwelementen bleven steken op 780 miljoen ', terwijl de overige houtverwerking een omzetverlies met 2,6% liet optekenen (zie ook tabel).

Goede exportresultaten

De houtverwerkende industrie is in eerste instantie gericht op de binnenlandse markt, maar kon toch ook op het vlak van export goede resultaten voorleggen in 2015: de exportomzet steeg met 4,8%. Aan de invoerzijde bleef de import van houten producten globaal quasi status-quo, alhoewel er opmerkelijke importstijgingen te noteren vielen vanuit Polen (+ 69%) en China (+ 5%).

De houtverwerkende industrie is de jongste jaren erg investeringsgericht. Na een stijging met liefst 43,6% in 2014 ging in 2015 het investeringspakket met nog eens 5% omhoog. Ook valt de hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit op. Sinds het tweede kwartaal van 2015 kwam deze constant boven de 80% uit. De tewerkstelling kende slechts een zeer lichte terugval van ongeveer 100 eenheden tot 7.590 werknemers.

Traditioneel is het ondernemersvertrouwen in de houtindustrie veel volatieler dan in andere sectoren en dat was in 2015 niet anders. De curve van het ondernemersvertrouwen laat het spiegelbeeld zien van de meubelindustrie: verzwakking tijdens de eerste helft van 2015, gevolgd door een flink herstel. Ook begin 2016 bleef het ondernemersvertrouwen relatief goed op peil.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde