Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

2015 was recordjaar voor na-isolatie van spouwmuren

Gerelateerde onderwerpen :

Vorig jaar werden 20.247 spouwmuren na-geïsoleerd. Dat zijn er 2.708 meer in vergelijking met 2014, een stijging met 15%. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden met deze resultaten. 'Doordat het rendement van deze energiebesparende ingreep heel hoog ligt, hebben we in 2015 de doelstelling van 20.000 woningen behaald. We kunnen spreken van een recordaantal na-isolaties', aldus de minister.

Vergeleken met 2013 gebeurden 4.721 meer na-isolaties van spouwmuren, een stijging met 30% in twee jaar tijd. In 2013 werden in totaal 15.526 spouwmuren na-geïsoleerd en geregistreerd bij de controle-organisatie BCCA (Belgian Construction Certification Association). Die verplichte registratie is halverwege 2012 gestart. Sinds de invoering van het kwaliteitssysteem werden tussen 1 juli 2012 en 31 december 2015 56.512 woningen of appartementen geïsoleerd volgens het kwaliteitssysteem.

Wanneer de provincies met elkaar vergeleken worden, blijkt dat in Limburg sterk wordt ingezet op woningrenovatie. In deze provincie zijn de voorbije jaren het meest spouwmuren na-geïsoleerd. Van de 56.512 spouwmuurisolatiewerken die uitgevoerd werden binnen het kwaliteitssysteem, werd 29,4% of bijna drie op tien in Limburg uitgevoerd. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn elk goed voor ongeveer 20% van het aantal dossiers, Vlaams-Brabant voor ongeveer 10%.

Groeipotentieel

Vlaams minister Annemie Turtelboom noemt het een goede zaak dat meer mensen deze energiebesparende renovatie uitvoeren in Vlaanderen. De nood aan een substantiële verhoging van de renovatiegraad van Vlaamse woningen is volgens haar groot. Cijfers uit de reg-enquête (rationeel energiegebruik) van 2015 tonen aan dat dit mogelijk is. 7% van de Vlamingen wil de komende vijf jaar zijn muren isoleren. Omgerekend zijn dat 175.000 woningen (of 35.000 woningen per jaar). Er is de komende jaren dus zeker potentieel voor groei.

'We moeten de Vlaming overtuigen om hier werk van te maken. Daarvoor moeten we wijzen op de rendementen die dergelijke ingrepen opleveren. De investering is doorgaans in vijf jaar terugverdiend. Met de huidige lage intresten op spaarboekjes is dit het ideale moment om te investeren in energie-efficiëntie', stelt Turtelboom.

Het aanbrengen van isolatie in bv. een spouwmuur van 6 cm van een halfopen bebouwing (165 m²) kost ongeveer 3.100 ', min 990 ' aan premies. De besparing op de jaarlijkse energiefactuur bedraagt 495 '. Na twintig jaar maak je zo een nettowinst van 7.500 '.

De spouwmuren van een woning achteraf inspuiten met isolatie is een relatief eenvoudige en goedkope ingreep, met een beperkt risico. De meeste woningen die na 1945 werden gebouwd, bevatten spouwmuren. Om helemaal zeker te zijn, is het best een gaatje in een voeg te boren. Schiet je boor na een tiental centimeter door, dan heb je een spouwmuur.

Na-isoleren van een spouwmuur geeft recht op een premie van 6 ' per m² van de netbeheerder (Eandis of Infrax). Je moet samenwerken met een erkende aannemer en de woning moet vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet. Meer info over de premies vind je op energiesparen.be/subsidies.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels