Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

2015 is een uitzonderlijk goed jaar om woning te bouwen

2015 is een uitzonderlijk goed jaar om woning te bouwen

Wie concrete bouwplannen heeft, beschikt doorgaans over belangrijke eigen middelen en over bouwgrond. Dat is gebleken uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij gezinnen die op het punt staan te bouwen. 73% beschikt over de vereiste 20% eigen middelen om een gemiddeld woningbouwproject te starten. Die kunnen voluit gebruik maken van de historisch lage hypothecaire rente.

Volgens de VCB moeten ook gezinnen die minder eigen inbreng kunnen leveren, daar nu gebruik van kunnen maken. In dat geval moeten de banken echter minder eigen inbreng eisen. Dat moet kunnen want onlangs heeft de Nationale Bank laten weten dat de vastgoedprijzen in België niet overgewaardeerd zijn.

Uit de enquête blijkt dat 71% van de bouwers over meer dan 80.000 ' eigen middelen beschikt en 59% zelfs over meer dan 100.000 '. In belangrijke mate deden zij daarvoor een beroep op familie. Ongeveer 35% van de ondervraagden spaarde de eigen middelen bij elkaar op eigen kracht, maar 65% kreeg geld of bouwgrond van familie. Slechts 11% van de ondervraagden heeft minder dan 20.000 ' eigen middelen. Dit toont aan dat het momenteel moeilijk is om zonder voldoende eigen kapitaal een woningbouwproject te starten.

Buffer

De tijd dat banken zonder problemen de volledige waarde van een woning willen lenen, is immers al enkele jaren voorbij. De voorbije jaren heeft de Nationale Bank er bij de hypotheekverleners op aangedrongen extra waarborgen te eisen. Doorgaans vragen zij nu 20% eigen inbreng. Dit beïnvloedt het profiel van de gemiddelde bouwer.

Wie nu bouwt, heeft meestal een ruime buffer. De VCB berekende dat 73% van de ondervraagden de vereiste 20% eigen inbreng realiseert. Inzake energiebesparing kunnen zij zelfs overwegen om verder te gaan dan wettelijk vereist is. Zelfs om een grotere E30-woning te bouwen, hebben 70% van de bouwers voldoende eigen middelen om de financiering rond te krijgen.

Sparen

Volgens een enquête die de VCB eerder hield bij haar leden is de meest voorkomende reden waarom potentiële bouwers moeten afhaken een gebrek aan eigen middelen. Wie wil bouwen en weinig spaargeld heeft, moet nu noodgedwongen nog enkele jaren sparen. Maar de Nationale Bank is onlangs zelf ook tot het besluit gekomen dat de woningmarkt in evenwicht is. Enkele jaren geleden sprak de Nationale Bank nog over een overwaardering van de woningprijzen. Daarvan is vandaag geen sprake meer.

De VCB dringt er dan ook op aan dat de Nationale Bank op korte termijn aan de banken het signaal geeft dat zij van kandidaat-bouwers minder eigen inbreng moeten eisen en dat zij een groter deel van het kapitaal kunnen lenen zonder extra risico's te nemen.

2015 is een uitzonderlijk goed jaar om een bouw te starten. De hypothecaire rentevoeten waren nooit eerder zo laag. Spaarboekjes leveren een belachelijk lage rente op. Het is dus het moment om te investeren in een eigen woning. Door de lage rente kunnen gezinnen al snel enkele tienduizenden euro's aan rentebetalingen uitsparen. Met een minder restrictief kredietbeleid zullen meer gezinnen hiervan gebruik kunnen maken. Dit zal op haar beurt de activiteit in de nieuwbouwsector opnieuw aanzwengelen.

Ook de Confederatie Bouw is een campagne gestart om particulieren te stimuleren om dit jaar te bouwen of te verbouwen. De campagne richt zich niet enkel op kandidaat-bouwers. Ook de renovatie van een woning blijft zeer interessant in 2015. Tot het einde van dit jaar genieten alle renovatiewerken bij huizen ouder dan vijf jaar nog van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Vanaf 1 januari 2016 wordt die grens opgetrokken naar tien jaar. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse