Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

20% faillissementen is bouwgerelateerd

De bouwsector kreeg vorig jaar af te rekenen met 2.036 faillissementen. Daarmee is de sector goed voor bijna een vijfde van het totale cijfer in België. De gegevens zijn afkomstig van kredietverzekeraar Atradius, die ook de betalingsachterstand zag toenemen en dit jaar niet veel beterschap verwacht.

Het beeld dat de marktmonitor van Atradius van de bouwsector schetst, is allesbehalve rooskleurig. Niet enkel het hoge aantal faillissementen baart zorgen, uit de monitor blijkt ook dat afnemers betalingstermijnen steeds vaker eenzijdig verlengen tot 90 dagen einde maand. Betalingstermijnen van 60 dagen einde maand waren al gebruikelijk, maar dat afnemers die termijnen nu eenzijdig verlengen, is een duidelijk signaal dat de bouwsector naar adem hapt.

'Sinds de helft van 2012 beleeft de Belgische bouwsector moeilijke tijden en er is nog steeds geen echte opleving in zicht. De banken blijven voorzichtig bij het verlenen van kredieten aan de sector en de algemene vraag is verslechterd. Na een minimale groei van 2% in 2014 wordt voor 2015 een nulgroei voorspeld. Op korte termijn is het enige lichtpuntje de woningbouw die nog even kan surfen op de golf van werk voor gezinnen die nog wilden genieten van de oude woonbonus', zegt Christophe Cherry van Atradius.

Lagere winstmarges

De moeilijke marktomstandigheden tasten de winstmarges aan. Gezinnen hebben het steeds moeilijker om een nieuwe woning te financieren. De strengere energieregelgeving, lagere fiscale voordelen en de restrictievere kredietverlening doen de vraag naar goedkopere en kleinere alternatieven toenemen. Die veranderde wens weegt op de woningbouw, al kunnen de demografische evolutie en huidige lage rente voor wat zuurstof in de sector zorgen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af