Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

Het windpark Northwind in de Belgische Noordzee.

© BOP

Dit jaar zullen ongeveer 2,2 miljoen gezinnen stroom krijgen uit de Belgische Noordzee. De elektriciteit wordt geleverd  door zes windmolenparken met een totale capaciteit van 1.556 MW. Het gaat om installaties van C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind, Rentel en Norther.

In 2019 produceerden deze windparken 4,7 terawattuur (TWh) elektriciteit, wat ongeveer 6 % vertegenwoordigt van het totale elektriciteitsverbruik van België, of het equivalent van het stroomverbruik van om en bij 1,3 miljoen gezinnen.

Tegen eind 2020 zullen twee nieuwe windmolenparken, Northwester II en Seamade, in gebruik worden genomen. De acht windparken in zee zullen dan samen hernieuwbare energie produceren voor ongeveer 2,2 miljoen gezinnen, bijna de helft van de Belgische huishoudens.

In de tien jaar dat België offshore windenergie produceert, is het geïnstalleerde vermogen geleidelijk gestegen van 30 MW in 2009 tot 1.556 MW in 2019. Offshore windenergie heeft de jongste jaren een hoge vlucht gekend dankzij technologische vooruitgang en een daling van de productiekosten. Alleen al vorig jaar steeg het geïnstalleerde vermogen met 370 MW (44 nieuwe windturbines van 8,4 MW) tot in totaal 1.556 MW. Dit is een stijging met 31% in één jaar.

In 2020 zal de eerste windmolenzone in de Belgische Noordzee zijn volgebouwd.

In de tweede helft van 2020 zullen de windparken Northwester II (219 MW) en Seamade (487 MW), die momenteel in aanbouw zijn, eveneens elektriciteit beginnen produceren. Met deze nieuwe windenergieprojecten in de Belgische Noordzee zal het totale geïnstalleerde vermogen 2.262 MW bedragen. Dit is vergelijkbaar met het vermogen van Doel 3 (1.006 MW) en Doel 4 (1.039 MW) samen.

Deze capaciteit zal gemiddeld 8 terawattuur per jaar produceren, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2,2 miljoen gezinnen, of ongeveer de helft van het residentiële elektriciteitsverbruik in België. Offshore windturbines produceren meer dan 95% van de tijd elektriciteit: ze beginnen te draaien vanaf een lichte bries (2 Beaufort) tot een zware storm (11 Beaufort). Daardoor  is windenergie op zee een belangrijke hoeksteen van de duurzame energietransitie in België.

De nieuwe, meer westelijk gelegen offshore windenergiezones van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 kunnen bijkomend ongeveer 2.000 MW windenergie op zee onwikkelen. Als er een netaansluitingsgarantie is, kan de offshore windenergie industrie deze nieuwe koolstofneutrale energiecentrales op zee bouwen tegen 2024.

In het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 heeft de netbeheerder tussen 2026 en 2028 de aansluiting van ongeveer 2.000 MW nieuwe windparken in zee voorzien. De federale overheid wil de openbare aanbesteding voor de nieuwe offshore windcapaciteit ten vroegste te publiceren tegen eind 2023. Dit betekent dat de komende vijf jaar waarschijnlijk geen nieuwe windparken zullen worden gebouwd.

Het Belgische Offshore Platform (BOP) betreurt deze stilstand na 2020. De vzw Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Belgische Noordzee en werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te promoten. Net nu windenergie op zee snel en kosteneffciënt kan uitgebouwd worden, wordt de verdere uitrol van deze koolstofneutrale capaciteit vertraagd door het Belgische elektriciteitsnetwerk dat niet klaar is voor de nieuwe offshore windcapaciteit.

"De offshore windindustrie heeft de jongste jaren enorme inspanningen gerealiseerd om sneller en goedkoper windparken op zee te bouwen en uit te baten. Daarom is het nodig dat ook de ontwikkeling van energieinfrastructuur naar een hogere versnelling schakelt, zodat de verdere uitbouw van grootschalige koolstofneutrale energie de komende jaren versneld kan gerealiseerd worden", aldus Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels