Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

2,2 miljard € voor mobiliteit en openbare werken

2,2 miljard € voor mobiliteit en openbare werken

“Overheidsopdrachten en investeringen vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Vlaamse regering investeert dit jaar 2,2 miljard € in mobiliteit en openbare werken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters wil ook tijdens de economische relance een hoog investeringsritme aanhouden.
 

 

“Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen en deze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoge investeringsritme in 2020 aan, ondanks de viruscrisis”, zegt Lydia Peeters.
 
“We investeren 2,2 miljard € in 924 uiteenlopende projecten. We geven hiermee een maatschappelijke en economische boost aan de sector van de wegen- en waterbouwers maar vooral ook aan onze volledige economie, want iedereen plukt hier de vruchten van”, vervolgt de minister.
 

Investeringsprojecten

 
Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten waarvoor meer dan 550 miljoen € voorzien wordt in 2020. Nu de begrotingsaanpassing achter de rug is, presenteert Vlaams minister Lydia Peeters haar Geïntegreerd Investeringsprogramma voor dit jaar. Voor al de ingeschreven projecten zijn er concrete budgetten voorzien in de begroting, verspreid over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.
 
“We hebben een aantal prioritaire investeringsprojecten in het regeerakkoord opgenomen. Denk aan de ring rond Brussel (R0) en de ring rond Antwerpen (R1). Dit zijn locaties die lijden onder de files en waar de nood aan infrastructuur dan ook groot is. Dat vraagt uiteraard de nodige investeringen. Voor het project ‘werken aan de ring rond Brussel’ is 180 miljoen € voorzien. De focus hierbij ligt op de renovatie en herinrichting van de R0, mobipunten, fietsinfrastructuur en het Brabantnet”, legt minister Peeters uit.
 
Ook het geheel van de Oosterweelwerken maakt deel uit van deze belangrijke investeringsprojecten. Dit jaar ligt de nadruk op de voorbereidende werken op Linkeroever en het klaarmaken van de E17 en E34. Daarnaast zal in 2020 vooral geïnvesteerd worden in flankerende maatregelen met het oog op de start van de hoofdwerken. Hiervoor wordt in totaal meer dan 165 miljoen € uitgetrokken.
 
Tot de andere grotere projecten behoren onder meer het voortzetten van het complex project Noord-Zuid-Limburg met studies van onder andere ‘quick wins’ van meer dan 3 miljoen €. De aanleg van spitsstroken op de E314 (Aarschot-Leuven) zijn goed voor een investering van 41 miljoen €.
 
Werkzaamheden met het oog op de herinrichting van de ring rond Gent (R4) West en Oost, zullen 38 miljoen € kosten. De voorbereidende werkzaamheden in het kader van de tramlijnen 4 en 7  in Gent, zijn goed voor meer dan 3 miljoen €.
 

Verkeersveiligheid

 
Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Voor diverse grote en kleinere ingrepen trekt de minister 124 miljoen € uit. Concreet zal ook meer dan 30 miljoen € geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van een twintigtal kruispunten die vermeld staan op de lijst van gevaarlijke punten.
 
Handhaving blijft een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is een investering van meer dan 14 miljoen € gepland voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement.
 
De minister wil ook luisteren naar de vragen van lokale besturen met betrekking tot de handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen € uitgetrokken. 3,5 miljoen € is bestemd voor de aanpak van de snelwegparkings. De verlenging van het aflopende bewakingscontract, in het kader van transmigrantenproblematiek, maakt hier deel van uit.
 

Wegeninfrastructuur

 
Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken beheert in totaal 1.356 km autosnelwegen, 5.629 km gewestwegen, 1.076 km bevaarbare waterwegen, 2.777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) en 7.684 km fietspaden. Het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur slorpt forse bedragen op.
 
“Een grote hoeveelheid infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid investeringen. In 2019 werd 145 miljoen € geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en dat bedrag trekken we dit jaar op tot 180 miljoen €. Daarnaast wordt voor de wegeninfrastructuur 186 miljoen € voorzien voor het structurele onderhoud van de wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen €”, aldus minister Peeters.
 
 
Vlaanderen investeert ook 160 miljoen € in bruggen, tunnels en keermuren, waarvan 90 miljoen € specifiek bestemd is voor de renovatie en herstelling van een tiental prioritaire kunstwerken die zich in slechte toestand bevinden. Daarnaast is er voor de tunnelinfrastructuur 17,5 miljoen € opgenomen in het investeringsprogramma.
 

Waterwegen

 
Om de modal shift binnen het goederenvervoer te kunnen verwezenlijken, zijn ook grote investeringsprojecten gepland voor het opwaarderen van de Vlaamse waterwegen. Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal is goed voor 48 miljoen €, het project Seine-Schelde 60 miljoen € en het Sigmaplan 41 miljoen €. De investeringen in de kusthavens en de kustverdediging zijn samen goed voor bijna 60 miljoen €.
 
In 2020 wordt tevens voorts ingezet in de bouw en renovatie van sluizen, waaronder de nieuwe Sluis Terneuzen (140 miljoen €), de Nieuwe Sluis Zeebrugge (60 miljoen €) en de Nieuwe Royerssluis (34 miljoen €). De Vlaamse havens kunnen in totaal rekenen op een investering van bijna 520 miljoen €.
 
Om de modal shift van het goederenvervoer nog meer kracht bij te zetten zal Vlaanderen ook 10 miljoen € investeren in het spoor, met name door de Vlaamse spoorprioriteiten naar voor te schuiven. Voorts wordt voorzien in een bedrag van 168 miljoen € aan beschikbaarheidsvergoedingen voor gerealiseerde projecten.
 

Openbaar vervoer

 
2020 zal een recordjaar zijn voor wat investeringen in rollend materieel betreft, liefst 83,5 miljoen €. Er wordt geïnvesteerd in hybride bussen (42,8 miljoen €), trams (32 miljoen €) en oplaadsystemen E-bussysteem (3,2 miljoen €).
 
Met een investering van 60 miljoen €, wordt ook een inhaalbeweging gedaan op de onderhoudsachterstand op de sporen en het tractienet van trams. Voor de inrichting van stationsomgevingen wordt bijna 10 miljoen € voorzien.
 

Klimaat en geluid

 
Dit jaar zal ook een bedrag van 100 miljoen € geïnvesteerd worden in maatregelen in kader van klimaat en geluid. Dit omvat een hele reeks aan projecten: het omschakelen naar ledverlichting, het aanbrengen van functionele beplantingen en geluidsschermen, boomcontrole, projecten in het kader van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, enz.
Ook in het kader van het Sigmaplan worden talrijke projecten in de marge van klimaatbescherming getroffen. Er zullen tevens verschillende investeringen gebeuren in het kader van de Energie-Efficiëntie Richtlijn & Klimaatplan.
 
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandersanden: Hoe creëren we een circulaire publieke ruimte? Ontdek het tijdens een inspirerend webinar.

Publireportage

Vandersanden: Hoe creëren we een circulaire publieke ruimte? Ontdek het tijdens een inspirerend webinar.

Voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers breekt een nieuw tijdperk aan. Vlaanderen wil circulair zijn in 2050. Stap voor stap evolueren we naar een circulair aankoopbeleid. Maar de nieuwe norm brengt grote uitdagingen met zich mee. Bent u er[…]

Deinze plaatst drie SMOTspots

Deinze plaatst drie SMOTspots

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Guy Vloebergh is intendant voor Ventilusproject

Guy Vloebergh is intendant voor Ventilusproject

Meer artikels