Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

149 zorgstudio's gepland in militaire kazerne Moorslede in Leopoldsburg

Gerelateerde onderwerpen :

149 zorgstudio's gepland in militaire kazerne Moorslede in Leopoldsburg

De voormalige militaire kazerne Moorslede in Leopoldsburg krijgt een nieuwe bestemming. De privé-investeerder Care for Life wil hier 149 zorgstudio's voor ouderen bouwen. De provincie Limburg maakt momenteel een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) op om het militaire domein te herbestemmen. De verouderde kazerne Moorslede werd enkele jaren geleden om besparingsredenen afgestoten door Defensie. De eerste bouwwerken zullen ten vroegste kunnen beginnen in 2017. In de plannen is geen rekening gehouden met het tijdelijke opvangcentrum voor 500 asielzoekers dat nu wordt opengehouden.

Omdat Defensie de legeronderdelen centraliseerde in de meest moderne kazernes, kwamen in het zogenaamde Kamp van Beverlo in Leopoldsburg verschillende gebouwen leeg te staan. Voor een paar kazernes werd al een nieuwe bestemming gevonden. Het vroegere kwartier Reigersvliet is bestemd als gevangenis en in kwartier IJzer komt een nog op te richten Vlaams Militair Museum.

Omdat Defensie de legeronderdelen centraliseerde in de meest moderne kazernes, kwamen verschillende gebouwen leeg te staan.

De toekomst van de meest noordelijk gelegen kazerne Moorslede lag tot dusver echter nog niet vast. Het prup dat nu wordt opgemaakt, moet het domein een nieuwe bestemming geven en moet volgens planning eind 2016 worden goedgekeurd. Er is geen milieueffectenrapport (mer) nodig, wat de procedure aanzienlijk zal verkorten.

De kazerne Moorslede omvat in totaal 20 ha. Van die oppervlakte zal 3 ha worden bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen, wat een nieuwe zorginstelling van zowat 9.000 m² mogelijk maakt. Care for Life wil in een eerste fase 119 studio's optrekken. In een tweede fase komen daar nog eens dertig wooneenheden bij. Het ontwerp van de bouwzone moet een harmonisch geheel met de bestaande gebouwen vormen.

De zorginstelling zal zich vooral richten op senioren en legt de nadruk op aangepaste woonvormen voor specifieke doelgroepen met nood aan zorg- of woonbegeleiding. In beperkte mate zullen hier ook jongeren en jonge gezinnen terecht kunnen die belang hechten aan de omgevingskwaliteit. De huidige gebruikers van de kazerne, het jeugdcentrum, de speelpleinwerking en de Youth Artist Promotion (YAP), mogen de site blijven gebruiken. De provincie ziet graag een synergie ontstaan tussen de zorgzone en de socio-culturele zone.

De overblijvende 17 ha van het kwartier Moorslede wordt een natuurgebied omdat het aansluit bij het bosgebied op het huidige militaire domein. De zone wordt herbestemd voor intensieve natuurontwikkeling en zal niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. De Asbeek, die parallel loopt met de Moorsledelaan, krijgt zijn oude bedding in het gebied terug. Het stuk natuurgebied dat grenst aan de Moorsledelaan zal wel voor recreatie mogen worden gebruikt. Het voormalige betonnen paradeplein en de looppiste worden herbebost.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) gaat op zoek naar een erfpachter voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand[…]

10/08/2020 | AntwerpenRenovatie
Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Meer artikels