Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

In het derde kwartaal van 2019 waren er 140.900 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 139.000 in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De vacaturegraad, het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming, is eveneens licht gestegen van 3,41% naar 3,44%.

De drie gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) kenden een stijging van respectievelijk 288, 259 en 1.433 vacatures ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. De vacaturegraad is hoger in Vlaanderen (3,8%) en Brussel (3,1%) dan in Wallonië (2,7%).

In de grote en middelgrote ondernemingen zijn er het meest vacatures (79,5% van het totaal). Het vacaturepercentage in deze ondernemingen bedraagt 3,2%. Dit cijfer is beduidend lager dan de vacaturegraad van 5,3% in ondernemingen met minder dan tien werknemers.

Meer dan drie vierde (76,6%) van de vacatures bevinden zich in vijf economische sectoren: non-profitsector (33.600 vacatures), wetenschappen en administratieve diensten (23.200), handel (19.300), industrie (18.100) en de bouwnijverheid (13.800). De vacaturegraad in de bouw bedraagt 5,89%.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Uit een pas uitgevoerde enquête van de Confederatie Bouw waaraan 806 bedrijven deelnamen, blijkt dat slechts 18% van de bouwondernemingen nog volledig aan de slag is. 38% is nog gedeeltelijk actief, 44% van de bouwondernemingen is[…]

Regie der Gebouwen schenkt beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen

Regie der Gebouwen schenkt beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Meer artikels