Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

In het derde kwartaal van 2019 waren er 140.900 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 139.000 in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De vacaturegraad, het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming, is eveneens licht gestegen van 3,41% naar 3,44%.

De drie gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) kenden een stijging van respectievelijk 288, 259 en 1.433 vacatures ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. De vacaturegraad is hoger in Vlaanderen (3,8%) en Brussel (3,1%) dan in Wallonië (2,7%).

In de grote en middelgrote ondernemingen zijn er het meest vacatures (79,5% van het totaal). Het vacaturepercentage in deze ondernemingen bedraagt 3,2%. Dit cijfer is beduidend lager dan de vacaturegraad van 5,3% in ondernemingen met minder dan tien werknemers.

Meer dan drie vierde (76,6%) van de vacatures bevinden zich in vijf economische sectoren: non-profitsector (33.600 vacatures), wetenschappen en administratieve diensten (23.200), handel (19.300), industrie (18.100) en de bouwnijverheid (13.800). De vacaturegraad in de bouw bedraagt 5,89%.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Twaalf nieuwe en vernieuwde parken in Leuven tegen 2025

Twaalf nieuwe en vernieuwde parken in Leuven tegen 2025

Leuven is vandaag al een groene stad waar et 42% van de oppervlakte bestaat uit tuinen, bossen, parken en ander groen. De komende vijf jaar investeert het stadsbestuur 8 miljoen € in extra groen. Er komen acht nieuwe parken bij. Vier[…]

Antwerpen kiest ontwerpteams voor Ringparken

Antwerpen kiest ontwerpteams voor Ringparken

Leuven stelt planning sociale huisvestingsprojecten voor

Leuven stelt planning sociale huisvestingsprojecten voor

Financietoren Brussel verkocht voor meer dan 1,2 miljard €

Financietoren Brussel verkocht voor meer dan 1,2 miljard €

Meer artikels