Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

130 architecten op infoavond over rioleringsplannen

130 architecten op infoavond over rioleringsplannen

De collegawerkgroep van de technische diensten van Zuid-Oost-Vlaanderen mocht in Gavere ongeveer 130 architecten en ontwerpers verwelkomen op hun eerste informatieavond. Dat is veel meer dan de organisatoren hadden gehoopt.

'Onze werkgroep is in 2010 ontstaan omdat we met een aantal collega's van gemeentelijke technische diensten de noodzaak voelden om regelmatig overleg te hebben. Ieder van ons is dagelijks met dezelfde problemen bezig en ieder van ons probeert het warm water uit te vinden op zijn eigen eilandje. Vijf jaar geleden zijn we een eerste keer met een tiental collega's aan tafel gaan zitten en sindsdien proberen we via tweemaandelijkse bijeenkomsten aan kruisbestuiving te doen door onze ervaringen aan elkaar door te geven. Ondertussen is onze werkgroep aangegroeid tot een hechte groep met vertegenwoordigers van 20 Oost-Vlaamse gemeenten, gaande van Oosterzele en Melle tot Kluisbergen, Ronse en Wortegem-Petegem in de Vlaamse Ardennen', duidde Peter Martens de oprichting van de werkgroep.

De oprichting van de werkgroep kwam er ook een stuk uit frustratie. Verschillende sectoren, zoals jeugd, cultuur, sport, milieu en stedenbouw kennen formele samenwerkingen op regionaal, provinciaal of Vlaams niveau. 'Sommige krijgen bovendien forse financiële steun. Voor technische diensten bestaan dergelijke formele samenwerkingsverbanden niet, maar ook wij voelen die noodzaak. We zijn dan ook heel blij met de initiatieven en de hulp van Vlario voor alle rioleringsproblemen', stelt Martens.

Rioleringsplannen

'Tijdens het overleg met de collega's kwam tot uiting dat technische diensten heel vaak geconfronteerd worden met stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarvan het rioleringsplan niet in orde is. We beseffen dat deze rioleringsplannen bij sommige architecten nog veel te vaak als een noodzakelijk kwaad worden beschouwd en te we weinig aandacht krijgen. Dat betreuren we. Gemeenten die het ontwerp van rioleringsplan controleren, stellen vast dat zij meer dan 80% van de aanvragen moeten terugsturen omdat deze niet voldoen aan de bepalingen van Vlarem, het waterverkoopreglement en/of de GSV hemelwater. Minister Schauvliege haalt terecht aan dat de ondergrond aan het uitdrogen is, maar een week later staan delen van Vlaanderen onder water. Een grotere tegenstrijdigheid is niet mogelijk, maar beide zijn realiteit', beseft Martens.

'Omdat onze collegawerkgroep het belang van de opgelegde voorwaarden inzake buffering en infiltratie heel groot vindt, organiseerden we samen met Vlario eerder al opleidingssessies voor ambtenaren en stedenbouwkundigen. De controle van de rioleringsplannen moet nog strikter gebeuren. Veelal maken architecten en ontwerpers dezelfde fouten. Niet uit slechte wil, maar vooral omdat bepaalde voorwaarden van de regelgeving niet gekend zijn en omdat infiltratie nog steeds een onbekende is. Samen met Vlario willen we daar iets aan doen en willen we helpen. We hopen met infosessies ervoor te zorgen dat we geen aanvragen meer moeten terugsturen', besluit Peter Martens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd