Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

129 nieuwe woningen en een crèche in Anderlecht

129 nieuwe woningen en een crèche in Anderlecht

De raad van bestuur van citydev.brussels heeft zopas de promotieopdracht van werken voor het Passerproject gegund aan Immo BAM. In de Passerstraat 17 tot 45 in Anderlecht zal een nieuw huizenblok met 129 passief-woningen en een crèche verrijzen. Tien projectontwikkelaars, elk verenigd met een projectontwerper, stelden zich kandidaat om dit project te verwezenlijken. Na een grondige analyse van de kandidaturen werden vijf teams geselecteerd, die effectief een offerte mochten indienen.

Immo BAM zal op de projectgrond van 10.126 m² 68 middelgrote koopwoningen realiseren voor citydev.brussels en 61 sociale huurwoningen voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Er wordt tevens een crèche gebouwd. Op de ondergrondse verdieping komen 82 parkeerplaatsen, de technische lokalen en de kelders. Er worden ook een landschapsruimte en twee nieuwe openbare wegen aangelegd. Daarmee worden verbindingsmogelijkheden doorheen het huizenblok gecreëerd.

'Het Passerproject luidt een nieuw soort samenwerking in tussen citydev.brussels en de BGHM. De twee instellingen hebben namelijk besloten de krachten te bundelen om meer openbare gemengde woonprojecten te bouwen. Zo willen ze de demografische uitdaging in Brussel aangaan', verklaart Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM.

'Om te beantwoorden aan de huisvestingsbehoeften van de Brusselaars moeten alle betrokken operatoren samen aan de slag. Zoals de regering in haar algemene beleidsverklaring zegt, moeten we ervoor ijveren om gemengde openbare woonprojecten te ontwikkelen, met een mix van sociale en middelgrote huur- en koopwoningen. Dit project sluit daar helemaal bij aan', zegt Céline Fremault, Brussels minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie.

'Het Passerproject wil sociale gemengdheid brengen en kwaliteitsvolle gebouwen in het stadsweefsel integreren. Het zal bovendien een nieuwe impuls geven aan de Passerstraat en de omliggende buurt', beaamt Rudi Vervoort, minister-president van het Brusselse Gewest.

De grond die citydev.brussels voor het project kocht, is een verlaten industriesite. In de nabijgelegen Heyvaertwijk en omgeving zijn momenteel zeer veel handelaars van tweedehandsvoertuigen actief. Jaarlijks worden er zo'n 120.000 voertuigen verhandeld.

Die activiteiten verhuizen naar de nieuwe roroterminal die tegen 2018 op de site Schaarbeek-Vorming wordt gebouwd. Vanop die nieuwe locatie vlakbij het Kanaal zullen handelaars hun voertuigen vlotter kunnen importeren of exporteren. In de Heyvaertwijk komt zo plaats vrij voor nieuwe soorten handelsactiviteiten en woongelegenheid.

'Dit project geeft het startsein voor de herontwikkeling van de Heyvaertwijk en past volledig in de langetermijnvisie van de gewestregering, waarin functionele en sociale gemengdheid, aantrekkelijk wonen en beredeneerde verdichting centraal staan', besluit Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair