Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

12 miljoen € voor groene warmte

Gerelateerde onderwerpen :

12 miljoen € voor groene warmte

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor projecten voor groene warmteproductie. De Vlaamse regering heeft daarvoor een budget van ruim 12 miljoen € vrijgemaakt. Bedrijven die restwarmte benutten, die warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of die biomethaan produceren, kunnen daarvoor steun krijgen. Een aanvraag indienen kan van 1 februari tot 15 maart.

Bedrijven en organisaties worden opgeroepen om projecten in te dienen voor groene warmteproductie. Er wordt ruim 12 miljoen € uitgetrokken voor de ondersteuning van die projecten. Het grootste gedeelte van het voorziene budget, 6 miljoen €, dient voor het benutten van restwarmte. Die restwarmte kan het eigen bedrijf recupereren of via warmtenetten verspreiden naar andere bedrijven of huizen.

“Op dit moment gaat veel restwarmte verloren, voornamelijk in industriële sectoren. Als we die restwarmte kunnen opvangen en verspreiden, halen we moeiteloos onze ‘doelstellingen 2020’. Dankzij de warmtekaart die ik in juni heb voorgesteld, is nu heel duidelijk waar de vraag en het aanbod in Vlaanderen het grootst zijn. Daar kunnen warmtenetten worden aangelegd om de restwarmte naar andere bedrijven of huizen te geleiden”, verklaart Tommelein.

Voor de warmteproductie uit diepe aardwarmte, de geothermie, heeft de Vlaamse regering 4 miljoen € opzijgezet. Daarnaast kunnen bedrijven of organisaties die installaties op basis van lokale biomassa willen opzetten, aanspraak maken op 1 miljoen €. Het gaat dan om eerder kleine installaties met een brutoproductie van meer dan 1 MW. Ten slotte is ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren een budget van 1 miljoen € uitgetrokken.

Het is al de vijfde keer sinds 2013 dat de Vlaamse regering een oproep lanceert voor  groene warmte. De intekeningen voor de eerste drie calls kwamen eerder aarzelend op gang, met in totaal 22 ingediende projecten. De laatste oproep lokte meer belangstelling; toen dienden 17 bedrijven of organisaties een project in, 15 projecten kregen ondersteuning. Volgens het Vlaams Energieagentschap zal groene warmte tegen 2020 37% van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen.

“Groene warmte is dus heel belangrijk en bovendien aanzienlijk goedkoper dan groene elektriciteit. Daarom vraag ik aan geïnteresseerden om zoveel mogelijk in te tekenen op deze oproep”, besluit Bart Tommelein. Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) maakt de rangschikking en kent de steun toe tot het budget is opgebruikt. Het VEA is bereid projectideeën vooraf af te toetsen. Aanvragen kunnen van 1 februari tot 15 maart worden ingediend via formulieren op energiesparen.be/call-groene-warmte.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verspreidde zopas via een ministeriële instructie richtlijnen aan al haar administraties en alle vergunningverlenende overheden om ervoor te zorgen dat belangrijke investeringsprojecten niet in het[…]

04/05/2021 | VlaanderenOmgevingsverguning
Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Meer artikels