Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

12,2 miljoen voor stadsvernieuwing

12,2 miljoen voor stadsvernieuwing

De Vlaamse regering maakt op voorstel van Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans 12,2 miljoen ' projectsubsidies vrij voor stadsvernieuwingsprojecten in Antwerpen, Gent, Turnhout en Vilvoorde.

De geselecteerde projecten zijn het Wintercircus in Gent (3.223.380 '), Nieuw Zuid - Smart City District in Antwerpen (3.223.380 '), 'Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite' in Vilvoorde (3.223.380 ') en Slim Turnhout in de gelijknamige stad (2.558.860 ').

Wintercircus

De stad Gent wil de verloederde zone rond de Waalse krook en het voormalige Wintercircus laten uitgroeien tot een uniek cultureel project rond de bibliotheek van de 21ste eeuw met ruimte voor andere functies als wonen, winkelen en ontspannen. Bedoeling is het Wintercircus met beperkte ruimtelijke ingrepen in te richten als een publieke passage, met centraal een overdekt forum, waar in de marge een divers programma van audiovisueel erfgoed, luisterpunt-bibliotheek, fuifzaal, horeca tot een bedrijvencentrum voor multimedia wordt ondergebracht. Zo voegt de herbestemming van dit stukje erfgoed nog een groter publieksbereik toe en verbindt de nieuwe bibliotheek als plaats voor levenslang leren met werken, creatieve en innovatieve bedrijvigheid en nieuwe media.

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid in Antwerpen is een plek die er sinds het verdwijnen van de overslagactiviteiten van de haven in de jaren '60 grotendeels verlaten bij ligt. De eigenaar, projectontwikkelaar Triple Living, wil samen met de stad Antwerpen een project uitwerken waarbij resoluut de kaart van duurzaamheid wordt getrokken. Nieuw Zuid zal een gemengde wijk worden met ongeveer 2.000 woningen, lokale en bovenlokale voorzieningen, kantoren, buurtondersteunende commerciële functies, een park van ongeveer 15 ha, wijkgroen, enz. De sociale huisvesting wordt verspreid ingeplant, voetgangers en fietsers krijgen een prominente plaats, met aandacht voor waterhuishouding en groenvoorzieningen.

De stad Antwerpen ziet Nieuw Zuid als een zeer belangrijk project voor de realisatie van haar doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Nieuw Zuid streeft een hoog ambitieniveau na inzake energie en milieu, met naast CO2-neutraliteit en vrijwel passieve gebouwen en warmtenet zal worden aangelegd. De uitwerking van de CO2-neutraliteit zal met de projectsubsidie een extra duw in de rug krijgen om de ambities versneld waar te maken: toepassing van een zeer energiezuinige bouwstandaard, de inzet van slimme ict-oplossingen (home intelligence), hemelwaterneutraliteit, clusterparkeren, wadi's, duurzame elektriciteitsproductie, duurzame warmte via het warmtenet en bewoners aanzetten tot duurzaam gedrag.

Broek

Broek ligt geprangd tussen de twee grote stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark en 4 Fonteinen (De Molens) in Vilvoorde. Het is een stadsgebied met een uitgesproken gemengd karakter, met behalve voornamelijk oude arbeiderswoningen, voormalige economische activiteiten en nieuwe economische dynamiek die door elkaar heen lopen. De wijk vormt vandaag een aantrekkingspool voor sociaal zwakkere groepen uit Brussel en veranderde op korte tijd in en sterk multi-etnische wijk.

Met het project Broek mikt de stad Vilvoorde op de ontwikkeling van een stedelijke, gemengde wijk met toegankelijke, grondgebonden gezinswoningen die de wat eenzijdige ontwikkeling in de andere stadsvernieuwingsprojecten compenseert. Hierdoor zal de wijk tegelijkertijd de eigen identiteit versterken en bijdragen tot de coherentie van het gehele Watersiteproject. De bestaande bedrijvigheid (bv. Woestijnvis) wordt bestendigd en voort ontwikkeld. Voor de meer storende bedrijvigheid wordt elders in het reconversiegebied een locatie gezocht. Het plan gaat uit van eerder kleinschalige ingrepen die passen in het bestaande weefsel zonder te kiezen voor een tabula rasa.

De stad Vilvoorde wil dit project in coproductie realiseren, waarbij ze inzet op samenlevingsopbouw, tijdelijk anders bestemmen en bouwblokrenovatie. Hiermee tracht men de sociale cohesie tussen de bewoners en gebruikers in de wijk te verhogen. Bouwblokrenovatie zal gecombineerd worden met sociale tewerkstelling.

Slim Turnhout

Slim Turnhout is de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond, centraal gelegen aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De stad Turnhout beoogt er de ontwikkeling van een duurzaam multifunctioneel project met ruimte voor 600 nieuwe woningen, een residentiële zorgomgeving, ongeveer 25.000 m² kantooroppervlakte en publieke functies. Het parkeren gebeurt voornamelijk ondergronds, waardoor grote aandacht kan gaan naar de publieke ruimte.

Op het vlak van duurzaamheid wordt vooral ingezet op de implementatie van warmtenetten op de site, net als op het bouwen van compactere woningen waardoor meer ruimte vrijkomt voor publieke, vrijetijds- en groene ruimte. In afwachting van de volledige realisatie worden delen van de terreinen in gebruik gegeven aan de buurt. Deze tijdelijke invulling moet de brug vormen tussen de omliggende woonwijken en als katalysator werken voor de verhoging van de buurtbetrokkenheid en de creatie van een toekomstig veerkrachtig sociaal weefsel.

Slim Turnhout wordt ingezet als experimenteerruimte om een antwoord te bieden op de veranderende zorgmaatschappij en streeft ernaar om als eerste in Vlaanderen via sociale innovatie te komen tot een zorgzame woonomgeving voor de bewoners. Het door VITO en de hogeschool Thomas More Kempen ontwikkelde concept moet het principe van een zorgzame buurt in de praktijk omzetten, waarbij bewoners worden aangemoedigd om zoveel mogelijk activiteiten collectief te doen, inbegrepen zorg voor elkaar en voor de buurt.

Conceptsubsidies

Minister Homans kende een tijdje geleden ook al 360.000 ' conceptsubsidies toe aan volgende stadsvernieuwingsprojecten:

Aalst, Sociaal Incubatiecentrum;

Antwerpen, Spoor Oost - 'Event-parking';

Genk, Multiproductief netwerk kolenspoor;

Gent, Muide ' Meulestede;

Lokeren, Stationsomgeving en Park ter Beuken;

Oostende, Verlaning A10.

De conceptsubsidies worden gebruikt voor deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Brussel is van 3 tot 6 oktober voor de eerste keer gaststad voor het jaarlijkse ISOCARP World Planning Congress. Het evenement vindt plaats in het Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Voor de praktische organisatie van dit congres[…]

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel