Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

105 miljoen € voor spoorproject in North Sea Port

105 miljoen € voor spoorproject in North Sea Port

Het grensoverschrijdende spoorgoederenproject Rail Gent Terneuzen in North Sea Port dat Zeeuws-Vlaanderen met Gent verbindt, krijgt 105 miljoen € van het Nederlandse Groeifonds. Hiermee onderstreept de Nederlandse regering het belang van de spoorontwikkeling in het havengebied voor structurele en duurzame economisch groei. 

 

De regeringen van Nederland, België en Vlaanderen werken samen aan een verbeterde ontsluiting van North Sea Port per spoor. Daartoe ondertekenden zij met de regio in 2021 ook een intentieverklaring voor een betere spoorontsluiting in het havengebied tussen Terneuzen en Gent.

Het gebied rond de grensoverschrijdende haven North Sea Port – van Vlissingen tot aan Gent – ontwikkelt zich tot één samenhangende grensoverschrijdende regio. Onder meer op het vlak van arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg. De fusie van North Sea Port tot één Nederlands-Vlaamse haven in 2018 heeft deze ontwikkeling versterkt. Zowel de regionale als de nationale overheden ondersteunen deze ambitie voor groei en de ontwikkeling van een dynamisch en florerend North Sea Port District.

De steun vanuit het groeifonds onderschrijft de inzet van North Sea Port voor duurzaam transport en leefbaarheid in het havengebied en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. Het project kan in de toekomst ook reizigersvervoer per trein mogelijk maken.

Het besluit van de Nederlandse regering is genomen op advies van de onafhankelijke commissie voor het Nationaal Groeifonds onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem. Omdat het om een grensoverschrijdend project gaat, is in lijn met de in 2021 gesloten intentieovereenkomst de verwachting meegegeven dat de komende jaren ook in België de benodigde parallelle stappen zullen worden gezet.

“Het is fantastisch nieuws dat het Nationaal Groeifonds heeft besloten om 105 miljoen € te investeren in het grensoverschrijdende spoortraject tussen Terneuzen en Gent. Ik vind het heel belangrijk dat we grensregio’s beter aan elkaar verbinden. Door over grenzen heen te kijken en de verbindingen met onze buren te verbeteren, maken we Nederland in figuurlijke zin een stukje groter en benutten we kansen op het gebied van economie, werkgelegenheid en onderwijs. Dit project gaat daar aan bijdragen, zeker ook omdat op termijn de treinverbinding ook kan worden ingezet voor het grensoverschrijdend personenvervoer. Een mooi perspectief voor de mensen die in de regio wonen en werken”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

Daarnaast is dit project een grote stap op het gebied van duurzaamheid. Als de treinverbinding er straks ligt, dan scheelt dit per maand tussen de 8.000 tot 9.000 vrachtwagens die anders over de weg hadden gereden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels