Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

100 miljoen extra VIPA-middelen in 2016

Nadat het VIPA in 2015 geconfronteerd werd met de nood tot bijsturing van het investeringsbeleid, maakt de Vlaamse regering dit jaar 100 miljoen ' extra vrij voor investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur.

De 100 miljoen ' wordt verdeeld over verschillende sectoren (zie tabel). Voor de woonzorgcentra en de ziekenhuizen wordt bij VIPA werk gemaakt van nieuwe financieringsmechanismen die in de loop van dit jaar in voege zullen treden.

De verdeling:

Voor de sectoren die vallen onder de klassieke VIPA-financiering worden in essentie geen prioriteitscriteria vooropgesteld voor de toekenning van investeringssubsidies in 2016.

Wel werd rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden én ten behoeve van een evenwichtige verdeling tussen de sectoren scharnierdatums vastgelegd om te bepalen welke subsidieaanvragen in 2016 gehonoreerd kunnen worden.

Concreet betekent dit het volgende: bijzondere jeugdbijstand: alle ingediende dossiers op 22/10/2015; centra algemeen welzijnswerk: alle ingediende dossiers op 22/10/2015; wijkgezondheidscentra: alle ingediende dossiers op 22/10/2015; centra geestelijke gezondheidszorg en beschut wonen: alle ingediende dossiers op 22/10/2015; kinderopvang: alle ontvankelijke dossiers op 1/8/2015; centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning en vertrouwenscentra kindermishandeling: alle ontvankelijke dossiers op 30/11/2015.

In de ouderensector komen alle ontvankelijke aanvragen in aanmerking die vóór eind 2014 werden ingediend en die louter bestaan uit een lokaal dienstencentrum en/of dagverzorgingscentrum.

Voor personen met een handicap zullen dossiers gehonoreerd worden ten belope van ongeveer 30 miljoen '.

Daarbij gaat de prioriteit - naast het Pilootproject Zorg en de VIPA-bufferprojecten (voor zover de aanvragen op 18 januari 2016 bij het VIPA werden ingediend) - naar de aanvragen die geen (of niet op korte termijn) impact zullen ondervinden van de implementatie van persoonsvolgende financiering: centra ontwikkelingsstoornissen; revalidatiecentra; ADL centrales zelfstandig wonen; voorzieningen voor minderjarigen (op basis van de ontvankelijkheidsdatum en dit voor het saldo van het budget van 30 miljoen ').

Op de volgende bladzijden vindt u een lijst van projecten die potentieel in aanmerking komen voor betoelaging voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie krijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Het toegekende budget, of het om nieuwbouw, uitbreiding dan wel renovatie gaat en het aantal plaatsen kunnen nog niet worden meegedeeld.

De dossierbehandeling is nog niet volledig afgerond. Zodra per dossier de functionele, financiële en bouwtechnische adviezen beschikbaar zijn, komt het dossier op de VIPA-coördinatiecommissie. Op dat moment worden alle gegevens per project beschikbaar en gevalideerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen