Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

10 miljoen voor zwembaden

Gerelateerde onderwerpen :

10 miljoen voor zwembaden

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trekt voor de tweede keer 10 miljoen € uit voor de renovatie of nieuwbouw van zwembaden. Niet minder dan 37 initiatiefnemers dienden een aanvraag in. Ze worden nu onder de loep gehouden, zodat de beoordelingscommissie een selectie-advies kan voorleggen voor aan de minister van Sport.

Vlaanderen kampt met een achterstand aan investeringen in nieuwe zwembaden. Bovendien moet de bestaande infrastructuur conform blijven met de milieuwetgeving en evoluties in het zwemgedrag. In 2015 trok minister Muyters daarvoor al eens 10 miljoen € uit. Door de grote vraag lanceerde de minister een nieuwe oproep. Deze keer kwamen niet minder dan 37 dossiers binnen. Midden maart neemt de Vlaamse regering de uiteindelijke selectiebeslissing.

Voor renovatiedossiers ligt de klemtoon op bouwkundige aanpassingen en aanpassingen van de technieken in functie van energie of milieutechnische eisen. Bij nieuwbouw ligt de focus dan weer op intergemeentelijke en/of intersectorale samenwerking, attractiviteit van het concept, meerwaarde voor de omgeving… Zowel voor nieuwbouw als renovatie vormt integrale toegankelijkheid een belangrijk criterium.
Een nieuwbouwproject wordt voor maximaal 10% gesubsidieerd, met een plafond van 1,2 miljoen €. Een renovatieproject kan tot 30% subsidies krijgen, geplafonneerd tot 500.000 €.

Deze oproep voor zwembaden is de laatste in zijn soort, zegt Muyters.  “Ik heb ondertussen werk gemaakt van een Globaal Sportinfrastructuurplan, waarbij elk jaar geïnvesteerd wordt in sportinfrastructuur volgens de noden op het terrein. Vroeger wisten gemeenten niet in welke soort infrastructuur Vlaanderen zou investeren. Het waren eens Finse pistes, dan weer sportvloeren of zwembaden. Nu maken we dat onderscheid niet meer en kunnen gewoon dossiers ingediend worden, die nadien beoordeeld worden op hun waarde.”

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels