Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

10 miljoen voor betere zwembaden

Heel wat Vlaamse zwembaden zijn verouderd. Bovendien is het belangrijk dat de infrastructuur conform blijft met de steeds strenger wordende milieuwetgeving en de evolutie in het zwemgedrag van de Vlaming. De Vlaamse regering wil dit probleem aanpakken en maakt 10 miljoen ' vrij om renovatie- en nieuwbouwprojecten financieel te steunen.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters werkt aan een globaal sportinfrastructuurplan om vanuit strategisch beleid investeringen te doen in de verouderde sportinfrastructuur. Om ondertussen iets te doen aan het dringende probleem van de verouderde zwembaden, lanceert de minister deze eenmalige oproep voor bovenlokale zwembadinfrastructuur en maakt hiervoor 10 miljoen ' vrij.

De projectoproep is gericht aan lokale besturen, de vijf Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Gewest, intercommunales, onderwijsinstanties en andere publieke samenwerkingsverbanden. Samenwerking en cofinanciering vormen de sleutel.

'Gemeenten en provincies zijn steeds vaker bereid om samen te werken om een gemeenschappelijke sportinfrastructuur te realiseren en te exploiteren. Deze projecten zijn zeker in budgettair krappe tijden een interessante oplossing: een gezamenlijk ambitieus project bereikt méér mensen met minder middelen', aldus Muyters.

De focus van deze oproep ligt op de renovatie van zwembaden, maar sterke dossiers van nieuwbouwprojecten worden niet uitgesloten. Projecten worden geselecteerd op basis van een aantal criteria: de nood aan investering, de kwaliteit van de samenwerking, de duurzaamheid, de regionale spreiding en de mate van maatschappelijke en fysieke toegankelijkheid. De subsidie bedraagt maximum 30% van het investeringsbedrag en wordt geplafonneerd op 750.000 ' om ervoor te zorgen dat er voldoende projecten gerealiseerd kunnen worden met het beschikbare budget. Kandidaten hebben tot 18 september de tijd om een aanvraag in te dienen. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele